Parterapi med psykolog

Privat parterapi med erfaren psykolog

Inemotion Psykologi erbjuder privat parterapi och parsamtal med legitimerad psykolog som parterapeut i Upplands Väsby norr om Stockholm. Båda parter är närvarande och under relationsterapin diskuteras frågor och problem som kan orsaka spänningar eller konflikter. Psykologen hjälper er att utveckla bättre kommunikationsfärdigheter, arbeta med konfliktlösningstekniker, eller att återupptäcka de känslor och förbindelser som ni kanske gått miste om i förhållandet.

Relationsrådgivning och parterapi kan vara till hjälp för alla typer av par, oavsett om ni är gifta eller inte, samkönade eller heterosexuella, eller om ni har varit tillsammans under en kort eller en längre tid. Parterapi kan också användas för att arbeta med specifika relationsproblem, såsom kommunikationssvårigheter, sexuella problem, eller svårigheter att hantera viktiga livsförändringar och frågor, såsom födelse av ett barn eller förändringar i arbete eller bostad. Psykologen fungerar som en neutral och professionell guide som hjälper er som par att identifiera era utmaningar, förbättra kommunikationen och utveckla verktyg för att skapa en sundare och mer tillfredsställande relation.

Ta hjälp av en legitimerad psykolog vid parterapi

En psykolog som specialiserat, utbildat sig och har erfarenhet av parterapi kan vara till hjälp på flera sätt. Men hur går parterapi till? Här är några exempel på hur en psykolog kan hjälpa ett par genom parterapi:

I terapin kan psykologen kan använda flera olika metoder och rekommendera övningar för att hjälpa er som par att skapa en starkare relation och känslomässigt närma er varandra igen, för att sedan också återupptäcka er kärlek till varandra.

Parterapi online?

Online-terapi har blivit allt mer efterfrågat som ett alternativ eller komplement till traditionella fysiska möten med parterapeut och psykolog.

Vi rekommenderar att parterapi i huvudsak genomförs i fysiska möten och då i våra trevliga lokaler i Upplands Väsby norr om Stockholm. Även om möjligheterna med videosamtal och parterapi på nätet kan ge praktiska fördelar är en av de största nackdelarna med att genomföra parterapi online att det kan vara svårt att läsa kroppsspråk och andra icke-verbala signaler som kan vara viktiga för att förstå varandra. Fysiska möten hos oss kan ge en "neutral plats" där ni som par kan diskutera era problem utan att någon känner sig trängd eller upplever att man befinner sig någon annans territorium. Den neutrala miljön kan vara nödvändig för att ni båda ska känna er trygga och bekväma att prata öppet och ärligt. Vi märker också att särskilt i dessa tider av digitalisering är det fysiska mötet mellan psykolog och er som par ofta mer uppskattat än någonsin tidigare och har vid parterapi bättre förutsättningar att skapa det resultat som eftersträvas.

Med det sagt förstår vi att det finns tillfällen då det skulle vara uppskattat med flexibiliteten att kunna träffa sin relationsrådgivare online de dagar tiden inte riktigt räcker till för det fysiska mötet, eller när avståndet gör restiden stor. Därför kan parterapin också genomföras i en mix av fysiska möten och möten online.

Så kan parterapi förändra er relation och ert liv

Parterapi tillsammans med en legitimerad psykolog som parterapeut hjälper och en sund relationsbyggnad kan ha en betydande positiv inverkan på ert liv och er relation på flera sätt. Det finns omfattande forskning om långvariga parrelationer som har identifierat vissa mönster och faktorer som bidrar till framgångsrika och hållbara förhållanden. En parterapi baserad på dessa rön och erfarenheter kan ha följande effekter:

Parterapi efter separation

Parterapi kan även efter en separation vara ett sätt för er att försöka hitta tillbaka till varandra igen. När ert förhållande har brutits upp, kanske det finns problem och ouppklarade känslor kvar som ni har ett behov av att hantera. Då kan en psykolog fungera som en neutral tredje part som hjälper er båda att kommunicera mer effektivt och att förstå varandras perspektiv. Det kan vara särskilt viktigt efter en separation, då känslor av ilska, besvikelse och sorg annars kan göra det svårt att få till konstruktiva samtal. 

Genom att återuppbygga förtroendet och närheten som gått förlorad, kan parterapi skapa en ny grund för er relation. Om ni är villiga att satsa på ert förhållande igen kan ni utforska de bakomliggande orsakerna ledde fram till separationen och hitta sätt att ta er runt och förbi det som inte fungerade. Det kan handla om att hantera gamla sår, förbättra sättet ni relaterar till varandra på, eller att återupptäcka vad som en gång gjorde er relation stark och meningsfull.

Om ni fortfarande känner tveksamhet efter separationen kan parterapi hjälpa er att fatta ett mer genomtänkt beslut om huruvida ni vill återuppta relationen eller gå vidare i livet var och en på egen hand. Det kan vara ett bra alternativ för er som är osäkra på er framtid tillsammans, men som är villiga att investera tid och ansträngning i att försöka återfå kontakten och kärleken ni en gång delade. Kanske leder det till att ni inser att ni fortfarande har starka känslor för varandra. 

Frågor som ofta tas upp vid parterapi

Vad pratar man om i parterapi? Här finns några exempel på vanligt förekommande frågor som kan vara viktiga att ta upp och behandla. Exakt vilka frågor som är viktiga att gå igenom i just er parterapi formas sedan av förutsättningarna i er relation. 

När ni som par söker parterapi genomgår psykologen tillsammans med er en process för att förstå just er relation. Detta innefattar att ta reda på vilka frågor som är viktiga, vilka utmaningar ni möter och vad ni vill uppnå genom terapin. Baserat på denna information kan psykologen skapa en plan och rekommendera ett genomförande som är anpassat efter just er och ert förhållandes specifika behov.

Psykologen som hjälper er relation

Psykolog Johanna Berg arbetar med parterapi och att vända sig till en legitimerad psykolog kan vara särskilt värdefullt i parterapi där det krävs en komplex förståelse för mänskligt beteende och relationer för att hjälpa er som par att navigera genom utmaningar och förbättra er relation. Vid parterapi används tekniker och metoder som har visat sig vara effektiva genom forskning. Vid mötet med psykologen kan ni också får insikter kring er själva som individer, vilket kan vara värdefullt för att förstå och hantera eventuella underliggande individuella utmaningar som påverkar relationen.

Så här kan parterapi gå till

Många undrar hur parterapi går till i praktiken. Parterapi är en samarbetsprocess, och det är viktigt att ni som par är villiga att arbeta tillsammans för att förbättra er relation. Alla relationer har sina utmaningar och därför behöver terapin anpassas till dessa i varje enskilt fall. Parterapi kommer att kräva tid och engagemang men genom att öppet utforska era utmaningar och arbeta med psykologen kan ni uppnå en djupare förståelse för varandra och skapa en mer tillfredsställande och kärleksfullare relation. Parterapi utförs i en serie av sessioner, där ni som par träffar psykologen regelbundet under en längre tid för att arbeta med era relationella problem.

Processen kan variera beroende på ert specifika behov, men det finns några övergripande steg som ofta ingår i parterapin:

Under parterapi kan olika övningar och tekniker användas beroende på era specifika utmaningar och behov. Här följer exempel på vanliga övningar vid parterapi:

Frekvens av parterapisessioner, alltså hur ofta man träffas:

Total varaktighet, alltså den totala tiden parterapin pågår:

Tillsammans med psykologen kommer ni sätta upp realistiska mål och psykologen kommer utveckla en plan som är anpassad efter ert behov och önskemål. Att vara öppen för kommunikation och samarbete med psykologen är viktigt för att få ut det mesta av parterapin och för att skapa en framgångsrik förändring i förhållandet.

KBT vid parterapi

KBT (kognitiv beteendeterapi) används ofta vid parterapi. KBT är en evidensbaserad terapiform som fokuserar på att identifiera och ändra negativa tankar och beteenden som kan orsaka eller förvärra problem i relationen. KBT i parterapi kan hjälpa par att förbättra sin kommunikation, öka förståelsen för varandra och minska konflikter.

KBT i parterapi kan inkludera olika tekniker, som att identifiera och utmana negativa tankemönster, lära sig att uttrycka sig på ett tydligare sätt, öva på att lyssna aktivt, och använda problemlösningsstrategier för att hantera konflikter och problem. Psykologen kan också ge övningar och hemuppgifter som par kan göra tillsammans mellan sessionerna för att öva på de nya färdigheterna.

KBT kan också användas för att hjälpa parterna att hantera stress, oro och depression, vilket kan ha en negativ påverkan på relationen. Genom att lära sig att hantera dessa känslor på ett hälsosamt sätt kan parterna förbättra sin relation och uppnå ökat välbefinnande.

Känslomässigt Fokuserad Terapi

Känslomässigt Fokuserad Terapi, eller på engelska Emotionally Focused Therapy (EFT), är en form av korttidspsykoterapi som fokuserar på att förbättra emotionella bindningar och anknytningsprocesser mellan individer, vanligtvis par eller familjer. 

EFT har visat sig vara effektiv för att behandla en rad relationella problem, inklusive konflikter, otrohet, och känslomässig avståndstagande. Metoden har också visat sig vara effektiv för individer som kämpar med anknytningsrelaterade problem och trauman.

Här är några centrala aspekter av EFT:

EFT är särskilt användbar för par som vill förbättra sin relation, men den kan också tillämpas på familjer och individer för att hjälpa till att få bättre förståelse för sina känslor och kunna hantera dem – vilket kan förbättra relationen.

Hur ska jag tänka om min partner inte vill gå i parterapi?

Att övertyga din partner att gå i parterapi kan vara en utmaning, eller till och med en mindre bra lösning, särskilt om hen är tveksam eller inte är övertygad om att parterapi kan hjälpa er. När ni diskuterar frågan om paterapi är rätt för er så finns det några saker att tänka på:

Terapi kan hjälpa dig i din relation även om ni inte går i parterapi tillsammans

Att gå i individuell terapi ensam kan vara till stor hjälp för dig även om din partner inte deltar i terapin. Du är ena halvan av er relation och terapi kan hjälpa dig att förstå och hantera dina egna känslor, tankar och beteenden, vilket kan hjälpa dig att hantera relationen på ett hjälpsamt sätt.

När du går i individuell terapi kan du arbeta med en psykolog för att förstå underliggande faktorer som kan påverka dig, dina tankar och ditt beteende i er relation. Det kan röra sig om tidigare trauman eller emotionella sår, ohanterliga känslor som ilska eller rädsla, kommunikationsproblem, självbildsproblem, stress eller utbrändhet för att nämna några exempel. Du kommer också lära dig nya färdigheter och verktyg som hjälper dig att hantera och förbättra relationen samtidigt som du kan undvika de mönster som varit skadliga för relationen.

Den individuella terapin kan hjälpa dig att identifiera dina egna behov och önskningar i relationen, samt hur du kan utveckla en fungerande kommunikation med din partner. Den kan också hjälpa dig att sätta gränser och stärka din självkänsla och självrespekt, vilket kan göra det lättare att hantera konflikter och problem i relationen.

Att gå i terapi ensam vara en effektiv lösning för att hjälpa dig att utveckla din roll i relationen, även om din partner inte deltar i terapin. Terapin kan hjälpa dig att utveckla nya färdigheter och strategier för att hantera dina känslor och kommunikation, vilket kan leda till en starkare och mer tillfredsställande relation.

Parterapi i en trevlig och trygg miljö

Inemotion Psykologi erbjuder parterapi med privat psykolog i en trygg och estetiskt tilltalande miljö. I Villa Ed finns verksamhet som ger möjlighet att komma bort från vardagens krav för en stund. Den unika Villa Ed ligger i ett område med närhet till grönskan, sjön och med utsikt över Eds kyrka, Upplands Väsby. Naturen och närområdet erbjuder möjlighet till återhämtning och har ni lite tid över så passa gärna på att gå en promenad i den mysiga omgivningen.

Privat parterapi eller kommunal familjerådgivning?

Parterapi med en privat psykolog som parterapeut fokuserar främst på att förbättra relationen mellan två personer som lever i en parrelation genom att underlätta parets kommunikation, lösa konflikter och öka förståelsen för varandra. Tillsammans med en psykolog som äktenskaps- och relationsrådgivare kan ni som par också arbeta med specifika frågor som till exempel utmaningar i den sexuella delen av relationen. Det är en stor fördel att snabbt få stöd i relationen inom den tid då motivationen att ta tag i problemen fortfarande finns kvar. Det är ofta kort väntetid för att komma igång med parterapi hos en privat psykolog.

Kommunal familjerådgivning ska kommunen du bor i enligt lag kunna erbjuda. Rådgivningen kan fokusera på att hjälpa par men också på att hjälpa en hel familj att hantera och lösa konflikter, förbättra kommunikationen samt att utveckla mer hälsosamma relationer. Kommunens familjerådgivning i Upplands Väsby eller så kallade samarbetssamtal kan användas för att hantera specifika frågor som skilsmässa, familjeplanering samt samarbete kring barnens uppväxt och uppfostran. En nackdel kan vara att vissa kommuner endast erbjuder ett fåtal samtal inom ramen för familjerådgivningen och tyvärr är det i många kommuner vanligt med långa väntetider. I värsta fall får man som par eller familj då i praktiken inte tillgång till stöd och hjälp i tid för att rädda relationen. Ofta är relationer där barn berörs prioriterade och kostnaden varierar mellan olika kommuner.

Att välja mellan parterapi hos en privat psykolog och kommunens familjerådgivning är främst en fråga om fokus, omfattning, miljö och tillgänglighet till det stöd som relationen behöver, när den behöver det. Inemotion Psykologi erbjuder parsamtal och kan hjälpa till för att förbättra och utveckla er relation och ert förhållande.

Intresserad, vill veta mer eller komma igång snabbt med er parterapi?

Om du eller ni är intresserade av att veta mer, har frågor eller vill komma igång med parsamtal eller individuell terapi, ta kontakt via kontaktformuläret. Det går såklart också bra att ringa eller skriva ett mail (glöm inte att uppge ditt telefonnummer). Mottagningen finns i Upplands Väsby, norr om Stockholm.

Inemotion Psykologi tar emot besök av klienter från hela Stockholm även om de flesta kommer från norrort och angränsande kommuner som Täby, Vallentuna, Sollentuna, Åkersberga, Märsta och Sigtuna. Du behöver ingen remiss eller egenremiss för att komma igång med din parterapi, samtalsterapi eller behandling tillsammans med legitimerad psykolog hos Inemotion Psykologi.