Tvångssyndrom

Behandling av tvångssyndrom (OCD) med KBT

Ta hjälp av en psykolog och kognitiv beteendeterapi för behandling av tvångstankar eller Obsessive-Compulsive Disorder (OCD). Det vanligaste behandlingsalternativet är exponering med responsprevention som är en evidensbaserad metod som visat sig vara effektiv vid behandling av tvångssyndrom. Psykologen kartlägger dina tvångstankar och tvångshandlingar samt vad du är rädd för ska hända om tankar och handlingar inte utförs enligt plan. Därefter hjälper psykologen dig att förändra olika moment i vardagen så att du kan göra dessa utan att använda dig av tvångsbeteenden och -tankar. Syftet är att du ska lära om, för att du ska kunna använda nya mer flexibla beteenden i din vardag. Det i sin tur kan minska din ångest och ge dig en ökad livskvalitet.

Tvångssyndrom – diagnosen

Tvångssyndrom, eller OCD (Obsessive-Compulsive Disorder), är en erkänd psykiatrisk diagnos enligt diagnostiska manualer som den amerikanska psykiatriska föreningens "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders" (DSM) och den internationella klassifikationen av sjukdomar från Världshälsoorganisationen (ICD). 

Symtom kännetecknas av tvångstankar och tvångshandlingar vilket innebär att personer med OCD upplever upprepade och ihållande tankar, idéer eller impulser (tvångstankar) som de inte kan kontrollera eller ignorera. Dessa tankar kan vara oroande eller obehagliga, och personen kan känna sig tvungen att utföra vissa ritualer eller handlingar för att minska ångesten som tvångstankarna orsakar (tvångshandlingar).

Tvångstankar kan handla om rädsla för smitta, rädsla för att skada sig själv eller andra, fixering vid symmetri eller ordning, eller ständiga tvivel på om man har gjort något rätt. Tvångshandlingar eller tvångsbeteende kan vara att tvätta händerna, kontrollera saker upprepade gånger, ordna eller räkna saker på ett speciellt sätt, eller upprepa ord eller fraser i huvudet.

Tvångssyndrom kan vara mycket påträngande och kan påverka en persons förmåga att fungera normalt i vardagen. Om du tror att du lider av tvångssyndrom (OCD), kan du söka hjälp hos en psykolog för att få hjälp att behandla dina symtom.

Att leva med OCD

Tvångssyndrom (OCD) kan påverka en persons vardag på olika sätt, beroende på svårighetsgraden av symtomen. Här är några vanliga sätt som OCD kan påverka livet:

Om tvångssyndrom (OCD) inte behandlas eller om behandlingen är otillräcklig, kan det leda till flera långsiktiga konsekvenser för den drabbade personen. Här är några möjliga följder:

Tidig intervention och stöd är viktiga för att förhindra att OCD får allvarliga konsekvenser för en persons liv och välbefinnande. Om du lider av tvångssyndrom eller OCD bör du söka professionell hjälp av en legitimerad psykolog.

Så kan psykologen hjälpa dig med ditt tvångssyndrom

En psykolog kan hjälpa dig som lider av tvångssyndrom (OCD) genom att erbjuda olika former av terapi och stöd. Här är några sätt på vilka en psykolog kan vara till hjälp:

Psykologen kan spela en viktig roll i att hjälpa personer med OCD att förstå och hantera sina symptom samt att arbeta mot en förbättring av livskvaliteten. Terapin är oftast anpassad efter individens specifika behov och kan vara en långsiktig process, men den kan vara mycket effektiv för att minska symtomen och återställa välbefinnandet.

Behandling kan förbättra din livskvalitet

En behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) kan ha en betydande positiv effekt på livskvaliteten om du lider av tvångssyndrom (OCD). Här är några exempel på hur din livskvalitet kan förbättras:

KBT-behandling för tvångssyndrom kan betydligt förbättra livskvaliteten genom att minska symtomen, öka förmågan att hantera tvångstankar och tvångshandlingar, och ge dig som klient verktyg för att leva ett mer funktionellt och tillfredsställande liv.

Ta hjälp av en legitimerad psykolog

Att vända sig till en legitimerad psykolog (leg psykolog) som har vidareutbildning inom relevanta områden samt har erfarenhet av tvångssyndrom och OCD är en bra förutsättning för en lyckad behandling. Inemotion Psykologi har gedigen kunskap och erfarenhet av behandling med KBT och exponering och responsprevention (ERP), ACT och CFT.

Läs mer här.

Intresserad, vill veta mer eller komma igång direkt med din terapi?

Om du är intresserad av att veta mer, har frågor eller vill komma igång med din terapi, ta kontakt via kontaktformuläret. Det går såklart också bra att ringa eller skriva ett mail (glöm inte att uppge ditt telefonnummer). Vill du hitta till mottagningen finns en vägbeskrivning här. Mottagningen finns i Upplands Väsby, norr om Stockholm.

Inemotion Psykologi tar emot besök av klienter från hela Stockholm även om de flesta kommer från norrort och angränsande kommuner som Täby, Vallentuna, Sollentuna, Åkersberga, Märsta och Sigtuna. Du behöver ingen remiss eller egenremiss för att komma igång med din samtalsterapi och behandling av tvångssyndrom tillsammans med legitimerad psykolog hos Inemotion Psykologi.