Stress

Minska stressrelaterade problem med hjälp av KBT

Ta hjälp av en psykolog för stresshantering. Med hjälp av tredje vågens KBT (kognitiv beteendeterapi) och mindfulness kan en psykolog hjälpa dig som lider av stress och ångest genom att öka medvetenheten om stressreaktioner, genom övningar lära ut tekniker för att hantera stressen i nuet, utmana negativa tankemönster och främja acceptans och värdebaserad handling. Genom att integrera dessa metoder kan du få verktyg för att hantera stress mer effektivt och förbättra ditt välbefinnande.

 Här är några sätt hur en psykolog kan använda dessa metoder för att hjälpa dig hantera din stress:

KBT har visat sig vara en effektiv behandling för stress och många personer upplever betydande lindring av sina symtom efter behandling. Terapin ger dig verktyg för stresshantering som du sedan kan använda på egen hand efter avslutad terapi för att minska stressrelaterade problem i vardagen.

Vårt stressystem, så fungerar det

Vårt stressystem består av en komplex interaktion mellan hjärnan, nervsystemet och hormonerna. När vi ställs inför en stressande situation, aktiveras vår "kamp-eller-flykt"-respons, vilket är en inneboende överlevnadsrespons som hjälper oss att möta hotfulla eller utmanande situationer. Här är en översikt över hur stresssystemet fungerar:

Stress är en reaktion som uppstår när vi utsätts för påfrestningar eller krav som överstiger vår förmåga att hantera dem. Det är en naturlig och överlevnadsinriktad respons i kroppen som kan mobilisera våra resurser för att möta utmaningar och hot. Stress kan vara både fysisk och psykisk och kan orsakas av olika faktorer, såsom arbetskrav, familjeproblem, ekonomiska svårigheter eller trauma.

Stressresponsen i sig själv inte är skadlig. Den har en adaptiv funktion och hjälper oss att hantera hotfulla situationer. Kortvarig stress kan vara användbar och motiverande, men när den blir långvarig eller överväldigande kan den övergå i en farlig stress som får negativa konsekvenser för vår hälsa och våra liv.

Konsekvenser av långvarig stress

Långvarig stress kan ha allvarliga konsekvenser för både den fysiska och psykiska hälsan. När kroppen utsätts för ständiga eller återkommande stressreaktioner under en längre tid, kan det påverka olika organsystem och leda till en rad negativa hälsoeffekter. 

Vanliga fysiska konsekvenser av långvarig stress:

Vanliga psykiska konsekvenser av långvarig stress:

Vanliga beteendemässiga konsekvenser av långvarig stress:

Det är viktigt att söka stöd och hjälp hos en psykolog om stressen blir överväldigande. Att lära sig stresshanteringsstrategier, som mindfulness, motion, avslappningsövningar och adekvat sömn, kan vara till stor hjälp för att minska de negativa effekterna av stress på både kroppen och sinnet. Om långvarig stress påverkar din hälsa och välbefinnande bör du kontakta en psykolog för rådgivning och behandling.

Stress utmanar både individer och samhälle

Stress ses idag som ett samhällsproblem eftersom det påverkar många människor i samhället och har negativa konsekvenser för individernas hälsa och välbefinnande. Här är några faktorer som pekar på att stress är ett utbrett samhällsproblem:

För att hantera detta samhällsproblem krävs ett holistiskt tillvägagångssätt som också innefattar en individuell insats. Det inkluderar att skapa en miljö som främjar hälsa och välbefinnande, främja balans mellan arbete och privatliv, ta hjälp av stöd för stresshantering till exempel av en psykolog, samt att utbilda sig och öka medvetenheten om stress och dess konsekvenser.

Använd friskvårdsbidraget till att förebygga stress

Du kan använda med stor sannolikhet använda ditt friskvårdsbidrag till att förebygga stress genom genom utbildning och ökad kunskap. Verktyg som mindfulness hjälper dig att hantera vardagens ibland stressiga tillvaro både på jobbet och privat. Skatteverket godkänner också "olika typer av behandlingar som är avstressande” enligt reglerna för vad friskvårdsbidrag får användas till. Lyssna med din arbetsgivare vad som gäller på just din arbetsplats. Låt psykologen hos Inemotion Psykologi hjälpa dig med din stresshantering och hitta en bättre balans i livet.

Psykologlogen som utbildar och behandlar

Att vända sig till en legitimerad psykolog som arbetar med mindfulness och KBT samt har erfarenhet av behandling av stressrelaterade problem är en bra förutsättning för en lyckad behandling. Inemotion Psykologi har gedigen kunskap och erfarenhet av utbildning och behandling med tredjevågens KBT inklusive mindfulness, KBT, ACT och CFT.

Läs mer här.

Stressad, vill veta mer eller komma igång direkt med din terapi?

Behöver du hjälp med din stresshantering eller är du intresserad av att veta mer, har frågor eller vill komma igång med din terapi, ta kontakt via kontaktformuläret. Det går såklart också bra att ringa eller skriva ett mail (glöm inte att uppge ditt telefonnummer). Vill du hitta till mottagningen finns en vägbeskrivning här. Mottagningen finns i Upplands Väsby, norr om Stockholm. Du behöver ingen remiss för att träffa en psykolog hos Inemotion Psykologi.