Utmattning och utbrändhet

Behandling av utmattningssyndrom

Vid behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) mot utmattningssyndrom kommer du tillsammans med psykologen utforska och förändra de tankemönster och beteenden som orsakat din utmattning. Tillsammans med psykologen kommer du bygga upp en balans mellan aktivitet och vila samt strategier för att gradvis öka din aktivitet och energinivå igen. Det kan ta lång tid att återhämta sig från utmattningssyndrom och framstegen kan komma långsamt. Behandlingstiden varierar från person till person men med hjälp av behandlingen har du en större chans komma ur din utmattning för att till exempel kunna återgå till arbete.

Kognitiv beteendeterapi vid utmattningssyndrom

Behandling av utmattningssyndrom med kognitiv beteendeterapi (KBT) innebär att hjälpa dig att förstå och hantera de negativa tankar, beteendemönster och känslor som kan bidra till utmattningen för att sedan utveckla mer hälsosamma strategier för att hantera din stress. Här är några av de steg och tekniker som psykologen kan använda i behandlingen:

Symtom vid utmattningssyndrom

Den som blir "utbränd" upplever vanligtvis en allvarlig form av fysisk och mental utmattning på grund av långvarig stress. Termerna "utbrändhet", ”utmattningsdepression” eller ”kroniskt trötthetssyndrom” används ofta i vardagligt tal och kan referera till olika liknande tillstånd.

Vanliga tecken och symtom på utmattningssyndrom, även känt som utbrändhetssyndrom eller utmattningsdepression, kan vara:

Inom den psykologiska och medicinska världen finns det dock ingen specifik diagnos som kallas "utbrändhet". Istället används olika diagnostiska termer och kriterier för att beskriva tillståndet och symtomen som uppstår vid långvarig stress och utmattning. Andra vanliga symtom inkluderar brist på energi, minskad motivation, nedsatt prestation och försämrat minne. Dessa symtom är varningssignaler och tidiga tecken på utbrändhet som bör tas på allvar i ett så tidigt skede som möjligt, för om man väl blir "utbränd" kan det ta relativt lång tid att återhämta sig igen

Ett av de vanligaste begreppen som kopplas till långvarig stress och utmattning är utmattningssyndrom som kännetecknas av en känsla av total utmattning, både fysiskt och mentalt. Värt att notera är att inte heller begreppet utmattningssyndrom är en officiell diagnos enligt den senaste uppdateringen av den diagnostiska manualen (DSM-5).

Utöver utmattningssyndrom kan personer som upplever långvarig stress och utmattning också uppfylla kriterierna för andra psykologiska diagnoser som:

Utmattningssyndrom utvecklas i faser

Utmattningssyndrom är ett komplext tillstånd som oftast uppstår som ett resultat av långvarig stress. Individer som lider av utmattningssyndrom går ofta igenom olika faser som till slut leder fram till en akut fas och ett tillstånd av total utmattning, både fysiskt och mentalt. Alla som blir utbrända upplever inte exakt samma symtom och kanske inte heller i samma ordning. Men generellt sett finns några faser som många personer med utmattningssyndrom kan uppleva:

Utmattningssyndrom är individuellt och kan variera i svårighetsgrad och symptomatologi från person till person. Att söka stöd från en psykolog kan vara avgörande för att diagnostisera och behandla utmattningssyndrom. Om man får behandling och professionell hjälp tidigt i utmattningens utveckling är chansen större att man kan undvika att hamna i en total kollaps och sammanbrott, något som gynnar både individ, arbetsgivare och samhälle.

Att ”gå in i väggen” är en påfrestande upplevelse

Att ”gå in i väggen” och drabbas av en akut stressreaktion är en mycket obehaglig och påfrestande upplevelse. Den plötsliga och ofta dramatiska förändringen i mående som är typiskt för den akuta fasen vid utmattningssyndrom kan kännas skrämmande och leda till en känsla av förlorad kontroll. Social isolering, minskad självkänsla och problem i relationer är vanliga följder, vilket ytterligare förstärker känslan av att vara överväldigad och ensam. Att bli utbränd är en komplex situation som behöver tas på allvar och som kräver åtgärder för att man ska kunna återhämta sig.

Att lära sig att sätta gränser

Både för att undvika utmattningssyndrom i första läget eller underlätta din återhämtning om du redan hamnat i ett tillstånd av utmattning är det viktigt att prioritera och det kan innebära att göra flera viktiga livsstilsförändringar. Ofta vet vi på något plan att vi borde prioritera regelbunden sömn med 7-9 timmar per natt, att balansera arbete och fritid, lära oss hantera stress, motionera regelbundet och äta en hälsosam och näringsrik kost.

Men för att det ska hända behöver vi ta kontroll över vår situation och då är förmågan att sätta gränser för arbete, sociala aktiviteter och teknologianvändning ett av våra viktigaste verktyg. Att sätta gränser är avgörande för att undvika eller återhämta sig från utmattningssyndrom och för att upprätthålla en god balans mellan arbete, relationer och personligt välbefinnande. En psykolog kan hjälpa dig att lära dig att sätta gränser som en del av behandlingen mot utmattningssyndrom. Det är en process som kan ta tid och kräver tålamod och övning, men med stöd och vägledning från psykologen kan du utveckla de färdigheter som behövs för att upprätthålla en balanserad och hälsosam livsstil.

Här är några viktiga gränser du kan behöva lära dig att sätta:

Att sätta dessa gränser och följa dem regelbundet är avgörande för att upprätthålla en balanserad och hälsosam livsstil och för att undvika utmattningssyndrom. Du kommer behöva vara konsekvent och upprätthålla dessa gränser även när det känns svårt eller obekvämt.

Om du återfaller i utmattning

Att hantera ett återfall eller bakslag av utmattningssyndrom kräver en holistisk strategi. För det första, sök professionell hjälp från psykolog för att få hjälp att hantera din situation. Ge dig själv tillräcklig vila och återgå gradvis till aktiviteter. Skapa en balanserad daglig rutin och inkludera psykologiskt stöd genom terapi med din psykolog. Integrera lätt till måttlig fysisk aktivitet och använd de stresshanterings- och coping-strategier du fått med dig under behandlingen. Försök utveckla positiva rutiner och aktiviteter, samt sök socialt stöd från vänner, familj eller stödgrupper. Reflektera över och försök förstå tidigare återfallsfaktorer och mönster. Anpassa sedan strategierna efter dina unika behov och sök hjälp hos psykolog för skräddarsydda råd och stöd.

Privat psykolog ett alternativ när vårdvalet försvinner

Region Stockholm förväntas avveckla vårdvalet ”Specialiserad behandling vid långvarig smärta och vid utmattningssyndrom”. Utmattningssyndrom och långvarig smärta är två av de vanligaste anledningarna till sjukskrivning idag. Som en konsekvens av att vårdvalet läggs ner förväntas fler personer med utmattningssyndrom och/eller långvarig smärta söka behandling i primärvården inom Region Stockholm via sin vårdcentral. Det innebär att trycket på vårdcentralerna och efterfrågan på tillgång till specialistkompetenser som psykologer med gedigen erfaranhet inom dessa områden kommer öka ytterligare framöver.

Inemotion Psykologi erbjuder privat vård med legitimerad psykolog och är inte en del av den med offentliga medel finansierade hälso- och sjukvården. Du behöver ingen remiss för att söka hjälp och stöd hos Inemotion Psykologi.

Vänd dig till en legitimerad psykolog

Att vända sig till en legitimerad psykolog med lång erfaranhet av att behandla utmattningssyndrom är en bra förutsättning för en lyckad behandling. Inemotion Psykologi har gedigen kunskap och erfarenhet av behandling med tredje vågens KBT inklusive mindfulness, KBT, ACT och CFT.

Läs mer om oss och psykologen som behandlar här.

Vill du veta mer eller komma igång direkt med din terapi?

Om du är intresserad av att veta mer, har frågor eller vill komma igång med behandling mot din utmattning, ta kontakt via kontaktformuläret. Det går såklart också bra att ringa eller skriva ett mail (glöm inte att uppge ditt telefonnummer). Mottagningen finns i Upplands Väsby, norr om Stockholm. 

Inemotion Psykologi tar emot besök av klienter från hela Stockholm även om de flesta kommer från norrort och angränsande kommuner som Täby, Vallentuna, Sollentuna, Åkersberga, Märsta och Sigtuna. Du behöver ingen remiss eller egenremiss för att träffa en psykolog hos Inemotion Psykologi.