Hälsoångest

Behandling av hälsoångest med KBT

Hälsoångest uppstår när du blir överdrivet orolig för din hälsa eller tror att du lider av en allvarlig sjukdom trots bristande eller inga medicinska bevis. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv behandlingsmetod som hjälper dig hantera din hälsoångest. Genom behandling kan du lära dig att identifiera och utmana dina oroliga tankar kring din hälsa eller möjlig sjukdom. Tillsammans med en legitimerad KBT-psykolog kommer du genom gradvis exponering lära dig hantera situationer som annars skulle kunna utlösa din hälsoångest. Efter behandlingen får du en mer realistisk uppfattning om din verkliga risk att faktiskt bli allvarligt sjuk och du kommer att få en bättre förmåga att tolka fysiska symtom på ett mer rimligt sätt.

Hälsoångest och sjukdomsångest

Sjukdomsångest och hälsoångest liknar varandra men inte exakt samma sak. Båda innebär en överdriven oro för hälsan, men det finns några nyanser som skiljer dem åt.

Man skulle kunna säga att sjukdomsångest är en specifik form av hälsoångest som innebär en fixering vid tanken på att vara sjuk eller att bli sjuk. Hälsoångest kan vara bredare och inkludera en allmän oro för hälsan utan att nödvändigtvis vara fixerad vid tanken på specifika sjukdomar.

Hypokondri

Hypokondri innebär en överdriven oro för att ha en allvarlig sjukdom, trots brist på medicinska bevis eller en faktisk sjukdom. Personer med hypokondri tenderar att tolka vanliga kroppsliga symptom eller mindre förändringar i kroppen som tecken på en allvarlig sjukdom. Denna oro kan vara så intensiv att den ger fysiska symtom samt påverkar personens dagliga liv och relationer. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv behandling vid hypokondri.

Att leva tillsammans med en hypokondriker kan vara utmanande på många sätt. Det kan vara frestande att bekräfta personens oro genom att ständigt säga att allt kommer att vara okej eller att deras symptom inte är allvarliga. Men det kan förstärka deras hypokondri. Det kan vara mer konstruktivt att uppmuntra den som lider av hypokondri att söka professionell hjälp hos en psykolog och ge stöd genom den processen.

Hypokondri kan sägas vara en specifik form av överdriven hälsoångest som fokuserar på att ha en viss allvarlig sjukdom. Enligt DSM-5 är hypokondri inte längre en separat diagnos men enligt ICD-10 klassificeras hypokondri under ”andra neurotiska störningar”, med koden F45.2.

Cyberkondri

Cyberkondri kan adderas till hypokondri, Illness Anxiety Disorder (IAD) eller hälsofobi, och pekar specifikt ut användningen av internet och onlineinformation som huvudmedium för att i alltför stor utsträckning söka efter symptom och diagnostisk information om olika medicinska tillstånd. Lider du av av cyberkondri riskerar du att överanalysera och övertolka informationen du hittar online och då bli oroad över möjliga diagnoser, även om det inte finns några säkra objektiva bevis på allvarliga medicinska problem som stöder dessa rädslor. Det är lätt att fastna i beteendet vilket kan göra att man hamnar i en ond spiral som förstärker hälsoångesten.

Internet är en stor källa till information om hälsa men man ska vara medveten om att det är möjligt att missförstå eller överreagera på den information som finns tillgänglig. Om du märker att du blir alltför oroad eller ångestfylld av din onlinehälsosökning är det klokt att söka hjälp hos en psykolog för att få rätt perspektiv och stöd.

Att leva med hälsoångest

Att leva med hälsoångest kan vara utmanande och påverka många olika aspekter av ens liv. Här är några vanliga erfarenheter för personer som lever med hälsoångest:

Personer med extrem hälsoångest kan uppleva betydande stress, ångest och depression. Deras oro kan totalt dominera deras tankar och leda till beteendemässiga förändringar såsom undvikande av många situationer eller konstant sökande efter bekräftelse från läkare eller andra. Relationer kan också påverkas då den ständiga oron och behovet av stöd kan vara påfrestande för nära och kära. Som en följd kan livskvaliteten kan minska avsevärt och det kan vara svårt att fungera normalt i vardagen. För den som lever med extrem hälsoångest kan en behandling hos psykolog innebära en stor förändring i livet.

Fysiska symtom vid hälsoångest

Hälsoångest kan manifesteras på olika sätt, både känslomässigt och fysiskt. När det gäller fysiska symtom kan personer som lider av hälsoångest uppleva en rad olika kroppsliga reaktioner, även om det inte finns någon faktisk fysisk sjukdom. Här är några vanliga fysiska symtom på hälsoångest:

Även om dessa symtom kan vara skrämmande och obehagliga, är de vanliga vid ångest och förknippade med kroppens kamp-eller-flykt-respons. Att förstå att dessa reaktioner är en del av ångesttillståndet kan hjälpa till att hantera dem på ett mer effektivt sätt. Att söka professionell hjälp av en psykolog och lära sig hanteringsstrategier är till stor hjälp för att minska förekomsten och intensiteten av dessa symtom.

Psykologen kan hjälpa dig vid hälsoångest

Kognitiv beteendeterapi (KBT) kan ha en positiv inverkan på livskvaliteten för dig som lider av hälsoångest genom att hjälpa dig att förstå och hantera dina rädslor och din oro på ett mer hälsosamt sätt. Här är några sätt på vilka KBT-behandling kan förbättra livskvaliteten:

Genom att arbeta med en legitimerad psykolog och följa en strukturerad KBT-behandlingsplan kan du kan återfå förmågan att njuta av livet och interagera med andra utan att vara konstant distraherade av dina hälsoångestbeteenden.

Ta hjälp av en psykolog vid hälsoångest

Att vända sig till en legitimerad psykolog (leg psykolog) som har utbildning för och erfarenhet av behandling av hälsoångest, hypokondri och IAD är en bra förutsättning för en lyckad behandling. Inemotion Psykologi har gedigen kunskap och erfarenhet av behandling med KBT, ACT och CFT både för vuxna och ungdomar. Här kan du hitta en privat psykolog som passar dig.

Läs mer här.

Intresserad, vill veta mer eller komma igång direkt med din behandling mot hälsoångest?

Om du är intresserad av att veta mer, har frågor eller vill komma igång med din terapi, ta kontakt via kontaktformuläret. Det går såklart också bra att ringa eller skriva ett mail (glöm inte att uppge ditt telefonnummer). Mottagningen finns i Upplands Väsby, norr om Stockholm.

Inemotion Psykologi tar emot besök av klienter från hela Stockholm även om de flesta kommer från norrort och angränsande kommuner som Täby, Vallentuna, Sollentuna, Åkersberga, Märsta och Sigtuna. Du behöver ingen remiss eller egenremiss för att komma igång med behandling av din hälsoångest tillsammans med legitimerad psykolog hos Inemotion Psykologi.