Att välja psykolog

Vilken typ av psykolog ska du välja?

Valet av psykolog beror på dina individuella behov och vilken typ av problem eller utmaningar du vill få hjälp med att bearbeta. Nedan följer några vanliga titlar på personer som arbetar med psykologisk behandling och samtalsterapi samt deras specialiteter:

När du väljer en psykolog, ta hänsyn till erfarenhet, utbildning, legitimation och specialistkompetens. När du behöver prata med någon är det viktigt att hitta rätt psykolog som du känner dig bekväm med och som du tror kommer att kunna hjälpa dig med dina specifika problem.

Vilken psykolog passar dig?

Hur hittar man en bra psykolog? Hur hittar man den bästa psykologen i Stockholm?Vilken typ av terapi behöver du? Vem som är en bra psykolog som passar dig beror på dina individuella behov och din situation. För att hitta den legitimerade psykolog som passar just dig bäst, överväg följande faktorer:

Sammanfattningsvis, valet av psykolog beror på dina individuella behov och situation. Det är viktigt att hitta rätt psykolog som du känner dig bekväm med och som kan hjälpa dig med dina specifika problem och utmaningar.

Vilken typ av terapi behöver jag?

Vilken typ av terapi du behöver beror på dina individuella behov och problem. Nedan följer några terapiformer som visat sig effektiva, som är vanliga idag samt deras användningsområden:

Det är viktigt att välja en terapiform som passar dina individuella behov och mål. Prata med din psykolog för att hitta den terapiform som är bäst för dig och dina specifika problem.

Hur vet jag om en psykolog är bra?

Att bedöma om en psykolog är bra eller inte kan vara en subjektiv process, eftersom olika personer har olika preferenser och behov. Men det finns några kriterier som du kan använda för att bedöma om en psykolog är en bra match för dig:

Kontinuitet är viktigt vid psykologisk behandling

Att hitta rätt psykolog som passar ens behov och personlighet samt att upprätthålla kontinuitet i behandlingen är viktigt av flera skäl:

Sammanfattningsvis är det viktigt att hitta en psykolog som passar dig och att arbeta med samma psykolog över tid för att uppnå de bästa möjliga resultat i terapin. Att hitta din psykolog som du kan behålla över tid skapar en stabil och stödjande miljö som hjälper dig att hantera dina utmaningar och främjar din psykiska hälsa på lång sikt. Att ofrivilligt tvingas byta psykolog under pågående behandling är utmanande och förlänger ofta den totala behandlingstiden.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är en samlingsterm som används för att beskriva olika neurologiska tillstånd som påverkar en persons förmåga att fungera i vardagen. Här är en kortfattad beskrivning av några vanliga NPF-diagnoser:

Dessa funktionsnedsättningar är neurologiska tillstånd som vanligtvis diagnostiseras under barndomen, men de kan också kvarstå och påverka vuxna. De exakta orsakerna till NPF är inte helt kända, men det antas vara en kombination av genetiska och miljömässiga faktorer som spelar en roll. Behandlingsmetoder inkluderar bland annat psykoterapi, beteendeterapi och stöd i skolan eller arbetsmiljön, vilket kan hjälpa personer med NPF att hantera sina svårigheter och optimera sin livskvalitet.

Psykologisk behandling för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) bör vara anpassad och kan skilja sig från behandling som ges till personer utan NPF. Det beror på att NPF påverkar hur en person tänker, känner och fungerar, vilket innebär att behandlingsmetoderna behöver anpassas för att ta hänsyn till detta. Här är några sätt på vilka psykologisk behandling kan vara differentierad för att passa personer med NPF:

Psykologisk behandling för personer med NPF är individuell och anpassas efter varje persons unika behov och utmaningar. Det kan innefatta en kombination av olika terapeutiska metoder och tillvägagångssätt för att optimera behandlingsresultatet för varje individ.

Är privata psykologer bättre?

Privata psykologer är inte bättre än offentligt anställda psykologer bara för att de är just privata. Förutsättningarna i arbetet som psykolog och för genomförandet av behandling kan däremot skilja sig åt. Om en psykolog är bra för dig beror på flera faktorer, som utbildning, erfarenhet och personlig lämplighet för dig och dina behov.

Många som mår psykiskt dåligt upplever långa väntetider till psykolog inom offentlig sjukvård. En del personer upplever att trots att de lider av psykisk ohälsa får de ingen hjälp och ingen tid hos psykolog inom den offentliga sjukvården. Vi möter också personer som träffat psykolog inom den offentliga vården där man upplever att det funnits begränsat med tillgänglig tid, både i det enskilda mötet och i behandlingen som helhet. Det kan till exempel bero på att behandlingen avgränsats snävt till en specifik diagnos istället för att säkerställa att hela livssituationen får den uppmärksamhet som krävs för att åstadkomma förändring i livet, eller att behandlingen genomförs med för korta ineffektiva sessioner.  Just för korta sessioner är också en vanlig upplevelse vid olika former av offentligt finansierad behandling online där en session ofta kan vara begränsad till 30 minuter eller till och med ännu kortare.

Det finns fördelar med att välja en privat psykolog. Hos en privat psykolog kan du få större flexibilitet när det gäller tider och behandlingsalternativ som kan passa din individuella terapi. Du får möjlighet att välja mellan fler alternativ, som också ofta har kortare väntetider vid privat terapi jämfört med de inom offentlig sjukvård. Även vid internetbaserad psykologisk behandling online kan behandlingen pågå så länge den behöver och med tillräcklig tid tillgänglig i varje session.

För att träffa en leg psykolog hos Inemotion Psykologi krävs ingen remiss. Behandlingen och samtalsterapin med din psykolog kan ta den tid den kräver.

I slutändan handlar valet av psykolog om att hitta en legitimerad psykolog som passar dina individuella behov och mål. Det kan vara en bra idé att söka rekommendationer från vänner eller familjemedlemmar, eller att be om en konsultation för att avgöra om en viss psykolog är rätt för dig.

Stort behov och samtidigt brist på psykologer

Det finns ett underskott på psykologer i Sverige som ibland kan försvåra möjligheten att hitta och få tillgång till den psykolog som är rätt för just dig. Det är en pågående utmaning i samhället att tillgodose behovet av psykologiskt stöd och behandling. En av de främsta faktorerna är den ökande efterfrågan på psykologiska tjänster. Psykisk ohälsa har blivit allt vanligare i samhället, och fler människor söker hjälp för olika psykiska problem och vill gå till en psykolog. Man behöver prata med någon om man mår dåligt. Samtidigt har tillgången på psykologer inte kunnat hålla jämna steg med efterfrågan. Det krävs en lång utbildning, vanligtvis fem till sex år, för att bli legitimerad psykolog.

Region Stockholm kommer inom en relativt snar framtid lägga ner vårdvalet för specialiserad rehabilitering vid utmattningssyndrom och långvarig smärta, två av de vanligaste anledningarna till sjukskrivning idag. Arbetet med avvecklingen vara färdigt under år 2025. Som en konsekvens av att vårdvalet läggs ner för den här patientgruppen förväntas fler patienter med utmattning och långvarig smärta söka behandling i primärvården i Region Stockholm via sin vårdcentral. Det innebär att trycket på vårdcentralerna och efterfrågan på tillgång till specialistkompetenser inom dessa områden kommer öka ytterligare framöver.

Den brist på psykologer inom den offentliga vården i Region Stockholm som finns redan idag skapar en utmaning att tillgodose behoven av psykologisk vård, och tillgången till psykologer ser just nu inte ut att vara tillräcklig för att möta den ökande efterfrågan som finns hos de personer som har behov av att prata med psykolog. Bland annat på grund av konkurrens från andra sektorer och arbetsmiljörelaterade faktorer har det dessutom visat sig vara utmanande att rekrytera och behålla psykologer till regionen.

Tyvärr möter vi på Inemotion Psykologi nästan dagligen människor som har olika upplevelser av att man inte fått tillgång till den vård, inom den tid eller med den kontinuitet man förväntat sig från den offentliga sjukvården via sin vårdcentral. Andra uppfattar inte att man hamnar på rätt ställe när man blir hänvisad psykiatrin för denna typ av behandling. Det finns idag en stor grupp individer som vill hitta privat psykolog som ett alternativ till den offentliga vården. Genom en privat psykologmottagning och psykolog med lång erfarenhet erbjuder vi ett alternativ till dig som mår dåligt eller för den som själv vill påverka sin livssituation.

Vad är det för skillnad på psykolog och terapeut?

Legitimerade psykologer (leg psykolog), legitimerade psykoterapeuter (leg psykoterapeut) och terapeuter i allmänhet är yrkesgrupper som arbetar med att hjälpa människor att hantera olika psykiska problem och utmaningar. Det finns dock några skillnader:

I grund och botten kan skillnaden mellan legitimerade psykologer och terapeuter i allmänhet vara en fråga om utbildning, erfarenhet och behandlingsinriktning. De olika yrkesgrupperna kan vara till hjälp för personer som behöver stöd för att hantera problem eller utmaningar, och valet mellan legitimerad psykolog eller terapeut beror på individuella behov och preferenser samt vilka krav man som klient har på den som behandlars utbildningsnivå.

Vad är skillnaden mellan psykologi och psykiatri?

Psykologi är en vetenskaplig disciplin som studerar människans beteende och mentala processer. Psykologer använder psykologiska teorier och metoder för att förstå mänskligt beteende, tankar och känslor. De arbetar med att identifiera och lösa psykologiska problem och störningar genom terapi, rådgivning och andra icke-medicinska metoder.

Psykiatri är en medicinsk specialitet som är inriktad på diagnos, behandling och förebyggande av mentala sjukdomar och störningar. Psykiatrer är medicinska läkare som specialiserat sig på psykiatri och behandlar ofta psykiska sjukdomar med medicinering och andra medicinska metoder.

Skillnaden mellan psykiatri och psykologi är att psykologi är en vetenskap som fokuserar på att förstå mänskligt beteende och mentala processer samt att lösa psykologiska problem och störningar genom icke-medicinska metoder. Psykiatri är en medicinsk specialitet som fokuserar på behandling av psykiska sjukdomar.

Legitimerad psykolog hos Inemotion Psykologi

Att vända sig till en legitimerad psykolog (leg psykolog) som har vidareutbildning inom relevanta områden samt har erfarenhet av behandling för det specifika problemet du söker hjälp för är en bra förutsättning för en lyckad behandling. Inemotion Psykologi har gedigen kunskap och erfarenhet av behandling med KBT, ACT och CFT avseende bland annat långvarig smärta och stress, ångest och depressioner både hos vuxna och ungdomar. Här kan du hitta en privat psykolog som passar dig.

Läs mer här.

Intresserad, vill veta mer eller komma igång direkt med din terapi?

Om du är intresserade av att veta mer, har frågor eller vill komma igång med din terapi, ta kontakt via kontaktformuläret. Det går såklart också bra att ringa eller skriva ett mail (glöm inte att uppge ditt telefonnummer). Vill du hitta till mottagningen finns en vägbeskrivning här. Mottagningen finns i Upplands Väsby, norr om Stockholm. Du behöver ingen remiss för att träffa en psykolog hos Inemotion Psykologi.