I samarbete med Falck

Falck logo

Inemotion Psykologi samarbetar med Falck Healthcare och ingår som en del i erbjudandet till företag och deras personal. Falck arbetar med olika verksamheter inom vård och hälsa, rehabilitering, vägassistans, räddning och beredskap. Genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa människor som en röd tråd. Över en miljon människor har på olika sätt möjlighet att använda sig av Falcks tjänster.

Falck erbjuder tjänster innehållande samtalsstöd till personal

Bland annat genom anonyma samtal med en legitimerad psykolog får medarbetare snabb och kostnadsfri hjälp att komma vidare med utmaningarna i livet. Att få ett snabbt och professionellt stöd kan minska risken för sjukskrivning. Målet med samtalen är att medarbetaren ska återfå kontrollen över livssituationen och må bra igen. 

Samtalen är helt anonyma, ingenting som sägs når arbetsgivaren. Stödsamtalen kan exempelvis handla om: 

Vägledning av legitimerad psykolog

Falck Healthcare är ledande inom hälsa i arbetslivet. Anslutna företag har tillgång till personalstöd som en uppskattad personalvårdsförmån som är skattefri om den erbjuds till alla på arbetsplatsen. I de fall då det bedöms lämpligt har då alla medarbetare fri tillgång till upp till fem samtal per ärende med legitimerad psykolog via telefon, fysiska besök eller videosamtal online. Det är möjligt för medarbetare att få denna hjälp med samtalsstöd hos Inemotion Psykologi.


Läs mer på Falcks webbplats

Falck erbjuder också tjänster rörande krisberedskap, krishantering och krisstöd

Falck Healthcares kristeam stöttar verksamheter och hjälper till att bygga upp och utveckla krisorganisationer, så att företag snabbt kan vidta rätt åtgärder när krisen är ett faktum. Därför utbildas krisledningsgrupper och chefer i krisberedskap. En kris som är väl hanterad, oavsett utgång, påverkar det långsiktiga engagemanget och motivationen för arbetet och verksamheten. Upplevelsen av stödinsatserna är viktigare för den långsiktiga återhämtningen än själva händelsens karaktär.


Falcks krisspecialister hjälper företag att gå stärkta ur krisen. Forskning har visat att lärandet är som störst efter en kris och att lojaliteten hos medarbetarna ökar efter en väl hanterad kris. Utvärdering och reflektion över era erfarenheter ger ny kunskap och kan bidra till nya strategier för att hantera det ni har varit med om.

Läs mer på Falcks webbplats

Är du anställd på en arbetsplats som har avtal med Falck?

Falck är Sveriges mest kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Man erbjuder företagshälsovård, kris- och personalstöd, organisations- och ledarskapsutveckling, utbildningar och tjänster för ett hållbart arbetsliv och privatliv. I Falck Hälsa och arbetsliv ingår fd Previa, Falck Healthcare och Falck Hälsopartner.

Arbetar du hos en arbetsgivare (privat, kommunalt eller i offentlig sektor) som erbjuder personalstöd, har avtal med Falck och du är i behov av att träffa en psykolog? Tala i första hand med din arbetsgivare eller ta del av den information du fått av din arbetsgivare om vart du ska vända dig. Det kan vara när du har funderingar, är stressad, ledsen eller orolig. Eller när du inte kan koncentrera dig på jobbet eller slappna av på fritiden.

Ofta finns ett telefonnummer dit du kan vända dig dygnet runt, året om för att komma i kontakt med den hjälp du behöver.

Om du vill fortsätta efter att du fått hjälp av försäkringen

Om du efter att insatsen från försäkringsbolag och arbetsgivare är avslutad känner att du vill fortsätta träffa samma psykolog så är det möjligt att hos Inemotion Psykologi. Kanske behöver du bara mer tid i terapi eller så har du under terapin upptäckt att du vill ha hjälp av en psykolog på andra områden än det du från början sökte för. Oavsett anledning så kan du fortsätta din terapi med samma psykolog som du börjat med, online eller i fysiska möten, men du kommer nu behöva betala för din tid hos psykologen själv.