Privat Psykolog

Om privat finansierad psykologisk behandling

Inemotion Psykologi är en privat psykologmottagning. Du som klient betalar själv för besökskostnaden vid besök hos en privat psykolog. I vissa fall kan du ha möjlighet att nyttja en försäkring eller få psykoterapin finansierad av din arbetsgivare när du träffar en psykolog privat

Det är inte ovanligt att personer som söker sig till oss tidigare har varit i kontakt med den offentliga vården inom psykologi eller psykiatri. Många upplever att det kan vara svårt att inom rimlig tid få träffa en legitimerad psykolog där. Kötiderna är ofta långa. Vanligen erbjuds ett begränsat antal besök och besökstiderna för varje session, både fysikskt och online, kan vara korta. Det kan också vara svårt att hitta rätt psykolog och få välja den som du upplever passar just dig.

En av de mest uppenbara fördelarna med att välja en privat psykolog och privat samtalsterapi är att du ofta kan erbjudas kortare väntetider än inom den offentliga vården. Snabb tillgång till psykologisk behandling är viktigt, och Inemotion Psykologi strävar efter att kunna erbjuda dig en tid för privat terapi inom en rimlig tidsram. Dessutom kan du hos oss få tillgång till ett obegränsat antal besök hos din psykolog, vilket ger dig möjlighet att få kontinuitet i din behandling för att uppnå de resultat du önskar. Du behöver inte en remiss för att boka tid med en psykolog hos oss vilket gör det enkelt att få tillgång till vård utan onödig byråkrati. Du kan träffa en psykolog utan remiss och få den hjälp du behöver, när du behöver den.

Tillräckligt med tid i varje session med din psykolog är viktigt, oavsett om samtalet med psykologen sker i ett fysiskt möte eller i en internetbaserad terapi online. Därför arbetar vi med besökstider på 50 minuter per gång. Då blir det en effektiv psykologisk behandling på dina villkor.

För den journal som enligt lag måste föras använder Inemotion Psykologi ett eget journalsystem på den väletablerade tekniska lösningen från det svenska företaget Kaddio. Det är enbart den psykolog som deltar i din behandling hos Inemotion Psykologi som kan nå och se din journal. Det innebär att inte ens om en annan vårdgivare frågar efter journalen så kommer Inemotion Psykologi att lämna ut den utan ditt uttryckliga samtycke.

Oavsett om du väljer att träffas fysiskt eller att träffa din psykolog online, så får du hos Inemotion Psykologi en kvalitativ och professionell behandling med legitimerad psykolog i lugn och ro

Inemotion Psykologi är en privat vårdgivare

En privat vårdgivare som erbjuder privat finansierad vård är inte en del av den offentliga hälso- och sjukvården. 

Det finns en rad privata vårdgivare i Sverige som erbjuder både grundläggande och specialiserad privat vård. Privata vårdgivare kan till exempel erbjuda tjänster som inte finns tillgängliga inom den offentliga hälso- och sjukvården, eller kortare väntetider för vissa behandlingar.

Inemotion Psykologi erbjuder privat vård med psykolog och är inte en del av den med offentliga medel finansierade hälso- och sjukvården. Ibland finns det andra lösningar som täcker kostnaderna som tillexempel en privat sjukvårdsförsäkring eller ett skydd som en arbetsgivare valt att skaffa för sina anställda. Man kan också betala för sin behandling själv, vilket är mycket vanligt idag om man fritt vill kunna välja sin psykolog. Det är inte heller ovanligt att föräldrar till ungdomar som söker en privat barnpsykolog vänder sig till oss för att få hjälp via ett privat alternativ till offentligt finansierad vård.

Om högkostnadsskyddet i offentlig sjukvård

I Sverige finns det ett högkostnadsskydd för offentlig hälso- och sjukvård som gör att den som har en hög kostnad för sin sjukvård räknat under en tolvmånadersperiod får ersättning från staten. Alla som har ett svenskt personnummer och är bosatta i Sverige omfattas av skyddet som är en del av den allmänna svenska sjukförsäkringen. 

All typ av sjukvård omfattas inte, även om den är offentlig. Till exempel ingår inte tandvård, vissa mediciner och vissa medicinska hjälpmedel.

Egenavgift är beloppet man själv betalar för offentlig sjukvård innan högkostnadsskyddet träder in. För år 2023 är egenavgiften genom högkostnadsskyddet begränsad till 1200 kronor per tolvmånadersperiod. När du har betalat upp till den nivå som regionen har beslutat om (egenavgiften) får du ett så kallat frikort. Frikortet gäller sedan under resten av tolvmånadersperioden i den offentliga sjukvården och under denna period betalar du inget för dina besök där. När tolv månader har gått börjar du betala egenavgift igen för dina besök tills du når upp till beloppet för högkostnadsskyddet nästa gång.

Om man väljer att söka vård hos en vårdgivare som erbjuder privat finansierad vård med psykolog, som Inemotion Psykologi, gäller inte högkostnadsskyddet eller ett så kallat frikort.

076-029 39 75

kontakt@inemotion.se

JB Inemotion Psykologi AB
Edsbyvägen 1, 194 91 Upplands Väsby