Parterapi

Gå i parterapi hos Inemotion Psykologi

Parterapi är en form av psykoterapi som fokuserar på att hjälpa par att förstå och förbättra sin relation. Psykologen fungerar som en neutral och professionell guide för att hjälpa er som par att identifiera era utmaningar, förbättra kommunikationen och utveckla verktyg för att skapa en sundare och mer tillfredsställande relation.

Inemotion Psykologi erbjuder parterapi och parsamtal med legitimerad psykolog. Båda parter är närvarande och under parterapin diskuteras frågor och problem som kan orsaka spänningar eller konflikter i relationen. Psykologen hjälper er att utveckla bättre kommunikationsfärdigheter, arbeta med konfliktlösningstekniker, eller att återupptäcka de känslor och förbindelser som ni kanske gått miste om i förhållandet.

Parterapi kan vara till hjälp för alla typer av par, oavsett om ni är gifta eller inte, samkönade eller heterosexuella, eller om ni har varit tillsammans under en kort eller en längre tid. Parterapi kan också användas för att arbeta med specifika problem, såsom kommunikationssvårigheter, sexuella problem, eller svårigheter att hantera viktiga livsförändringar och frågor, såsom födelse av ett barn eller förändringar i arbete eller bostad.

Ta hjälp av en legitimerad psykolog vid parterapi

En psykolog som specialiserat, utbildat sig och har erfarenhet av parterapi kan vara till hjälp på flera sätt. Men hur går parterapi till? Här är några exempel på hur en psykolog kan hjälpa ett par genom parterapi:

Vi rekommenderar att parterapi genomförs i fysiska möten och då i våra trevliga lokaler i Upplands Väsby norr om Stockholm. Även om möjligheterna med videosamtal kan ge praktiska fördelar är en av de största nackdelarna med att genomföra parterapi online att det kan vara svårt att läsa kroppsspråk och andra icke-verbala signaler som kan vara viktiga för att förstå varandra. Fysiska möten hos oss kan ge en "neutral plats" där ni som par kan diskutera era problem utan att någon känner sig trängd eller upplerver att man befinner sig i någon annans territorium. Den neutrala miljön kan vara nödvändig för att ni båda ska känna er trygga och bekväma att prata öppet och ärligt.

I terapin kan psykologen kan använda flera olika metoder och rekommendera övningar för att hjälpa paret att skapa en starkare relation och känslomässigt närma sig varandra igen, för att sedan också återupptäcka sin kärlek till varandra.

KBT vid parterapi

KBT (kognitiv beteendeterapi) används ofta vid parterapi. KBT är en evidensbaserad terapiform som fokuserar på att identifiera och ändra negativa tankar och beteenden som kan orsaka eller förvärra problem i relationen. KBT i parterapi kan hjälpa par att förbättra sin kommunikation, öka förståelsen för varandra och minska konflikter.

KBT i parterapi kan inkludera olika tekniker, som att identifiera och utmana negativa tankemönster, lära sig att uttrycka sig på ett tydligare sätt, öva på att lyssna aktivt, och använda problemlösningsstrategier för att hantera konflikter och problem. Psykologen kan också ge övningar och hemuppgifter som par kan göra tillsammans mellan sessionerna för att öva på de nya färdigheterna.

KBT kan också användas för att hjälpa parterna att hantera stress, oro och depression, vilket kan ha en negativ påverkan på relationen. Genom att lära sig att hantera dessa känslor på ett hälsosamt sätt kan parterna förbättra sin relation och uppnå ökat välbefinnande.

Så kan parterapi förändra er relation och ert liv

Parterapi tillsammans med en legitimerad psykolog som parterapeut hjälper och en sund relationsbyggnad kan ha en betydande positiv inverkan på ert liv och er relation på flera sätt. Det finns omfattande forskning om långvariga parrelationer som har identifierat vissa mönster och faktorer som bidrar till framgångsrika och hållbara förhållanden. En parterapi baserad på dessa rön och erfarenheter kan ha följande effekter:

Frågor som ofta tas upp vid parterapi

Vad pratar man om i parterapi? Här finns några exempel på vanligt förekommande frågor som kan vara viktiga att ta upp och behandla. Exakt vilka frågor som är viktiga att gå igenom i just er parterapi formas sedan av förutsättningarna i er relation. 

När ni som par söker parterapi genomgår psykologen tillsammans med er en process för att förstå just er relation. Detta innefattar att ta reda på vilka frågor som är viktiga, vilka utmaningar ni möter och vad ni vill uppnå genom terapin. Baserat på denna information kan psykologen skapa en plan och rekommendera ett genomförande som är anpassat efter just er och ert förhållandes specifika behov.

Så här kan parterapi gå till

Många undrar hur parterapi går till i praktiken. Parterapi är en samarbetsprocess, och det är viktigt att ni som par är villiga att arbeta tillsammans för att förbättra er relation. Alla relationer har sina utmaningar och därför behöver terapin anpassas till dessa i varje enskilt fall. Parterapi kommer att kräva tid och engagemang men genom att öppet utforska era utmaningar och arbeta med psykologen kan ni uppnå en djupare förståelse för varandra och skapa en mer tillfredsställande och kärleksfullare relation. Parterapi utförs i en serie av sessioner, där ni som par träffar psykologen regelbundet under en längre tid för att arbeta med era relationella problem.

Processen kan variera beroende på ert specifika behov, men det finns några övergripande steg som ofta ingår i parterapin:

Hur ofta man träffas, alltså frekvensen av parterapisessioner, och den totala varaktigheten av terapin kan variera. Det är vanligt att parterapi vanligtvis hålls en gång i veckan, men det kan finnas undantag.

Frekvens av sessioner:

Total varaktighet:

Psykologen kan rekommendera och diskutera för att bestämma den mest lämpliga frekvensen och varaktigheten av terapin baserat på er individuella situation. Tillsammans med psykologen kommer ni sätta upp realistiska mål och psykologen kommer utveckla en behandlingsplan som är anpassad efter ert behov och önskemål. Att vara öppen för kommunikation och samarbete med psykologen är viktigt för att få ut det mesta av parterapin och för att skapa en framgångsrik förändring i förhållandet.

Psykologen som hjälper er relation

Psykolog Johanna Berg arbetar med parterapi och att vända sig till en legitimerad psykolog kan vara särskilt värdefullt i parterapi där det krävs en komplex förståelse för mänskligt beteende och relationer för att hjälpa er som par att navigera genom utmaningar och förbättra er relation. Vid parterapi hos Inemotion Psykologi i Upplands Väsby norr om Stockholm används tekniker och metoder som har visat sig vara effektiva genom forskning vilket också kan vara värdefullt i parterapin för att förstå och hantera eventuella underliggande individuella utmaningar som påverkar relationen.

Läs mer här.

Hur ska jag tänka om min partner inte vill gå i parterapi?

Att övertyga din partner att gå i parterapi kan vara en utmaning, eller till och med en mindre bra lösning, särskilt om hen är tveksam eller inte är övertygad om att parterapi kan hjälpa er. När ni diskuterar frågan om paterapi är rätt för er så finns det några saker att tänka på:

Terapi kan hjälpa dig i din relation även om ni inte går i parterapi tillsammans

Att gå i individuell terapi ensam kan vara till stor hjälp för dig även om din partner inte deltar i terapin. Du är ena halvan av er relation och terapi kan hjälpa dig att förstå och hantera dina egna känslor, tankar och beteenden, vilket kan hjälpa dig att hantera relationen på ett hjälpsamt sätt.

När du går i individuell terapi kan du arbeta med en psykolog för att förstå underliggande faktorer som kan påverka dig, dina tankar och ditt beteende i er relation. Det kan röra sig om tidigare trauman eller emotionella sår, ohanterliga känslor som ilska eller rädsla, kommunikationsproblem, självbildsproblem, stress eller utbrändhet för att nämna några exempel. Du kommer också lära dig nya färdigheter och verktyg som hjälper dig att hantera och förbättra relationen samtidigt som du kan undvika de mönster som varit skadliga för relationen.

Den individuella terapin kan hjälpa dig att identifiera dina egna behov och önskningar i relationen, samt hur du kan utveckla en fungerande kommunikation med din partner. Den kan också hjälpa dig att sätta gränser och stärka din självkänsla och självrespekt, vilket kan göra det lättare att hantera konflikter och problem i relationen.

Att gå i terapi ensam vara en effektiv lösning för att hjälpa dig att utveckla din roll i relationen, även om din partner inte deltar i terapin. Terapin kan hjälpa dig att utveckla nya färdigheter och strategier för att hantera dina känslor och kommunikation, vilket kan leda till en starkare och mer tillfredsställande relation.

Parterapi eller familjerådgivning?

Parterapi och familjerådgivning är inte exakt samma sak, även om det finns vissa likheter.

Parterapi med en parterapeut fokuserar främst på att förbättra en romantisk relation mellan två personer genom att underlätta parets kommunikation, lösa konflikter och öka förståelsen för varandra. Tillsammans med en psykolog som äktenskaps- och relationsrådgivare kan paret också arbeta med specifika frågor som till exempel utmaningar i den sexuella delen av relationen.

Familjerådgivning å andra sidan, fokuserar mer på att hjälpa en hel familj att hantera och lösa konflikter, förbättra kommunikationen, och utveckla mer hälsosamma relationer inom familjen. Familjerådgivning kan också användas för att hantera specifika frågor som uppväxt och uppfostran, skilsmässa och familjeplanering.

Således är skillnaden mellan parterapi och familjerådgivning främst i fokus och omfattning. Parterapi handlar om att hjälpa en romantisk relation att förbättra sin kommunikation och relation, medan familjerådgivning fokuserar på att hjälpa en hel familj att hantera konflikter och utveckla mer hälsosamma relationer.

Inemotion Psykologi erbjuder parsamtal och kan hjälpa till för att förbättra och utveckla relationen i ett förhållande. Om du behöver hjälp av mer praktisk natur som till exempel vid skilsmässa, vårdnadstvist, våld i relationer eller när barn far illa finns hjälp att få hos till exempel Upplands Väsby kommun.

Intresserad, vill veta mer eller komma igång direkt med terapi?

Om du eller ni är intresserade av att veta mer, har frågor eller vill komma igång med parsamtal eller individuell terapi, ta kontakt via kontaktformuläret. Det går såklart också bra att ringa eller skriva ett mail (glöm inte att uppge ditt telefonnummer). Mottagningen finns i Upplands Väsby, norr om Stockholm.