Mindfulness

Mindfulness

Mindfulness eller medveten närvaro är en central teknik i den tredje vågens KBT (Kognitiv Beteendeterapi). I den tredje vågens KBT integreras mindfulness med andra tekniker som till exempel acceptans och förändring av beteendemönster. Det kan användas för att behandla olika problem som depression, ångest, posttraumatisk stress och sömnproblem. Den tredje vågen av KBT fokuserar på att öka medvetenheten om nuet, acceptans och självmedkänsla som ett sätt att förbättra psykologiskt välbefinnande.

Mindfulness-träning involverar medveten uppmärksamhet på våra tankar, känslor och kroppsliga upplevelser i nuet, utan att döma eller reagera på dem. Genom att lära sig att vara medveten och acceptera nuet, kan vi lära oss att hantera stress och ångest på ett mer effektivt sätt.

Vid psykologisk behandling kan psykologen använda mindfulness på flera sätt. Här är några exempel:

Det är värt att nämna att mindfulness som en andlig och meditativ praxis har sina rötter i buddhistisk tradition och har praktiserats i århundraden. Men det var Jon Kabat-Zinn och hans arbete inom det medicinska och psykologiska fältet som populariserade användningen av mindfulness som en form av psykologisk behandling i västerländsk kontext.

Psykologlogen som utbildar och behandlar

Att vända sig till en legitimerad psykolog som arbetar med mindfulness och KBT samt har erfarenhet av behandling för det specifika problemet du söker hjälp för är en bra förutsättning för en lyckad behandling. Inemotion Psykologi har gedigen kunskap och erfarenhet av behandling med tredjevågens KBT inklusive mindfulness, KBT, ACT och CFT.

Läs mer här.

En minfulness-övning, så kan den gå till

Mindfulness-träning kan minska stress, ångest, depression och sömnproblem

Forskning har visat att mindfulness-träning kan minska stress, ångest, depression och sömnproblem. Det kan också förbättra din koncentration och kognitiva förmåga, minska smärta och öka din självmedvetenhet och självacceptans. Att arbeta med medveten närvaro i vardagen har också visat sig öka känslomässig reglering, minska reaktivitet och öka förmågan att hantera negativa känslor och situationer.

Här följer några exempel på effekter som psykologisk terapi och övning med mindfulness kan leda till:

Dags att boka din mindfulness-terapi?

Har du inte bokat ditt första besök ännu? Är du är intresserade av att veta mer, har frågor eller vill komma igång med din mindfulness-terapi? Ta kontakt via kontaktformuläret. Det går såklart också bra att ringa eller skriva ett mail.

Stress utmanar både individer och samhälle

Stress ses idag som ett samhällsproblem eftersom det påverkar många människor i samhället och har negativa konsekvenser för individernas hälsa och välbefinnande. Här är några faktorer som pekar på att stress är ett utbrett samhällsproblem:

För att hantera detta samhällsproblem krävs ett holistiskt tillvägagångssätt som också innefattar en individuell insats. Det inkluderar att skapa en miljö som främjar hälsa och välbefinnande, främja balans mellan arbete och privatliv, ta hjälp av stöd för stresshantering till exempel av en psykolog, samt att utbilda sig och öka medvetenheten om stress och dess konsekvenser.

Vårt stressystem och hur det påverkar oss

Vårt stressystem består av en komplex interaktion mellan hjärnan, nervsystemet och hormonerna. När vi ställs inför en stressande situation, aktiveras vår "kamp-eller-flykt"-respons, vilket är en inneboende överlevnadsrespons som hjälper oss att möta hotfulla eller utmanande situationer. Här är en översikt över hur stresssystemet fungerar:

Stress är en reaktion som uppstår när vi utsätts för påfrestningar eller krav som överstiger vår förmåga att hantera dem. Det är en naturlig och överlevnadsinriktad respons i kroppen som kan mobilisera våra resurser för att möta utmaningar och hot. Stress kan vara både fysisk och psykisk och kan orsakas av olika faktorer, såsom arbetskrav, familjeproblem, ekonomiska svårigheter eller trauma.

Stressresponsen i sig själv inte är skadlig. Den har en adaptiv funktion och hjälper oss att hantera hotfulla situationer. Kortvarig stress kan vara användbar och motiverande, men när den blir långvarig eller överväldigande kan den få negativa konsekvenser för vår hälsa och våra liv.

Stress kan påverka oss på flera sätt. Här är några av de vanligaste effekterna:

För att hantera stress på ett hälsosamt sätt kan man behöva tillgång till och använda sig av olika stresshanteringsstrategier, såsom mindfulness regelbunden fysisk aktivitet, avslappningstekniker, socialt stöd, tidsplanering och att skapa en balans mellan arbete och fritid. Vid svårare eller långvarig stress är det värdefullt att söka stöd och professionell hjälp från en legitimerad psykolog.

Lider du av stress och behöver strategier för att hantera den?

Har du inte bokat ditt första besök ännu? Är du är intresserade av att veta mer, har frågor eller vill komma igång med mindfulness? Ta kontakt via kontaktformuläret. Det går såklart också bra att ringa eller skriva ett mail (glöm inte att uppge ditt telefonnummer). Värt att notera är att om du får ett friskvårdsbidrag från din arbetsgivare kan det vara möjligt att nyttja det för denna aktivitet. Du behöver ingen remiss för att träffa en psykolog hos Inemotion Psykologi.