Bli av med din panikångest

Behandling av paniksyndrom med KBT

Panikångest och ångestattacker kan behandlas effektivt med KBT. Behandlingen fokuserar på att minska intensiteten och frekvensen av dina panikattacker, och att hjälpa dig att hantera symtomen på ett effektivt sätt. Med behandling hos en KBT-psykolog finns hjälp att få mot din panikångest. Det är ett vanlig förekommande och behandlingsbart tillstånd.

Om du lider av paniksyndrom eller panikstörning innebär det att du upplever en kraftig ångest i form av oväntade och återkommande panikattacker som innebär perioder av extrem rädsla eller oro. De inträffar plötsligt och når en topp inom några minuter med symtom som även kan vara fysiska som hjärtklappning, svettningar, skakningar, andningssvårigheter, bröstsmärta, yrsel eller känsla av kvävning.

Behandling mot panikångest med kognitiv beteendeterapi (KBT) inkluderar vanligtvis följande element och övningar som hjälper dig att hantera och övervinna dina symtom:

Exponering är en process som sker i samråd med psykologen och anpassas till dina individuella behov och din förmåga. Det är viktigt att exponeringen genomförs under professionell övervakning för att säkerställa att den sker på ett säkert och effektivt sätt. Genom att du gradvis möter dina rädslor och undviker att undvika utmanande situationer kommer ditt självförtroende att öka och frekvensen och intensiteten av panikattacker minska över tid.

Andningstekniker kan vara särskilt användbara vid de första tecknen på en panikattack för att förebygga att ångesten eskalerar. Genom att träna på dessa tekniker regelbundet, även när du inte har en panikattack, kan du bli bättre på att hantera och minska intensiteten av framtida attacker.

Kognitiv omstrukturering är en aktiv och delaktig process där du lär dig att observera och förändra dina tankemönster. Det kan ta tid och övning att integrera dessa nya sätt att tänka, men det kan vara mycket effektivt för att minska ångest och panikattacker över tid. En KBT-psykolog kan lära dig utföra dessa tekniker under professionell övervakning och vägledning för att hjälpa dig till det bästa resultatet.

Längden på behandlingen mot panikånget och ångestattacker kan variera beroende på svårighetsgraden, men vanligtvis krävs 8-12 sessioner för att se en betydande förbättring. KBT är en effektiv behandling mot panikångest. Många upplever betydande lindring av sina symtom efter behandling. En legitimerad KBT-pykolog kan ge dig den hjälp du behöver hjälp mot din panikångest.

Panikångest innebär intensiva attacker av panik och rädsla

Panikångest yttrar sig i plötsliga och intensiva attacker av panik och rädsla. En person som upplever panikångest kan ha fysiska symtom som andningssvårigheter, hjärtklappning, svettningar, yrsel, känslor av kvävning eller att tappa kontrollen. Andra tecken på panikångest som många personer upplever är en känsla av rädsla eller dödsångest som kan vara mycket obehaglig och överväldigande. Symtom på panikångest kan variera från person till person och kan också variera i intensitet och frekvens.

Panikattacker kan inträffa oväntat eller kan utlösas av vissa situationer eller stimuli som personen har kommit att associera med panikångest. Dessa ångestattacker varar vanligtvis i några minuter, men kan känns mycket längre och kan leda till en oro för att uppleva fler attacker. Att vakna med panikångest på natten är inte inte ovanligt men kan vara en obehaglig upplevelse eftersom man efter en mardröm också kan vara disorienterad och osäker på situationen man befinner sig i.

Även om panikattacker i sig själva inte är farliga, kan de leda till fysiska symtom som bröstsmärtor eller andningssvårigheter som kan förväxlas med symtom på hjärtattack eller andra sjukdomar, vilket kan öka ångesten och leda till mer ångestattacker. Rädsla för nya panikattacker leder ofta till undvikanden av olika aktiviteter, platser och sammanhang där det finns en farhåga att de skulle kunna uppstå. Inte bara det privata livet påverkas utan även i yrkeslivet kan kan man möta situationer och sammanhang som till exempel att tala inför en grupp av andra människor, som kan utlösa en panikångestattack.

Så hanterar du en panikattack

Att hantera en panikångestattack kan vara mycket utmanande, men det finns olika strategier som kan hjälpa dig att lugna ned dig. Här är några sätt som kan hjälpa dig att hantera en ångestattack i stunden:

Om du upplever återkommande panikångestattacker eller om de påverkar din livskvalitet betydligt, bör du söka professionell hjälp från en en psykolog som kan ge dig en mer skräddarsydd behandling och hjälp att återhämta dig från din panikångest.

Därför drabbas du av panikångest

Orsakerna till paniksyndrom är inte helt förstådda, men forskning pekar på en kombination av biologiska, psykologiska och miljömässiga faktorer. Paniksyndrom ett komplext tillstånd med många potentiella orsaker, och det är vanligtvis en kombination av flera faktorer som samverkar och utlöser panikattacker. Det finns några möjliga orsaker och riskfaktorer för panikattacker och paniksyndrom som kan vara värda att lyfta fram:

Undvik risker med obehandlad panikångest

Om du lider av panikångest kan det vara viktigt att söka hjälp då obehandlad panikångest kan få konsekvenser för både din psykiska och fysiska hälsa. Panikattacker kan bli både fler och mer intensiva, vilket skapar en ond cirkel av rädsla som kan kännas överväldigande. 

Det kan också leda till att du börjar undvika platser och situationer av rädsla för att få en attack, vilket kan göra att du isolerar dig socialt och känner dig ensam. Du kan riskera att utveckla agorafobi, vilket innebär en stark rädsla för att vara på platser där flykt kan vara svårt eller hjälp inte är tillgänglig. Detta kan i sin tur leda till fler undvikandebeteenden och social isolering.

Därför kan det vara avgörande att du tar den hjälp du behöver. Behandling kan göra stor skillnad och hjälpa dig att återfå kontrollen över ditt liv. Du förtjänar att må bra och leva utan ständig rädsla.

Snabb tillgång till behandling vid panikångest

En av de mest uppenbara fördelarna med att välja en privat psykolog och privat samtalsterapi är att du ofta kan erbjudas kortare väntetider än inom den offentliga vården. Snabb tillgång till psykologisk behandling är viktigt, och Inemotion Psykologi strävar efter att kunna erbjuda dig hjälp inom en rimlig tidsram. Dessutom kan du hos oss få tillgång till ett obegränsat antal besök hos din psykolog, vilket ger dig möjlighet att få kontinuitet i din behandling för att uppnå de resultat du önskar. Du behöver inte en remiss för att boka tid med en psykolog hos oss vilket gör det enkelt att få tillgång till vård utan onödig byråkrati. Du kan träffa en psykolog utan remiss och få den hjälp du behöver, när du behöver den.

Ta hjälp av en erfaren psykolog

Att vända sig till en legitimerad psykolog (leg psykolog) som har vidareutbildning inom relevanta områden samt har erfarenhet av behandling av panikångest är en bra förutsättning för en lyckad behandling. Inemotion Psykologi har gedigen kunskap och erfarenhet av behandling med KBT, ACT och CFT avseende ångest och depressioner både hos vuxna och ungdomar. Här kan du utan remiss hitta en privat psykolog som passar dig.

Läs mer här.

Intresserad, vill veta mer eller komma igång direkt med din behandling?

Om du är intresserad av att veta mer, har frågor eller vill komma igång med behandling mot din panikångest, ta kontakt via kontaktformuläret. Det går såklart också bra att ringa eller skriva ett mail (glöm inte att uppge ditt telefonnummer). Mottagningen finns i Upplands Väsby, norr om Stockholm.

Inemotion Psykologi tar emot besök från hela Stockholm även om de flesta kommer från norrort och angränsande kommuner som Täby, Vallentuna, Sollentuna, Åkersberga, Märsta och Sigtuna. Du behöver ingen remiss eller egenremiss för att komma igång med behandling av din panikångest tillsammans med legitimerad psykolog hos Inemotion Psykologi.