Social ångest

Behandling av social ångest (fobi) med KBT

Det går att övervinna, minska eller helt få bort den obehagskänsla som du som lider av social fobi känner i och inför olika sociala situationer. Kognitiv beteendeterapi (KBT) med en legitimerad KBT-psykolog är en effektiv behandlingsmetod mot social fobi. Även i yrkeslivet kan behandling hjälpa dig att hantera din ångest och på det viset fungera bättre i din yrkesroll. Under terapi får du lära dig att identifiera och utmana dina negativa och orealistiska tankar om dig själv, andra människor och sociala situationer. Genom gradvis exponering under kontrollerade förhållanden kan du tillsammans med psykologen successivt lära dig att hantera din ångest och bygga upp ett självförtroende inför situationer som tidigare upplevts som obehagliga.

Andra metoder som psykologen kan användas för att behandla social fobi inkluderar avslappningstekniker, andningstekniker, färdighetsträning för social interaktion och kognitiv omstrukturering.

Så yttrar sig social ångest, symtom

Social ångest, även känd som social fobi, kan yttra sig på olika sätt hos olika personer. Men generellt sett kännetecknas social ångest av en överdriven oro för att göra bort sig inför andra människor eller att bli bedömd eller kritiserad av dem. Här är några exempel på hur social ångest kan yttra sig:

En modell över social ångest

Hur social ångest uppstår och fungerar kan beskrivas i en modell som en sammanhängande process där olika faktorer interagerar och påverkar varandra. Nedan följer en beskrivning av en sådan modell:

Dessa komponenter bildar en cyklisk process där sociala situationer utlöser negativa antaganden, vilket leder till upplevelse av socialt hot. För att hantera detta hot utvecklas säkerhetsbeteenden, vilka i sin tur förstärker symtom och självfokuserad uppmärksamhet. Denna cykliska process kan bidra till att bibehålla och förstärka social ångest över tid och är ett mönster som i behandlingen av social ångest bryts eller dämpas.

Situationer som kan utlösa social ångest

Personer med social ångest kan känna en stark ångest inför olika sociala situationer.  Det är också möjligt att personer med social ångest kan ha specifika fobier, såsom att tala inför kameran eller att göra telefonsamtal, som kan utlösa ångest. Här följer exempel på situationer som kan vara lite utmanande för oss alla men som ofta är extra utmanande och ångestframkallande för personer med social ångest:

Social ångest kan hämma yrkeslivet

Social ångest på jobbet kan också vara mycket hämmande för en persons yrkesliv. Här är några sätt som social fobi kan påverka en persons karriär:

Ta hjälp av en legitimerad psykolog

Att vända sig till en legitimerad psykolog (leg psykolog) som har vidareutbildning inom relevanta områden samt har erfarenhet av social ångest är en bra förutsättning för en lyckad behandling. Inemotion Psykologi har gedigen kunskap och erfarenhet av behandling med KBT, ACT och CFT avseende bland annat långvarig smärta och stress, ångest och depressioner både hos vuxna och ungdomar. Här kan du hitta en privat psykolog som passar dig.

Läs mer här.

Intresserad, vill veta mer eller komma igång direkt med din terapi?

Om du är intresserad av att veta mer, har frågor eller vill komma igång med din behandling, ta kontakt via kontaktformuläret. Det går såklart också bra att ringa eller skriva ett mail (glöm inte att uppge ditt telefonnummer). Mottagningen finns i Upplands Väsby, norr om Stockholm.

Inemotion Psykologi tar emot besök av klienter från hela Stockholm även om de flesta kommer från norrort och angränsande kommuner som Täby, Vallentuna, Sollentuna, Åkersberga, Märsta och Sigtuna. Du behöver ingen remiss eller egenremiss för att komma igång med behandling av social ångest tillsammans med legitimerad psykolog hos Inemotion Psykologi.

Behandling av social ångest online

Om du känner dig obekväm att ta dig till mottagningen på Villa Ed i Upplands Väsby så erbjuder Inemotion Psykologi också behandling mot social ångest med privat psykolog online. Eller så uppskattar du bara flexibiliteten att kunna träffa din psykolog online de dagar tiden inte riktigt räcker till för det fysiska mötet, eller när avståndet gör restiden stor.