Långvarig smärta

Långvarig smärta – behandling med KBT

En psykolog är ofta en viktig del av behandlingen vid långvarig eller kronisk smärta. Du behöver strategier för att leva ett så bra liv som möjligt trots smärtan oavsett vad som orsakar den. Långvarig smärta påverkar inte bara kroppen utan också den mentala och emotionella hälsan. Genom att integrera psykologiska interventioner med andra medicinska och fysiska behandlingsmetoder är det möjligt att öka livslusten och förbättra livskvaliteten.

Vid smärtproblematik kan terapi med KBT tillsammans med en psykolog kan vara till hjälp på följande sätt:

Psykolog med lång erfarenhet av smärtproblematik

Psykolog Johanna Berg har under större delen av sitt yrkesliv arbetat i en specialistroll kopplad till behandlingen av långvarig smärta. Hon har också gedigen kunskap och erfarenhet av behandling med tredjevågens KBT inklusive mindfulness, KBT, ACT och CFT. Att vända sig till en legitimerad psykolog med lång erfarenhet av att behandla personer som lider av långvarig eller kronisk smärta är en bra förutsättning för en lyckad behandling. 

Läs mer om oss och psykologen som behandlar här.

Långvarig och kronisk smärta

Kronisk eller långvarig smärta definieras vanligtvis som smärta som varar längre än den förväntade läkningsperioden och som varar i minst tre till sex månader. Det finns ingen universell definition, men det finns några gemensamma symtom och kriterier som används för att karakterisera kronisk eller långvarig smärta. Smärtupplevelsen är subjektiv, och diagnosen av långvarig smärta görs ofta baserat på personens egen rapportering av smärtan i kombination med en bedömning av dess påverkan på livet i övrigt. Här är några vanliga symtom och kriterier för att identifiera kronisk smärta:

Psykologiska och sociala faktorer spela en viktig roll i förståelsen och hanteringen av långvarig smärta. Smärtan kan vara resultatet av många olika sjukdomar eller tillstånd, som till exempel reumatoid artrit, fibromyalgi, neuropati, muskuloskeletala besvär. För att fastställa orsaken till smärtan behövs ofta en grundlig medicinsk utvärdering.

Långvarig smärta påverkar sömn och livskvalitet

Långvarig smärta eller värk i till exempel ländryggen eller nacken kan ha en betydande påverkan på både sömnen och livskvaliteten. Vid långvarig smärta är det vanligt att många olika områden i livet blir påverkade - alltifrån arbetssituation till sociala kontakter, fritid, sömn, stress och humör. Det är vanligt att personer med långvarig smärta upplever att livet krymper då de på grund av smärtan slutar göra mycket av det som de tidigare tyckt om. Om man blir sjukskriven finns en risk att denna påverkan blir ännu större. Här är några sätt på vilka långvarig smärta kan påverka oss:

För att förbättra sömnen och den upplevda livskvaliteten är det ofta nödvändigt med en heltäckande behandlingsansats. Att adressera både både smärtan i sig men också dess konsekvenser på sömn och psykiskt välbefinnande kan hjälpa till att bryta den onda cirkel som är vanlig vid smärtproblematik.

Behandling med KBT och ACT vid långvarig smärta

Långvarig eller kronisk smärta kan vara svår att hantera och påverkar inte bara den fysiska hälsan utan också den psykologiska och emotionella välmåendet. Kognitiv beteendeterapi (KBT) kan vara en effektiv behandling för personer som lider av långvarig smärta. Smärta kan vara komplex och påverka både kropp och själ, och KBT fokuserar på att hjälpa klienten att utveckla strategier för att hantera smärtan på ett mer adaptivt sätt. 

Den vanligaste inriktningen inom Kognitiv beteendeterapi (KBT) vid behandling av personer som lider av långvarig eller kronisk smärta är Acceptance and Comittment Therapy (ACT). ACT syftar inte till att bota den fysiska smärtan i sig, utan snarare till att hjälpa individen förändra sitt förhållningssätt till smärtan och lära sig att leva ett rikt och meningsfullt liv trots den. Psykologen anpassar behandlingen för att passa varje individs specifika behov och situation. Det finns gedigen forskning som visar att ACT är en effektiv terapiform vid långvarig eller kronisk smärta. 

Här är några sätt en psykolog kan använda ACT för att stödja individer med långvarig smärta:

3.  Definiera värderingar:

4.  Beteendeaktivering:

5.  Åtagande att agera:

Genom att integrera dessa komponenter av ACT kan psykologen hjälpa individer att utveckla en mer flexibel och adaptiv reaktion på smärta. Det handlar om att skapa ett meningsfullt liv trots utmaningarna med långvarig smärta och att öka förmågan att hantera svårigheter på ett konstruktivt sätt.

Kognitiv defusion, en central del av Acceptance and Commitment Therapy (ACT), involverar att distansera sig från negativa tankar snarare än att försöka förändra dem. Individen får lära sig att betrakta sina tankar som passerande händelser, sätta "Jag har en tanke om..." framför negativa tankar och leka med språket för att minska deras intensitet. Visualiseringstekniker används också för att skapa avstånd mellan individen och deras tankar. Målet är att öka psykologisk flexibilitet och främjar ett öppnare förhållningssätt till livet.

Utöver ACT ger KBT ytterligare metoder och principer som psykologen kan använda för att hjälpa individer med långvarig eller kronisk smärta:

Smärta och andra psykosomatiska besvär

Långvarig smärta kan ofta leda till eller förvärra psykosomatiska besvär. Smärta och psykologiska faktorer är nära kopplade, och långvarig smärta kan påverka en persons mentala och emotionella hälsa på olika sätt. När smärtan blir kronisk kan den skapa en komplex växelverkan mellan kroppen och sinnet.

Här är några sätt på vilka långvarig smärta kan påverka och orsaka psykosomatiska besvär:

Behandling för långvarig smärta och dess psykosomatiska konsekvenser kan inkludera en helhetssyn där både fysiska och psykologiska aspekter adresseras. Det kan omfatta smärtlindring, fysioterapi, medicinering och psykologisk terapi för att hjälpa personen att hantera smärtan och de relaterade psykosomatiska besvären. En holistisk strategi kan vara effektiv för att förbättra livskvaliteten för dem som lider av långvarig smärta.

Privat psykolog ett alternativ när vårdvalet försvinner

Region Stockholm förväntas avveckla vårdvalet ”Specialiserad behandling vid långvarig smärta och vid utmattningssyndrom”. Utmattningssyndrom och långvarig smärta är två av de vanligaste anledningarna till sjukskrivning idag. Som en konsekvens av att vårdvalet läggs ner förväntas fler personer med utmattningssyndrom och/eller långvarig smärta söka behandling i primärvården inom Region Stockholm via sin vårdcentral. Det innebär att trycket på vårdcentralerna och efterfrågan på tillgång till specialistkompetenser som psykologer med gedigen erfaranhet inom dessa områden kommer öka ytterligare framöver.

Inemotion Psykologi erbjuder privat vård med legitimerad psykolog och är inte en del av den med offentliga medel finansierade hälso- och sjukvården. Du behöver ingen remiss för att söka hjälp och stöd hos Inemotion Psykologi.

Intresserad, vill veta mer eller komma igång direkt med din terapi?

Om du är intresserad av att veta mer, har frågor eller vill komma igång med din terapi, ta kontakt via kontaktformuläret. Det går såklart också bra att ringa eller skriva ett mail (glöm inte att uppge ditt telefonnummer). Mottagningen finns i Upplands Väsby, norr om Stockholm.

Inemotion Psykologi tar emot besök av klienter från hela Stockholm även om de flesta kommer från norrort och angränsande kommuner som Täby, Vallentuna, Sollentuna, Åkersberga, Märsta och Sigtuna. Du behöver ingen remiss eller egenremiss för att komma igång med din samtalsterapi och behandling vid långvarig smärta tillsammans med legitimerad psykolog hos Inemotion Psykologi.