Privat psykolog

Om privat finansierad psykologisk behandling

Inemotion Psykologi är en privat psykologmottagning i Upplands Väsby, norr om Stockholm. Du som klient betalar själv för besökskostnaden vid besök hos en privat psykolog. I vissa fall kan du ha möjlighet att nyttja en försäkring eller få psykoterapin finansierad av din arbetsgivare när du träffar en psykolog privat

Det är inte ovanligt att personer som söker sig till oss tidigare har varit i kontakt med den offentliga vården inom psykologi eller psykiatri. Många upplever att det kan vara svårt att inom rimlig tid få träffa en legitimerad psykolog där. Kötiderna är ofta långa. Vanligen erbjuds ett begränsat antal besök och besökstiderna för varje session kan vara korta. Det kan också vara svårt att hitta rätt psykolog och få välja den som du upplever passar just dig.

Snabb tillgång till privat psykolog

En av de mest uppenbara fördelarna med att välja en privat psykolog och privat samtalsterapi är att du ofta kan erbjudas kortare väntetider än inom den offentliga vården. Snabb tillgång till psykologisk behandling är viktigt, och Inemotion Psykologi strävar efter att kunna erbjuda dig en tid för privat terapi inom en rimlig tidsram. Dessutom kan du hos oss få tillgång till ett obegränsat antal besök hos din psykolog, vilket ger dig möjlighet att få kontinuitet i din behandling för att uppnå de resultat du önskar. Du behöver inte en remiss för att boka tid med en psykolog hos oss vilket gör det enkelt att få tillgång till vård utan onödig byråkrati. Du kan träffa en psykolog utan remiss och få den hjälp du behöver, när du behöver den.

Träffa psykolog utan remiss

För att träffa en psykolog hos Inemotion Psykologi krävs ingen remiss. Vi finns här för att hjälpa dig och samtidigt göra det så smidig som möjligt att ta kontakt för att boka tid hos psykologen. Om du har några frågor eller bekymmer, tveka inte att kontakta oss. Vi är här för att ge dig stöd och någon att prata med om du mår dåligt så att du kan ta kontrollen över ditt liv och ditt välbefinnande. Träffa psykolog privat utan remiss hos Inemotion Psykologi.

Din behandling får den tid den kräver

Hos Inemotion Psykologi kan du få större flexibilitet när det gäller tider och behandlingsalternativ som passar din individuella terapi. Ofta med kortare väntetider jämfört med offentlig sjukvård. Det är enkelt att ta kontakt och att boka tid. 

Med värme, kunskap och nyfikenhet kan vi utforska funktionen av olika tankar, känslor och beteenden och tillsammans hitta nya beteenden som hjälper dig fram till den plats du vill vara på i livet. Utgångspunkten är att förstå dig som individ utifrån den kontext och situation du befinner dig i. Behandlingen och samtalsterapin får ta den tid den kräver.

Tillräckligt med tid i varje session med din psykolog är viktigt, oavsett om samtalet med psykologen sker i fysiska eller digitalt möten. Därför arbetar vi med besökstider på 50 minuter per gång. Då blir det en effektiv psykologisk behandling på dina villkor.

Hos Inemotion Psykologi får du en kvalitativ och professionell behandling med legitimerad psykolog i lugn och ro.

Inemotion Psykologi - Inredningsdetalj kudde

Din journal delas inte med andra

För den journal som enligt lag måste föras använder Inemotion Psykologi ett eget journalsystem på den väletablerade tekniska lösningen från det svenska företaget Kaddio. Det är enbart den psykolog som deltar i din behandling hos Inemotion Psykologi som kan nå och se din journal. Det innebär att inte ens om en annan vårdgivare frågar efter journalen så kommer Inemotion Psykologi att lämna ut den utan ditt uttryckliga samtycke.

En trevlig och trygg miljö

Om du behöver prata med psykolog erbjuder Inemotion Psykologi en miljö långt ifrån den sjukhusmiljö som många andra psykologer och vårdalternativ finns i. Istället finns i villan en trygg och estetiskt tilltalande miljö och en verksamhet som ger möjlighet att komma bort från vardagens krav för en stund. Den unika Villa Ed ligger i ett område med närhet till grönskan, sjön och med utsikt över Eds kyrka, Upplands Väsby. Naturen och närområdet erbjuder möjlighet till återhämtning och har du lite tid över så passa gärna på att gå en promenad i den mysiga omgivningen.

Inemotion Psykologi - Terapi i trevlig miljö

Olika alternativ som kan finansiera din privata psykolog och samtalsterapi

Det finns olika lösningar för att finansiera en helt privat behandling eller samtalsstöd. Det kan till och med finnas lösningar som du kanske inte har tänkt på som kan täcka kostnaderna. Här är några vanliga alternativ:

Oavsett om du har rätt till ersättning via olika försäkringar och lösningar så betalar du för behandling och samtalsterapi vid behandlingstillfället. Den kontantfaktura du får vid erlagd betalning kan du sedan använda som underlag för att söka ersättning från tex ditt försäkringsbolag. Kontrollera med ditt försäkringsbolag före påbörjad behandling vad som gäller i just ditt fall. Vi kan tyvärr inte svara på vad som gäller i just ditt fall och vilka möjlighet du har att använda det försäkringsskydd som ingår i dina försäkringar.

Ibland får vi också frågor från både privatpersoner och egenföretagare om skattetekniska frågor, men tyvärr kan vi på Inemotion Psykologi inte ge råd i dessa fall.

Om högkostnadsskyddet i offentlig sjukvård

I Sverige finns det ett högkostnadsskydd för offentlig hälso- och sjukvård som gör att den som har en hög kostnad för sin sjukvård räknat under en tolvmånadersperiod får ersättning från staten. Alla som har ett svenskt personnummer och är bosatta i Sverige omfattas av skyddet som är en del av den allmänna svenska sjukförsäkringen. 

All typ av sjukvård omfattas inte, även om den är offentlig. Till exempel ingår inte tandvård, vissa mediciner och vissa medicinska hjälpmedel.

Egenavgift är beloppet man själv betalar för offentlig sjukvård innan högkostnadsskyddet träder in. För år 2023 är egenavgiften genom högkostnadsskyddet begränsad till 1200 kronor per tolvmånadersperiod. När du har betalat upp till den nivå som regionen har beslutat om (egenavgiften) får du ett så kallat frikort. Frikortet gäller sedan under resten av tolvmånadersperioden i den offentliga sjukvården och under denna period betalar du inget för dina besök där. När tolv månader har gått börjar du betala egenavgift igen för dina besök tills du når upp till beloppet för högkostnadsskyddet nästa gång.

Om man väljer att söka vård hos en vårdgivare som erbjuder privat finansierad vård med psykolog, som Inemotion Psykologi, gäller inte högkostnadsskyddet eller ett så kallat frikort.

Inemotion Psykologi är en privat vårdgivare

En privat vårdgivare som erbjuder privat finansierad vård är inte en del av den offentliga hälso- och sjukvården. 

Det finns en rad privata vårdgivare i Sverige som erbjuder både grundläggande och specialiserad privat vård. Privata vårdgivare kan till exempel erbjuda tjänster som inte finns tillgängliga inom den offentliga hälso- och sjukvården, eller kortare väntetider för vissa behandlingar.

Inemotion Psykologi erbjuder privat vård med psykolog och är inte en del av den med offentliga medel finansierade hälso- och sjukvården. Du behöver ingen remiss för att söka hjälp och träffa psykolog privat hos Inemotion Psykologi.

Privat psykolog hos Inemotion Psykologi

Att vända sig till en legitimerad psykolog (leg psykolog) som har vidareutbildning inom relevanta områden samt har erfarenhet av behandling för det specifika problemet du söker hjälp för är en bra förutsättning för en lyckad behandling. Inemotion Psykologi har gedigen kunskap och erfarenhet av behandling med KBT, ACT och CFT avseende bland annat långvarig smärta och stress, ångest och depressioner både hos vuxna och ungdomar. Här kan du hitta en privat psykolog som passar dig.

Läs mer om Inemotion Psykologi här.

Intresserad, vill veta mer eller komma igång direkt med din terapi?

Om du är intresserad av att veta mer, har frågor eller vill komma igång med din terapi, ta kontakt via kontaktformuläret. Det går såklart också bra att ringa eller skriva ett mail (glöm inte att uppge ditt telefonnummer). Mottagningen finns i Upplands Väsby, norr om Stockholm. 

Inemotion Psykologi tar emot besök av klienter från hela Storstockholm även om de flesta kommer från norrort och angränsande kommuner som Täby, Vallentuna, Sollentuna, Åkersberga, Märsta och Sigtuna. Du behöver ingen remiss för att komma igång med din samtalsterapi och behandling tillsammans med legitimerad psykolog hos Inemotion Psykologi.


Du kan träffa din privata psykolog online

Många uppskattar flexibiliteten att kunna träffa sin psykolog online de dagar tiden inte riktigt räcker till för det fysiska mötet, eller när avståndet gör restiden stor. Privat behandling hos psykolog kan genomföras i en mix av fysiska möten och digitala möten online. Samtidigt, och särskilt i dessa tider av digitalisering, är det fysiska mötet mellan psykolog och klient ofta mer uppskattat än någonsin tidigare. I de fall det är möjligt att träffas fysiskt anser vi att det är en fördel att faktiskt ses på riktigt, framför allt i början av en behandling.