Ångest

Behandling av ångest med KBT

När du behöver hjälp mot ångest kan du kraftigt minska eller bli av med din ångest med hjälp av kognitiv beteendeterapi. Det är en effektiv behandling som ofta används för att övervinna ångestsymtom och som kan vara ett sätt att bli av med din ångest utan medicin. En legitimerad KBT-psykolog kan säkerställa rätt diagnos vilket är en förutsättning för rätt behandling.

Genom en gradvis ökad exponering för de situationer som orsakar din ångest kan du lära dig att hantera din oro och återta kontrollen över ditt liv. Att bli exponerad för ångestframkallande situationer kanske kan kännas skrämmande, men genom att arbeta med en legitimerad KBT-psykolog i en takt som passar dig får du verktygen du behöver för att kunna hantera din oro på ett effektivt sätt. Och när du upptäcker att du lärt dig hantera dessa situationer och tankar kommer de bli mindre ångestframkallande, och förhoppningsvis skapar friheten från ångest möjligheter att göra saker som du tidigare undvikit. Känslan av att ångesten inte längre styr dig kan ge dig styrkan och självförtroendet tillbaka.

Metakognitiv terapi, medveten närvaro, acceptansbaserade övningar, avslappningsträning och andningsövningar är ytterligare tekniker som psykologen kan använda vid behandling mot ångest. Det är verktyg och metoder som kan hjälpa dig att minska stress och dämpa din ångest i situationen då den uppstår.

Högfungerande ångest

Högfungerande ångest är en form av ångest där du lever med din ångest som påverkar ditt liv, men som samtidigt inte syns eller hindrar dig från att fullfölja dina dagliga uppgifter eftersom du genom att dölja den kan fortsätta att upprätthålla jobb, familj och sociala relationer. Kanske upplever du då att omvärlden har svårt att förstå hur någon som du kan ha ångest samtidigt som du verkar vara högpresterande och klara av allt. Du är i så fall inte ensam då högfungerande ångest är ett tillstånd som påverkar många människor med symtom som oro, rädsla och självkritik. Högfunktionell ångest är vanlig att behandla med KBT.

Om du ska vara ”duktig” förväntas du ofta vara perfektionistisk, prestera på hög nivå och vara bra på att hantera dina känslor och ångest på egen hand. Denna förväntan kan skapa en press på att dölja känslorna och upprätthålla en fasad av kontroll och framgång. Du blir expert på att dölja din ångest för omvärlden samtidigt som du driver en inre kamp med överväldigande känslor av oro och självkritik. Den dubbla belastning högfungerande ångest medför kan på så vis bli mycket utmanande och isolerande. I vissa fall höjer den också tröskeln för att söka hjälp och stöd, eftersom du kanske inte vill visa din svaghet eller brist på kontroll inför någon annan.

Generaliserat ångestsyndrom (GAD)

Generaliserat ångestsyndrom (GAD) är en ångestsjukdom som innebär en överdriven och konstant ångest och oro över olika saker i vardagen. Om du lider av GAD upplever du vanligtvis överväldigande känsla av konstant oro och ångest relaterad till vanliga situationer i arbete, relationer, hälsa, ekonomi och andra vardagliga bekymmer. Denna oro kan vara oproportionerlig, ibland till och med orealistisk, i förhållande till situationen och svår att kontrollera. Att leva med ständig ångest och GAD kan kännas som att du har en konstant klump i magen eller en tyngd på bröstet och du kan också uppleva fysiska symtom som muskelspänningar, rastlöshet, sömnproblem, koncentrationssvårigheter och irritabilitet. För att få diagnosen GAD måste symtomen vara närvarande under minst sex månader. Generaliserat ångestsyndrom behandlas ofta med KBT eller metakognitiv terapi.

Andra vanliga typer av ångest

 Morgonångest är en känsla av oro eller ångest som uppstår på morgonen, ofta innan dagens aktiviteter börjar. Den vanligaste orsaken är stress eller oro relaterad till kommande uppgifter eller sådant du tror kommer hända under dagen eller som en känsla av att du inte är redo för vad som komma skall.

Ångest på grund av tvångssyndrom (OCD) innefattar oönskade och påträngande tvångstankar med påföljande tvångshandlingar. Tvångshandlingarna är ett sätt att försöka hantera eller neutralisera ångesten, men de ger oftast bara tillfällig lindring och kan leda till en ond cirkel av ökad ångest och fler tvångshandlingar.

Specifika fobier skapar ångest genom en intensiv och irrationell rädsla för ett specifikt objekt eller situation, såsom höjder, spindlar eller flygning. Bara tanken på den fruktade situationen triggar en omedelbar ofta kraftig ångestreaktion, som i sin tur kan leda till undvikandebeteenden för att minska ångesten.

Panikångest är en ångeststörning som kännetecknas av oväntade och plötsliga panikattacker, ofta åtföljda av fysiska symtom som hjärtklappning och andnöd.

Agorafobi eller torgskräck förekommer ofta tillsammans med paniksyndrom och skapar en intensiv ångest och rädsla för platser eller situationer där det kan vara svårt att fly, där man känner sig trängd eller hjälplös. Rädslan kan vara förknippad med oro över att tappa kontrollen i vissa miljöer som till exempel öppna eller trånga platser, folkmassor, offentliga transportmedel, eller bara att lämna hemmet.

Social ångest innebär en stark rädsla för att bli negativt bedömd, förödmjukad eller avvisad i sociala situationer. Personer med social ångest undviker ofta sociala sammanhang eller genomlider dem med intensiv oro.

Hälsoångest är en överdriven oro för att ha eller utveckla en allvarlig sjukdom, trots att medicinska undersökningar inte visar på några problem. Personer med hälsoångest tenderar att tolka normala kroppsliga sensationer som tecken på allvarlig sjukdom och kan ofta söka hjälp hos vården för upprepade medicinska kontroller för att få försäkran om att inte vara sjuk.

Separationsångest innebär en överdriven rädsla för att bli åtskild från en nära person eller en trygg plats. Det kan påverka både barn och vuxna och leda till stark ångest och oro. Hos barn kan det manifesteras som tårar, ilska och undvikande av skolan eller att sova ensam. Vuxna kan uppleva liknande rädslor och undvika att vara ifrån den förtrogna personen eller platsen.

Existentiell ångest är en form av djup oro och osäkerhet som uppstår när man konfronteras med livets existentiella frågor såsom livets mening eller sin egen dödlighet. Ångesten kan uppstå när man reflekterar över sin egen existens, sina val och sin plats i världen. Denna typ av ångest är ofta kopplad till insikten om livets förgänglighet och den ofrånkomliga känslan av att behöva skapa sin egen mening i tillvaron.

Fysiska och psykiska symtom vid ångest

Emotionellt kan ångest kännas som en överväldigande våg av oro eller rädsla som sköljer över dig. Du kan känna panik eller en stark nervositet som du har svårt att skaka av dig. Du är på helspänn, som om något hemskt ska hända när som helst, och ångesten påverkar din förmåga att tänka klart. Dina tankar rusar och det är  lätt att du fastnar i ett tankemönster där du föreställer dig de värsta möjliga scenarierna.

Att uppleva ångest kan kännas väldigt obehagligt och skrämmande. Kanske slår ditt hjärta snabbare än vanligt, eller så börjar du svettas och skaka. Du kan också känna dig yr, ha svårt att andas eller få ont i magen och må illa. Dessa fysiska symtom kan göra att du känner dig ännu mer orolig, vilket skapar en ond cirkel.

När du drabbas av ångest kan det kännas som att världen krymper omkring dig vilket begränsar dina val. Det är lätt att du blir ängslig och du känner dig otrygg. Dina negativa tankar gör att du undviker situationer som du tror kommer att orsaka ångest. Detta undvikande kan ge en tillfällig lättnad, men det leder ofta till en ond spiral av mer och mer undvikanden som förvärrar problemet och begränsar ditt liv ännu mer. Genom behandling tillsammans med en psykolog finns det sätt att bryta denna spiral av konstant ångest och öppna upp för nya möjligheter.

Här följer några av de vanligaste symtomen och tecknen vid ångest:

Att lära sig hantera ångest och oro kan vara en utmanande process som tar lite tid. En psykolog kan erbjuda strategier och stöd för att du ska kunna hantera din ångest på ett effektivt sätt och slippa ha den ständiga oron och anspänningen i kroppen.

Känslan när ångesten slår till på riktigt är svår att beskriva. För mig börjar det ofta med en knut i magen, som om någon har dragit åt ett rep runt mina inälvor. Den känslan sprider sig sedan uppåt, genom bröstet som känns tungt och trångt, tills den når halsen där det blir svårt att andas. Det känns som att mitt hjärta slår dubbelt så snabbt som det borde. Tankarna blir kaotiska, och jag får svårt att koncentrera mig på något annat än den där känslan av överhängande fara. 

Ångesten kan slå till av nästan ingen anledning alls. Små saker som att gå till affären eller svara på ett telefonsamtal kan trigga tankarna, och plötsligt känns det som jag står framför oöverstigliga berg. Att träffa människor, även de jag känner väl, kan ibland kännas outhärdligt. Sociala situationer fyller mig med rädsla för att säga eller göra fel, vilket har gjort att jag har börjat göra vad jag kan för att inte ens riskera att hamna i en sådan situation. På jobbet sitter jag framför datorn och stirrar på skärmen utan att riktigt ta in vad jag ser. Jag kämpar med att hålla fasaden uppe och kanske märks det inte utåt hur jag egentligen mår, men inuti känns det som att jag håller på att explodera. Ännu levererar jag, men jag är rädd för att plötsligt en dag så går det inte längre.


Nätterna är kanske värst av allt. När allt är tyst och mörkt och det inte finns något som distraherar mig, det är då ångesten verkligen får fäste. Tankarna snurrar i en oändlig loop av oro och självförebråelser. Jag vrider och vänder mig, och varje gång jag tror att jag ska somna, slår ångesten till med full kraft igen. Nästa dag gör bristen på sömn mig ännu mer sårbar, vilket känns som en ond cirkel. "Slappna av" eller "oroa dig inte" är vanliga råd jag får, men de hjälper inte. Jag klarar inte av att kontrollera ångesten med bara viljestyrka eller positivt tänkande. Den är som en okontrollerbar storm inombords, och ibland känns det som att den håller på att kväva mig. Även om jag kämpar börjar jag nu inse att jag behöver få hjälp att hitta ett sätt att leva ett liv där ångesten inte längre har samma grepp om mig.

Katastroftankar och ångest

Katastroftankar är negativa och ofta överdrivna tankar om framtida händelser eller situationer som antas vara katastrofala eller mycket negativa. Dessa negativa tankar kan inkludera förutsägelser om det värsta som kan hända i en viss situation, till exempel att misslyckas, bli avvisad, eller att något hemskt kommer att inträffa. Om man lider av ångest är katastroftankar vanligt och katastroftankarna kan i sig vara en del av anledningen till den ångest man har. Nästan alla upplever någon form av negativa tankar eller oro då och då, men när katastroftankar blir mer frekventa, intensiva och obehagliga kan de ha stor påverkan välbefinnandet och förmågan att fungera normalt i vardagen.

Katastroftankar kan orsaka ångest på flera sätt:

Att hantera katastroftankar och den ångest de orsakar kan kräva olika strategier som psykologen kan hjälpa dig med, som kognitiv beteendeterapi (KBT) för att identifiera och utmana negativa tankemönster, avslappningsövningar för att minska den fysiologiska reaktionen på ångest, och övningar för att gradvis exponera dig för de situationer som orsakar ångest för att minska rädslan och undvikandet.

Att ha katastroftankar är ganska vanligt. Du kan påverkas  av dessa i olika grad, bland annat beroende på följande faktorer:

Trots att katastroftankar är vanliga bör man inte ignorera deras påverkan på välbefinnandet. Om du upplever katastroftankar som stör din livskvalitet kan du ta hjälp av en psykolog som kan hjälpa dig att hantera dem på ett bättre sätt. Att söka stöd från en psykolog kan vara ett viktigt steg mot att minska dina katastroftankars inverkan på ditt dagliga liv.

Därför får vi ångest

Ångest orsakas som en naturlig respons på fara eller hot, och har hjälpt oss att överleva genom att aktivera vår "kamp eller flykt"-reaktion. När vi känner ångest, frigörs stresshormoner som adrenalin och kortisol i vårt system, vilket gör att vi blir mer alerta och redo att hantera hotande situationer. För oss människor har det haft ett syfte och har givit oss en evolutionär fördel.

Så även om ångest kan vara normalt i vissa situationer finns det andra situationer där det inte finns någon akut fara, till exempel när man tänker på framtiden eller oroar sig för sociala relationer. Att leva med ångest och kanske till och med uppleva svår ångest varje dag innebär starka känslor av oro, rädsla eller obehag som ofta är både fysiskt och mentalt påfrestande. När ångesten blir överdriven eller ständigt närvarande kan det ha stor påverkan på livet. Att efter behandling bli fri från ångest upplevs ofta som en stor lättnad.

Ta hjälp av en legitimerad psykolog vid ångest

Att vända sig till en legitimerad psykolog med lång erfaranhet av att behandla ångest är en bra förutsättning för en lyckad behandling. Inemotion Psykologi har gedigen kunskap och erfarenhet av behandling med tredje vågens KBT inklusive exponeringsterapi, mindfulness, KBT, ACT och CFT.

Läs mer om oss och psykologen som behandlar här.

Intresserad, vill veta mer eller komma igång direkt med din terapi?

Om du är intresserad av att veta mer om hur du kan bli av med din ångest, har frågor eller vill komma igång med din terapi, ta kontakt via kontaktformuläret. Det går såklart också bra att ringa eller skriva ett mail (glöm inte att uppge ditt telefonnummer). Mottagningen finns i Upplands Väsby, norr om Stockholm.

Inemotion Psykologi tar emot besök av klienter från hela Stockholm  även om de flesta kommer från norrort och angränsande kommuner som Täby, Vallentuna, Sollentuna, Åkersberga, Märsta och Sigtuna. Du behöver ingen remiss eller egenremiss för att komma igång med din samtalsterapi och behandling av ångest tillsammans med legitimerad psykolog hos Inemotion Psykologi.