Hälsoångest

Behandling av hälsoångest med KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv behandlingsmetod som kan hjälpa dig hantera din hälsoångest. Genom behandling kan du lära dig att identifiera och utmana dina oroliga tankar kring din hälsa på ett mer funktionellt sätt. Tillsammans med en legitimerad KBT-psykolog kan du lära dig avslappningstekniker och genom gradvis exponering lära dig hantera situationer som annars skulle kunna utlösa din ångest. När du samtidigt lär dig mer om sjukdomar och hälsa så får du en mer realistisk uppfattning om dina risker och förbättrar din förmåga att tolka fysiska symptom på ett mer balanserat sätt.

Hälsoångest är en form av ångest som uppstår när en person är orolig för sin hälsa eller tror sig ha en allvarlig sjukdom, trots bristande eller inga medicinska bevis för det. Många människor kan uppleva hälsoångest ibland, men att leva med hälsoångest under längre tid kan bli ett problem som påverkar det dagliga livet och välbefinnandet.

Sjukdomsångest (hypokondri)

Sjukdomsångest, även känd som hypokondri, innebär en överdriven oro och rädsla för att vara allvarligt sjuk, även när det inte finns några eller endast milda symptom. Personer med sjukdomsångest tenderar att tolka vanliga kroppsliga känslor eller mindre besvär som tecken på allvarliga sjukdomar, och de kan vara övertygade om att de lider av allvarliga medicinska tillstånd, trots brist på objektiva bevis.

De vanligaste rädslorna hos personer med sjukdomsångest inkluderar rädsla för cancer, hjärtproblem, neurologiska sjukdomar eller andra allvarliga hälsoproblem. Dessa individer söker ofta upprepade medicinska undersökningar och tester i ett försök att bevisa eller motbevisa sina rädslor, men resultatet är vanligtvis negativt.

Sjukdomsångest kan leda till betydande stress, ångest och rädsla, och det kan påverka en persons livskvalitet negativt. Det kan också vara belastande för vårdgivare och familjemedlemmar som inte kan övertyga personen om att de inte lider av en allvarlig sjukdom.

Behandling för sjukdomsångest kan inkludera kognitiv beteendeterapi (KBT), där personen lär sig att identifiera och utmana sina irrationella tankar om sjukdom, samt medicinering i vissa fall. 

Illness Anxiety Disorder (IAD)

Illness Anxiety Disorder (IAD) kännetecknas av en överdriven oro för att ha en allvarlig medicinsk sjukdom, trots brist på objektiva bevis eller medicinska diagnoser som stöder denna oro. Personer med IAD är övertygade om att de lider av en allvarlig sjukdom eller att de kommer att utveckla en sådan i framtiden, och de söker ofta upprepade medicinska undersökningar och tester i ett försök att bevisa eller motbevisa sina rädslor.

För att diagnostiseras med IAD måste följande kriterier vara uppfyllda:

IAD kan påverka en persons livskvalitet betydligt och leda till överdriven stress och oro. Behandlingen för IAD kan inkludera kognitiv beteendeterapi (KBT) för att hjälpa personen att identifiera och utmana sina irrationella rädslor och tankar, samt att utveckla hälsosamma strategier för att hantera sin oro.

Hälsofobi (nosophobia)

Hälsofobi, även känd som nosophobia innebär en irrationell och överdriven rädsla för att drabbas av en allvarlig sjukdom. Människor med hälsofobi är ofta oroade över att de har, eller kommer att utveckla, en allvarlig medicinsk åkomma, även om det inte finns några eller endast milda symtom. Denna rädsla och oro kan vara så påtaglig att den påverkar deras dagliga liv och välmående.

Hälsofobi liknar Illness Anxiety Disorder (IAD) men det finns några skillnader. Hälsofobi innebär vanligtvis en mer generell oro för att drabbas av en allvarlig sjukdom, medan IAD är mer specifik och ofta riktar in sig på en särskild sjukdom eller kroppslig tillstånd. Båda tillstånden kännetecknas dock av en överdriven oro för hälsa och en tendens att söka upprepade medicinska undersökningar och tester.

Behandlingen för hälsofobi kan inkludera kognitiv beteendeterapi (KBT) för att hjälpa personen att identifiera och utmana sina irrationella rädslor och tankar.

Cyberkondri

Cyberkondri kan adderas till hypokondri, Illness Anxiety Disorder (IAD) eller hälsofobi, och pekar specifikt ut användningen av internet och onlineinformation som huvudmedium för att i alltför stor utsträckning söka efter symptom och diagnostisk information om olika medicinska tillstånd. Lider du av av cyberkondri riskerar du att överanalysera och övertolka informationen du hittar online och då bli oroad över möjliga diagnoser, även om det inte finns några säkra objektiva bevis på allvarliga medicinska problem som stöder dessa rädslor. Det är lätt att fastna i beteendet vilket kan göra att man hamnar i en ond spiral som förstärker hälsoångesten.

Internet är en stor källa till information om hälsa men man ska vara medveten om att det är möjligt att missförstå eller överreagera på den information som finns tillgänglig. Om du märker att du blir alltför oroad eller ångestfylld av din onlinehälsosökning är det klokt att söka hjälp hos en psykolog för att få rätt perspektiv och stöd.

Så kan psykologen hjälpa dig

Kognitiv beteendeterapi (KBT) kan ha en positiv inverkan på livskvaliteten för dig som lider av hälsoångest genom att hjälpa dig att förstå och hantera dina rädslor och din oro på ett mer hälsosamt sätt. Här är några sätt på vilka KBT-behandling kan förbättra livskvaliteten:

Genom att arbeta med en legitimerad psykolog och följa en strukturerad KBT-behandlingsplan kan många personer med hälsoångest uppleva en märkbar förbättring av livskvaliteten. Du kan återfå förmågan att njuta av livet och interagera med andra utan att vara konstant distraherade av dina hälsoångestbeteenden.

Ta hjälp av en psykolog vid hälsoångest

Att vända sig till en legitimerad psykolog (leg psykolog) som har utbildning för och erfarenhet av behandling av hälsoångest, hypokondri och IAD är en bra förutsättning för en lyckad behandling. Inemotion Psykologi har gedigen kunskap och erfarenhet av behandling med KBT, ACT och CFT både för vuxna och ungdomar. Här kan du hitta en privat psykolog som passar dig.

Läs mer här.

Intresserad, vill veta mer eller komma igång direkt med din terapi?

Om du är intresserad av att veta mer, har frågor eller vill komma igång med din terapi, ta kontakt via kontaktformuläret. Det går såklart också bra att ringa eller skriva ett mail (glöm inte att uppge ditt telefonnummer). Vill du hitta till mottagningen finns en vägbeskrivning här. Mottagningen finns i Upplands Väsby, norr om Stockholm. Du behöver ingen remiss för att träffa en psykolog hos Inemotion Psykologi.