Behandling vid depression

Depression kännetecknas av sorg, hopplöshet och förlust av intresse.

Du som är deprimerad är inte är ensam. Depression är en mycket verklig och vanlig sjukdom som kan färga dina känslor, tankar och din vardag. Det är inte bara en känsla av sorg, utan en långvarig tristess som kan göra det svårt att hitta glädje i livet och att utföra vardagliga aktiviteter. Kanske upplever du en känsla av hopplöshet och en ensamhet som är överväldigande. Hos Inemotion Psykologi finns hjälp att få och vi kan förstå vad du går igenom. Professionell hjälp vid depression och stöd från en psykolog kan vara avgörande för dig att hitta sätt att hantera dina symtom och att återfå en känsla av livsglädje och välbefinnande. Du kan komma ur din depression, må bättre och det finns ljus i tunneln även när det känns som mörkast.

Att vara deprimerad är inte är något att skämmas för. Vissa personer kan känna att de mår dåligt utan anledning, men något känns fel och man mår psykiskt dåligt och orkar kanske inte jobba. Man kan känna sig tom och likgiltig och en del känner att de mår dåligt i själen. När du är nedstämd och känner att det kan vara depression du lider av, så kan det göra stor skillnad att söka hjälp från en legitimerad psykolog som kan hjälpa dig. Genom att ta det första steget och söka professionell hjälp, kan du ta kontroll över ditt liv och återfå en positiv syn på framtiden.

Behandling med KBT vid depression

Kognitiv beteendeterapi (KBT) med en legitimerad KBT-psykolog är en effektiv behandling mot depression oavsett exakt vad den beror på eller hur djup depressionen är. Forskning visar att KBT kan vara minst lika effektivt som antidepressiva läkemedel i många fall. Behandling av depression fokuserar på att hjälpa dig att identifiera de tankar och beteenden som håller depressionen vid liv för att sedan ersätta dem med nya och mer positiva tankar och handlingar. Det kan låta svårt, men det är en process som ofta ger mycket positiva resultat och som som hjälper dig komma ur depressionen. Behandlingen kan innefatta olika delar som till exempel:

Metakognitiv terapi (MCT) vid depression

Metakognitiv terapi (MCT) vid depression fokuserar på att behandla de metakognitiva processer som underhåller och förstärker negativa tankemönster och känslomässiga svårigheter. Behandlingen skiljer sig från traditionell kognitiv beteendeterapi (KBT) genom sitt fokus på att identifiera och ändra specifika metakognitiva övertygelser och strategier snarare än att direkt ändra innehållet i negativa tankar.

Metakognitiv terapi vid depression har visat lovande resultat i forskning, särskilt för individer som inte har svarat tillfredsställande på traditionell KBT. Genom att fokusera på metakognitiva processer kan terapin hjälpa till att bryta cykeln av negativa tankar och känslomässiga svårigheter, vilket kan leda till en förbättrad livskvalitet och minskad risk för återfall.

Vanliga symtom vid depression

Depression är ett tillstånd som orsakar intensiv nedstämdhet, brist på energi, minskad intresse för aktiviteter och kan påverka en persons förmåga att fungera normalt i vardagen. Det kan också vara en allvarligare sjukdom som djupare påverkar en persons känslor, tankar, kroppsliga hälsa och beteende. 

Några av de vanligaste symtomen på depression är dessa:

Symtomen kan vara väldigt påträngande och om de tar över din vardag kan det vara svårt att få livet att fungera som vanligt. Om du upplever några av dessa symtom och de påverkar ditt dagliga liv ska du söka hjälp från en psykolog som hjälper dig att komma ur din depression och hitta tillbaka till glädjen i ditt liv.

Olika former av depression

Depression kan ta olika former och ha olika symtom. Här är några av de vanligaste formerna av depression:

Recidiverande depression

Recidiverande depression är en form av depression som kännetecknas av återkommande episoder av depressiva symtom. Termen "recidiverande" syftar på att personen upplever återfall eller upprepade episoder av depression över tiden. Det är viktigt att skilja mellan recidiverande depression och enstaka episoder av depression.

För att diagnosticeras med recidiverande depression enligt diagnostiska kriterier som fastställts av diagnostiska manualer, såsom DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition), krävs att man har upplevt minst två eller fler avgränsade episoder av depression separerade av perioder då kriterierna för depression inte uppfylls.

Vid recidiverande depression ska man söka professionell hjälp när man upplever återkommande depressionssymtom, eftersom adekvat behandling kan bidra till att lindra symtomen och förhindra framtida episoder.

Depression och PMS

Premenstruellt syndrom (PMS) är en samling av fysiska och/eller känslomässiga symptom som många kvinnor upplever under den luteala fasen av menstruationscykeln, vanligtvis en till två veckor före menstruationen. Vissa kvinnor upplever att deras PMS-symtom inkluderar känslor av nedstämdhet, ångest och irritabilitet, vilket kan likna symtomen på depression. Depression och PMS kan vara kopplade på bland annat följande sätt:

Under klimakteriet genomgår kvinnor en betydande hormonell förändring när östrogennivåerna sjunker och depression under klimakteriet är ganska vanligt. Förändringen kan leda till en rad fysiska och psykiska symptom, inklusive depression och ångest. Forskning visar att upp till 20% av kvinnor i klimakteriet kan uppleva depressionssymptom. 

Depression och ADHD

ADHD kan innebära en ökad risken att drabbas av depression. Personer med ADHD kan oftare än andra uppleva svårigheter med att hantera sina symptom, vilket kan leda till frustration, känslor av misslyckande och låg självkänsla. När någon med ADHD blir deprimerad kan symtomen förvärras och ytterligare påverka deras förmåga att fungera i vardagen. Dessa utmaningar kan i sin tur öka risken för att utveckla depression vilket kan leda till en ond spriral.

Det är viktigt att få en korrekt diagnos och behandling för både ADHD och depression om båda tillstånden förekommer samtidigt. 

Så vet du om du är deprimerad

Att känna igen depression hos sig själv kan vara svårt, men det är viktigt att lyssna på sina egna känslor och reaktioner. Om du upplever en ihållande känsla av sorg eller tomhet som inte går över, kan det vara ett tecken på depression. Du kanske märker att saker som tidigare gav dig glädje inte längre har samma effekt, eller att du har svårt att känna entusiasm för framtiden. Du känner dig trött och energilös, även efter tillräcklig vila. Känslan av hopplöshet eller värdelöshet har blivit överväldigande, och du har svårt att koncentrera dig eller fatta beslut. Det är också sannolikt att du upplever förändringar i aptit eller sömnmönster – antingen äter eller sover du mycket mer eller mycket mindre än tidigare. Kanske känner du dig irriterad eller rastlös utan någon särskild anledning.

Ett av de vanligaste självskattningsverktygen för screening och bedömning av depression består av nio frågor som utformats som ett test för att mäta olika aspekter av depressiva symtom. De nio frågorna fokuserar på följande aspekter:

Varje fråga i testet har svarsalternativ med olika grader av svårighet eller frekvens. Du svarar på varje fråga baserat på dina upplevelser under de senaste två veckorna. Resultatet av detta test används av psykologen för att bedöma svårighetsgraden av din depression och för att vägleda vidare behandlingsplaner samt vilken mer omfattande bedömning som kan komma att krävas. Testet ersätter inte den professionella bedömningen, men det kan vara ett användbart verktyg för att initiera bedömningen och behandlingen hos psykologen.

Därför blir vi deprimerade

Orsakerna till depression är komplexa och varierar från person till person. Depression är oftast resultatet av en kombination av genetiska, biologiska, psykologiska och miljömässiga faktorer. Nedan är några faktorer som kan bidra till utvecklingen av depression:

Dessa faktorer samverkar ofta på komplexa sätt, och det finns ingen enkel förklaring för varför någon blir deprimerad. Individer kan ha olika riskfaktorer och upplevelser som bidrar till deras depression.

Om någon i din närhet är deprimerad

Om någon i din närhet visar tecken på att vara deprimerad, var lyhörd och visa att du förstår och bryr dig om personens känslor. Undvik att bagatellisera deras upplevelser eller försöka tvinga dem att "rycka upp sig” och låt istället personen ventilera sina tankar utan att avbryta eller döma. Ibland kan det vara till hjälp att bara ha någon som lyssnar utan att försöka lösa problemen. Uppmuntra gärna personen att delta i självhjälpsaktiviteter som motion och mindfullness eller aktiviteter tillsammans med andra som varit uppskattade tidigare. Försök skapa en positiv och stödjande miljö, uppmuntra personen att söka professionell hjälp och stötta genom behandlingsprocessen. Du kan till exempel erbjuda dig att hjälpa personen att komma igång i behandling eller se till att personen kommer till terapisessioner genom att följa med om personen känner sig osäker eller ovillig att gå ensam.

Ta hjälp av en legitimerad psykolog

Att vända sig till en legitimerad psykolog som har vidareutbildning inom relevanta områden samt har erfarenhet av att behandla depression är en bra förutsättning för en lyckad behandling. Inemotion Psykologi har gedigen kunskap och erfarenhet av behandling med KBT, ACT och CFT avseende bland annat PTSD, stress, ångest och depressioner hos både vuxna och ungdomar. Här kan du hitta en privat psykolog som passar dig.

Intresserad, vill veta mer eller komma igång direkt med din behandling mot depression?

Om du är intresserad av att veta mer, har frågor eller vill komma igång med din terapi, ta kontakt via kontaktformuläret. Det går såklart också bra att ringa eller skriva ett mail (glöm inte att uppge ditt telefonnummer). Mottagningen finns i Upplands Väsby, norr om Stockholm.

Inemotion Psykologi tar emot besök av klienter från hela Stockholm även om de flesta kommer från norrort och angränsande kommuner som Täby, Vallentuna, Sollentuna, Åkersberga, Märsta och Sigtuna. Du behöver ingen remiss eller egenremiss för att komma igång med behandling mot depression tillsammans med legitimerad psykolog hos Inemotion Psykologi.


Behandling av depression online

Om du av någon anledning inte kan ta dig till mottagningen på Villa Ed i Upplands Väsby så erbjuder Inemotion Psykologi också behandling vid depression med privat psykolog online. Det kan vara ett fungerande alternativ för dig som lider av mild till måttlig depression och som av någon anledning hellre vill träffa psykolog online istället för i fysika möten hos oss. För dig som bor i Upplands Väsby eller angränsande kommuner och vill träffa en psykolog i fysiska möten kan behandlingen genomföras i en mix av fysiska möten och möten online om det passar dig bättre. Samtidigt, och särskilt i dessa tider av digitalisering, är det fysiska mötet mellan psykolog och klient ofta mer uppskattat än någonsin tidigare.