Compassion-fokuserad terapi

Compassionfokuserad terapi (CFT)

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en form av psykoterapi som fokuserar på att utveckla medkänsla och självmedkänsla som ett sätt att hantera lidande och förbättra välbefinnande. Det är en evidensbaserad, integrativ terapiform som är baserad på gedigen forskning inom neurovetenskap, evolutionslära, anknytningspsykologi, affektteori och buddhism.

Behandlingsmetoden utvecklades av den brittiske psykologen och professorn Paul Gilbert i början av 1990-talet. Den har sin grund i kognitiv beteendeterapi men använder också tekniker och metoder från andra psykoterapiformer såsom psykodynamisk terapi och buddhistisk lära. Målet med compassionfokuserad terapi är att öka individens upplevelse av psykologisk trygghet och självtillit, och därigenom minska lidande och öka välmående.

CFT är utvecklat för personer som upplever mycket skam och självkritik och som har stor otrygghet generellt i livet. Forskning har visat att när vi upplever skam och självkritik har vi svårt att vara medkännande med oss själva och att ta emot medkänsla från andra. Vi får svårt att skapa hälsosamma relationer både till oss själva och andra.

Idag finns det forskning som visar att CFT kan vara verksamt även vid flera andra slags problem, till exempel långvarig stress och utmattningssyndrom. Även vid andra problem som kan orsaka negativa känslor och tankar som till exempel upplevt trauma och PTSD har studier visat att CFT har god effekt. Terapin syftar till att hjälpa personen att utveckla en känsla av självmedkänsla och medkänsla gentemot andra, vilket kan leda till ökad livstillfredsställelse och en förbättrad livskvalitet.

Forskning har visat att övning i compassion aktiverar system i hjärnan som minskar stress och ökar upplevelsen av att känna sig lugn och trygg. 

"The essence of compassion is a deep awareness of the suffering of oneself and of other living beings, coupled with a wish and an effort to relieve it.”

Prof. Paul Gilbert

Compassionfokuserad terapi (CFT) ses som en del av tredje vågens KBT (Kognitiv beteendeterapi) som är en grupp av terapier som bland annat betonar medveten närvaro, acceptans och medvetenhet om känslor och tankar. Dessa element förekommer även inom CFT, med särskilt fokus på utveckling av medkänsla och självmedkänsla som ett verktyg för att hantera negativa känslor och tankar.

Fokus på människans tre motivationssystem under behandlingen

Vid behandling med Compassion Focused Therapy (CFT) fokuserar psykologen på att utveckla tre viktiga system hos klienten. Med bilder illustreras dessa ofta som tre cirklar. Genom att utveckla och lära sig balansera dessa tre system syftar Compassion Focused Therapy (CFT) till att främja ökad medkänsla gentemot sig själv och andra, minska självkritik och skam samt öka välbefinnande och emotionell reglering. Dessa tre system är:

Inom compassionfokuserad terapi (CFT) erkänns vikten av att förstå och hantera detta hot- och självskyddssystem för att främja psykologiskt välbefinnande. Behandlingen inriktar sig på att minska negativa effekter av detta system, såsom självkritik, skam och negativ självbedömning. Här är några sätt på vilka CFT adresserar hot- och självskyddssystemet:

Genom att arbeta med hot- och självskyddssystemet inom CFT kan klienten lära sig att hantera hotande situationer och negativa känslor på ett mer konstruktivt sätt. Målet är att minska överaktiviteten i detta system och istället kultivera en känsla av inre trygghet, medkänsla och självacceptans. Genom medkänsla och självacceptans kan detta system regleras och de negativa effekterna mildras.

Inom compassionfokuserad terapi (CFT) erkänns vikten av att förstå och balansera driv- och belöningssystemet för att främja psykologiskt välbefinnande. Behandlingen fokuserar på att kultivera en sund motivationsinriktning och uppmuntrar till att belöna sig själv på ett hälsosamt sätt. Här är några sätt på vilka CFT adresserar driv- och belöningssystemet:

Genom att arbeta med driv- och belöningssystemet inom CFT kan klienten lära sig att hantera sin motivation, sätta och nå mål på ett balanserat sätt och uppleva njutning och tillfredsställelse på ett hälsosamt sätt. Målet är att skapa en positiv och hållbar motivationsinriktning som främjar psykologiskt välbefinnande och en meningsfull tillvaro.

Inom compassionfokuserad terapi (CFT) erkänns vikten av att förstå och stärka lugn- och trygghetssystemet för att främja psykologiskt välbefinnande. Behandlingen fokuserar på att odla en känsla av inre trygghet, medkänsla och självacceptans. Här är några sätt på vilka CFT adresserar lugn- och trygghetssystemet:

Genom att arbeta med lugn- och trygghetssystemet inom CFT kan klienten lära sig att skapa en känsla av inre trygghet, främja medkänsla gentemot sig själv och uppleva stödjande relationer. Målet är att aktivera detta system och skapa en grund av lugn och trygghet som kan motverka stress, ångest och negativa självfokuserade tankemönster. Detta kan bidra till att främja psykologiskt välbefinnande och skapa en stabil grund för klientens fortsatta terapeutiska arbete.

En legitimerad psykolog med utbildning inom CFT kan i behandling hjälpa klienten att förstå de bakomliggande orsakerna till problem och att utveckla medkänsla och självmedkänsla. Psykologen kan använda tekniker och övningar som meditation, visualisering, andningsövningar och andra metoder för att hjälpa personen att öva medkänsla och självmedkänsla.

Psykologen bör vara utbildad särskilt inom CFT för att bedriva comassionfokuserad terapi.

Inte bokat din compassionfokuserade terapi ännu?

Har du inte bokat ditt första besök ännu? Är du är intresserad av att veta mer, har frågor eller vill helt enkelt komma igång med din compassionfokuserade terapi? Ta kontakt via kontaktformuläret. Det går såklart också bra att ringa eller skriva ett mail (glöm inte att uppge ditt telefonnummer). Inemotion Psykologi är en privat psykologmottagning i Upplands Väsby norr om Stockholm och hos oss kan du träffa en legitimerad psykolog utan remiss. Vi tar emot besök av klienter från hela Storstockholm även om de flesta kommer från norrort och angränsande kommuner som Täby, Vallentuna, Sollentuna, Åkersberga, Märsta och Sigtuna