Social ångest

Behandling av social ångest (fobi) med KBT

Det går att övervinna, minska eller helt få bort den obehagskänsla som personer med social fobi känner i och inför olika sociala situationer. Kognitiv beteendeterapi (KBT) med en legitimerad KBT-psykolog är en effektiv behandlingsmetod mot social fobi. Även i yrkeslivet kan behandling hjälpa personer att hantera sin ångest och på det viset fungera bättre i sin yrkesroll. Under terapi får personen lära sig att identifiera och utmana sina negativa och orealistiska tankar om sig själv, andra människor och sociala situationer. Genom gradvis exponering under kontrollerade förhållanden kan personen tillsammans med psykologen successivt lära sig att hantera sin ångest och bygga upp ett självförtroende inför situationer som tidigare upplevts som obehagliga.

Andra KBT-metoder som kan användas för att behandla social fobi inkluderar avslappningstekniker, andningstekniker, färdighetsträning för social interaktion och kognitiv omstrukturering.

Så yttrar sig social ångest, symtom

Social ångest, även känd som social fobi, kan yttra sig på olika sätt hos olika personer. Men generellt sett kännetecknas social ångest av en överdriven oro för att göra bort sig inför andra människor eller att bli bedömd eller kritiserad av dem. Här är några exempel på hur social ångest kan yttra sig:

En modell över social ångest

Hur social ångest uppstår och fungerar kan beskrivas i en modell som en sammanhängande process där olika faktorer interagerar och påverkar varandra. Nedan följer en beskrivning av en sådan modell:

Dessa komponenter bildar en cyklisk process där sociala situationer utlöser negativa antaganden, vilket leder till upplevelse av socialt hot. För att hantera detta hot utvecklas säkerhetsbeteenden, vilka i sin tur förstärker symtom och självfokuserad uppmärksamhet. Denna cykliska process kan bidra till att bibehålla och förstärka social ångest över tid och är ett mönster som i behandlingen av social ångest bryts eller dämpas.

Situationer som kan utlösa social ångest

Personer med social ångest kan känna en stark ångest inför olika sociala situationer.  Det är också möjligt att personer med social ångest kan ha specifika fobier, såsom att tala inför kameran eller att göra telefonsamtal, som kan utlösa ångest. Här följer exempel på situationer som kan vara lite utmanande för oss alla men som ofta är extra utmanande och ångestframkallande för personer med social ångest:

Social ångest kan hämma yrkeslivet

Social ångest på jobbet kan också vara mycket hämmande för en persons yrkesliv. Här är några sätt som social fobi kan påverka en persons karriär:

Ta hjälp av en legitimerad psykolog

Att vända sig till en legitimerad psykolog (leg psykolog) som har vidareutbildning inom relevanta områden samt har erfarenhet av behandling för det specifika problemet du söker hjälp för är en bra förutsättning för en lyckad behandling. Inemotion Psykologi har gedigen kunskap och erfarenhet av behandling med KBT, ACT och CFT avseende bland annat långvarig smärta och stress, ångest och depressioner både hos vuxna och ungdomar. Här kan du hitta en privat psykolog som passar dig.

Läs mer här.

Intresserad, vill veta mer eller komma igång direkt med din terapi?

Om du är intresserad av att veta mer, har frågor eller vill komma igång med din terapi, ta kontakt via kontaktformuläret. Det går såklart också bra att ringa eller skriva ett mail (glöm inte att uppge ditt telefonnummer). Vill du hitta till mottagningen finns en vägbeskrivning här. Mottagningen finns i Upplands Väsby, norr om Stockholm. Du behöver ingen remiss för att träffa en psykolog hos Inemotion Psykologi.