Ångest

Behandling av ångest med KBT

När du behöver hjälp mot ångest kan du helt bli av med, eller kraftigt minska, din ångest med hjälp av kognitiv beteendeterapi. Det är en effektiv behandling mot ångest som ofta används för att övervinna ångestsymtom och kan vara ett sätt att bli av med ångest utan medicin. En legitimerad KBT-psykolog kan säkerställa rätt diagnos vilket är en förutsättning för rätt behandling.

Genom en gradvis ökad exponering för de situationer som orsakar din ångest kan du lära dig att hantera den och återigen ta kontroll över ditt liv. Att komma att bli exponerad för dessa situationer kanske kan kännas skrämmande i början, men genom att arbeta med en legitimerad KBT-psykolog och ta det i din egen takt kan du lära dig att hantera din ångest på ett säkert och effektivt sätt. När du väl har lärt dig att hantera din ångest kommer du förhoppningsvis upptäcka en ny värld av möjligheter och frihet. Att kunna göra saker som du tidigare undvikit med ett bättre självförtroende och en livskvalitet som kan öka markant.

Medveten närvaro, acceptansbaserade övningar, avslappningsträning och andningsövningar är andra tekniker som används vid behandling med KBT mot ångest, som kan hjälpa dig att minska stress och dämpa ångest i akuta situationer.

Olika typer av ångest

Högfungerande ångest är en form av ångest där du lever med din ångest som påverkar ditt liv, men som samtidigt inte syns eller hindrar dig från att fullfölja dina dagliga uppgifter eftersom du genom att dölja den kan fortsätta att upprätthålla jobb, familj och sociala relationer. Kanske upplever du då att omvärlden har svårt att förstå hur någon som du kan ha ångest samtidigt som du verkar klara av allt. Du är i så fall inte ensam då högfungerande ångest är ett tillstånd som påverkar många människor med symtom som oro, rädsla och självkritik. Denna typ av ångest är vanlig att behandla med KBT.

Generaliserat ångestsyndrom (GAD) är en ångestsjukdom som innebär en överdriven och konstant ångest och oro över olika saker i vardagen. Om du lider av GAD upplever du vanligtvis överväldigande känsla av konstant oro och ångest relaterad till vanliga situationer i arbete, relationer, hälsa, ekonomi och andra vardagliga bekymmer. Denna oro kan vara oproportionerlig, ibland till och med orealistisk, i förhållande till situationen och svår att kontrollera. Att leva med ständig ångest och GAD kan kännas som att du har en konstant klump i magen eller en tyngd på bröstet och du kan också uppleva fysiska symtom som muskelspänningar, rastlöshet, sömnproblem, koncentrationssvårigheter och irritabilitet. För att få diagnosen GAD måste symtomen vara närvarande under minst sex månader. GAD behandlas ofta med KBT.

Separationsångest är en psykisk störning som innebär en överdriven rädsla för att bli åtskild från en nära person eller en trygg plats. Det kan påverka både barn och vuxna och leda till stark ångest och oro. Hos barn kan det manifesteras som tårar, ilska och undvikande av skolan eller att sova ensam. Vuxna kan uppleva liknande rädslor och undvika att vara ifrån den förtrogna personen eller platsen.

Panikångest är en ångeststörning som kännetecknas av oväntade och plötsliga panikattacker, ofta åtföljda av fysiska symtom som hjärtklappning och andnöd.

Social ångest innebär en intensiv rädsla för sociala situationer och rädsla för att bli bedömd eller avvisad av andra.

Hälsoångest uppstår när en person är orolig för sin hälsa eller tror sig ha en allvarlig sjukdom, trots bristande eller inga medicinska bevis för det.

Därför drabbas vi av ångest

Ångest orsakas som en naturlig respons på fara eller hot, och har hjälpt oss att överleva genom att aktivera vår "kamp eller flykt"-reaktion. När vi känner ångest, frigörs stresshormoner som adrenalin och kortisol i vårt system, vilket gör att vi blir mer alerta och redo att hantera hotande situationer. För oss människor har det haft ett syfte och har givit oss en evolutionär fördel.

Så även om ångest kan vara normalt i vissa situationer finns det andra situationer där det inte finns någon akut fara, till exempel när man tänker på framtiden eller oroar sig för sociala relationer. Att leva med ångest och kanske till och med uppleva svår ångest varje dag innebär starka känslor av oro, rädsla eller obehag som ofta är både fysiskt och mentalt påfrestande. När ångesten blir överdriven eller ständigt närvarande kan det ha stor påverkan på livet. Att efter behandling bli fri från ångest upplevs ofta som en stor lättnad.

Fysiska och psykiska symtom vid ångest

När du drabbas av ångest kan det kännas som att världen krymper omkring dig och det begränsar dina val. Dina negativa tankar gör att du undviker situationer som du tror kommer att orsaka ångest. Det kan leda till en ond spiral där ångesten blir alltmer intensiv. Kanske upplever du känslan av av ångest som starkast på morgonen, så kallad morgonångest, som en stark rädsla för vad som kan hända under dagen eller som en känsla av att du inte är redo för vad som komma skall. Genom behandling tillsammans med en KBT-psykolog finns det sätt att bryta denna spiral av konstant ångest och öppna upp för nya möjligheter.

Ångest och oro kan orsaka en mängd olika symtom, både fysiska och emotionella. Här är några av de vanligaste symtomen och tecknen vid ångest:

Ångestsymtom kan vara obehagliga och det är naturligt att vilja få bort sin ångest snabbt. Men att lära sig hantera ångest och oro kan vara en utmanande process som tar lite tid. En psykolog kan erbjuda strategier och stöd för att du ska kunna hantera din ångest på ett effektivt sätt och slippa ha en ständig oro i kroppen.

Vänd dig till en legitimerad psykolog

Att vända sig till en legitimerad psykolog med lång erfaranhet av att behandla ångest är en bra förutsättning för en lyckad behandling. Inemotion Psykologi har gedigen kunskap och erfarenhet av behandling med tredjevågens KBT inklusive mindfulness, KBT, ACT och CFT.

Läs mer om oss och psykologen som behandlar här.

Intresserad, vill veta mer eller komma igång direkt med din terapi?

Om du är intresserad av att veta mer om hur du kan bli av med din ångest, har frågor eller vill komma igång med din terapi, ta kontakt via kontaktformuläret. Det går såklart också bra att ringa eller skriva ett mail (glöm inte att uppge ditt telefonnummer). Mottagningen finns i Upplands Väsby, norr om Stockholm.

Inemotion Psykologi tar emot besök av klienter från hela Storstockholm även om de flesta kommer från norrort och angränsande kommuner som Täby, Vallentuna, Sollentuna, Åkersberga, Märsta och Sigtuna. Du behöver ingen remiss för att komma igång med din samtalsterapi och behandling av ångest tillsammans med legitimerad psykolog hos Inemotion Psykologi.