Mindfulness

Mindfulness-träning kan minska stress, ångest, depression och sömnproblem

Forskning har visat att mindfulness-övningar och träning kan förebygga och minska stress, ångest, depression och sömnproblem. Det kan också förbättra din koncentration och kognitiva förmåga, minska smärta och öka din självmedvetenhet och självacceptans. Att arbeta med medveten närvaro i vardagen eller som förebyggande friskvård har också visat sig öka känslomässig reglering, minska reaktivitet och öka förmågan att hantera negativa känslor och situationer.

Att utöva mindfulness och lära sig dessa tekniker tillsammans med en legitimerad psykolog kan förbättra din tillvaro på följande sätt:

Medveten närvaro

Mindfulness eller medveten närvaro är en central teknik i den tredje vågens KBT (Kognitiv Beteendeterapi). I den tredje vågens KBT integreras mindfulness med andra tekniker som till exempel acceptans och förändring av beteendemönster. Det kan användas för att förebygga och behandla olika problem som depression, ångest, posttraumatisk stress och sömnproblem, men också som friskvård. Den tredje vågen av KBT fokuserar på att öka medvetenheten om nuet, acceptans och självmedkänsla som ett sätt att förbättra psykologiskt välbefinnande.

Mindfulness-träning involverar medveten uppmärksamhet på våra tankar, känslor och kroppsliga upplevelser i nuet, utan att döma eller reagera på dem. Genom att lära sig att vara medveten och acceptera nuet, kan vi lära oss att hantera stress och ångest på ett mer effektivt sätt.

Vid psykologisk behandling kan psykologen använda mindfulness på flera sätt. Här är några exempel:

Det är värt att nämna att mindfulness som en andlig och meditativ praxis har sina rötter i buddhistisk tradition och har praktiserats i århundraden. Men det var Jon Kabat-Zinn och hans arbete inom det medicinska och psykologiska fältet som populariserade användningen av mindfulness som en form av psykologisk behandling i västerländsk kontext.

En mindfulness-övning, så kan den gå till

Tillsammans med psykologen kan du lära dig utöva mindfulness som är en medvetenhetspraktik vilken innebär att vara närvarande och uppmärksam på dina tankar, känslor och kroppsliga sensationer i nuet utan att döma dem. Så här kan en mindfulness-övning gå till:

Self-compassion och mindfulness

Self-compassion och mindfulness är två närliggande men distinkta begrepp inom psykologi och medvetenhetspraxis. De har en överlappande koppling, eftersom mindfulness ofta används som en komponent i att kultivera self-compassion, men de är inte samma sak.

Att utöva self-compassion efter att ha praktiserat mindfulness kan vara en kraftfull strategi för att öka ditt emotionella välbefinnande och hantera svåra känslor. Här är några steg för att integrera self-compassion och mindfulness:

Målet med self-compassion terapi är att främja självmedkänsla som en väg till psykologiskt välbefinnande. Det handlar om att lära sig att vara vänlig och stöttande mot sig själv även i svåra stunder, vilket kan minska stress, depression och öka självacceptans. Genom att integrera self-compassion i mindfulness-praktiken kan du få en kraftfull kombination för att hantera stress, minska negativa självkritiska tankar vilket i sin tur kan bidra till en övergripande attitydförändring gentemot dig själv och främja emotionellt välbefinnande. Det är en färdighet som kan ta tid att utveckla tillsammans med psykologen, så var tålmodig med dig själv när du arbetar med lära dig dessa tekniker. Fördjupa dig och läs mer om Compassionfokuserad terapi (CFT) här.

DBT-terapi

Dialectical Behavior Therapy (DBT) är en form av kognitiv beteendeterapi som utvecklades av psykologen Dr. Marsha Linehan. DBT skapades ursprungligen för att behandla personer med emotionell instabilitet och självskadebeteende, särskilt personer med borderline personlighetsstörning (BPD). Sedan dess har det visat sig vara användbart för andra psykiska hälsoproblem, inklusive ätstörningar, depression och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

DBT fokuserar på fyra huvudkomponenter:

DBT kan inkludera både individuell terapi och gruppbehandling. Psykologen och klienten arbetar tillsammans för att utveckla specifika färdigheter och strategier för att hantera svåra situationer och känslor. DBT har visat sig vara effektiv för att minska självdestruktivt beteende och förbättra livskvaliteten för personer som lider av olika emotionella utmaningar. Målet med DBT är att hjälpa individen att hantera starka känslor och relationer på ett mer konstruktivt sätt samt att minska självdestruktiva beteenden.

Inemotion Psykologi - Inredningsdetalj ljus och vas

Tecken på stress och hur stress kan påverka oss

Stress och dess symtom kan påverka oss på flera sätt. Vanliga tecken på stress hos en individ är:

För att hantera stress på ett hälsosamt sätt kan man behöva tillgång till och använda sig av olika stresshanteringsstrategier, såsom mindfulness regelbunden fysisk aktivitet, avslappningstekniker, socialt stöd, tidsplanering och att skapa en balans mellan arbete och fritid. Vid svårare eller långvarig stress är det värdefullt att söka stöd och professionell hjälp från en legitimerad psykolog.

Använd friskvårdsbidraget till att förebygga stress och utöva mindfulness

Du kan använda med stor sannolikhet använda ditt friskvårdsbidrag till att förebygga stress genom genom utbildning och ökad kunskap. Verktyg som mindfullness hjälper dig att hantera vardagens ibland stressiga tillvaro både på jobbet och privat. Lyssna med din arbetsgivare vad som gäller på just din arbetsplats. Psykologen hos Inemotion Psykologi kan hjälpa dig hitta en bättre balans i livet och en mindre stressad tillvaro.

Psykologlogen som utbildar och behandlar

Att vända sig till en legitimerad psykolog som arbetar med mindfulness och KBT samt har erfarenhet av behandling för det specifika problemet du söker hjälp för är en bra förutsättning för en lyckad behandling. Inemotion Psykologi har gedigen kunskap och erfarenhet av behandling med tredjevågens KBT inklusive mindfulness, KBT, ACT och CFT.

Läs mer här.

Nyfiken på mindfulness eller behöver du strategier för att hantera din stress?

Har du inte bokat ditt första besök ännu? Är du är intresserad av att veta mer, har frågor eller vill komma igång med mindfulness? Ta kontakt via kontaktformuläret. Det går såklart också bra att ringa eller skriva ett mail (glöm inte att uppge ditt telefonnummer). Värt att notera är att om du får ett friskvårdsbidrag från din arbetsgivare kan det vara möjligt att nyttja det för denna aktivitet.

Inemotion Psykologi tar emot besök av klienter från hela Storstockholm även om de flesta kommer från norrort och angränsande kommuner som Täby, Vallentuna, Sollentuna, Åkersberga, Märsta och Sigtuna. Du behöver ingen remiss eller egenremiss för att komma igång med din samtalsterapi, friskvård eller behandling av stress med hjälp av mindfulness tillsammans med legitimerad psykolog hos Inemotion Psykologi.