Legitimerad psykolog

En legitimerad psykolog har gedigen utbildning och kunskap

I Sverige utfärdas legitimation för psykologer av Socialstyrelsen och utan legitimation har man inte rätt att kalla sig för psykolog. Legitimationen är en kvalitetsstämpel som visar att psykologen uppfyller Socialstyrelsens krav på kompetens och yrkesskicklighet samt att psykoterapi och psykologisk behandling har stöd i forskning och beprövad erfarenhet. Psykologer har alltid minst genomgått en högre högskoleutbildning som i Sverige är ungefär fem år lång. 

Legitimerade psykologer har ett direkt patientansvar med bland annat ansvar för utredning, diagnostik, behandling och pedagogiska insatser (såsom exempelvis hälsofrämjande och förebyggande insatser) inom det psykologiska fältet. De är också skyldiga att följa Socialstyrelsens etiska regler och riktlinjer för yrkesutövningen.

Alla legitimerade psykologer finns registrerade hos Socialstyrelsen i registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och personal med bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska (HOSP). Om du vill kontrollera legitimationen hos en psykolog eller misstänker att någon som utger sig för att vara psykolog egentligen inte är det, kan du ringa till Socialstyrelsen på telefon: 075-247 30 00 eller skicka ett e-post till: hosp@socialstyrelsen.se. Det är olagligt att utge sig för att vara psykolog om man inte är legitimerad via Socialstyrelsen.

En legitimerad psykolog

En legitimerad psykolog (leg psykolog) har alltid genomgått följande:

De flesta psykologer fortsätter att utbilda sig kontinuerligt under hela sitt yrkesliv för att hålla sig uppdaterade om psykologisk forskning och behandlingsmetoder. Det är också vanligt att, även som legitimerad psykolog, i perioder gå i handledning för att upprätthålla och utveckla sina terapeutiska färdigheter.

Psykolog, en skyddad yrkestitel

Psykolog är en skyddad yrkestitel vilket betyder att endast legitimerade psykologer har rätt att använda en titel som "psykolog" eller "leg psykolog". Även alla varianter av titlar där "psykolog" ingår lyder under detta skydd. Titeln "leg psykolog" är en förkortning av "legitimerad psykolog". Ingen person i Sverige får utge sig för att vara psykolog utan utbildning och ingen person får heller utge sig för att vara psykolog utan legitimation. Det är straffbart att använda titeln om man inte är legitimerad, oavsett om man har viss utbildning eller erfarenhet inom psykologi. Man kan inte bli legitimerad om man saknar den utbildning som krävs för att bli psykolog.

Syftet med att skydda titeln psykolog är att skydda allmänheten från vilseledande eller skadlig information eller rådgivning som kan uppstå om personer som inte har rätt kompetens använder titeln "psykolog".

Läs mer om skyddade yrkestitlar hos Psykologförbundet

Legitimerade psykologer är utbildade i Sverige

Den som vill jobba som psykolog i Sverige måste ha svensk legitimation. För att kunna få legitimation som psykolog i Sverige är det ett krav från Socialstyrelsen att kunna skriva, prata och behandla på svenska. I praktiken är psykologer som är legitimerade i Sverige nästan utan undantag också utbildade och har tagit sin examen på högskola eller universitet i Sverige då det är svårt att bli legitimerad med en utländsk examen.
Det kan gå att få svensk legitimation som psykolog om man genomgått sin utbildning i ett EU-land, den omfattat minst fem år och innehållet liknar den svenska utbildningen. Men oftast måste utbildningen då kompletteras med kurser i svensk lagstiftning och handledd praktik innan man kan få svensk legitimation. Att komplettera sin utländska examen med de kurser som saknas kan vara svårt då de endast ges inom ramen för psykologprogrammen i högskoleutbildningen.

Inemotion Psykologi - Psykolog bevis om legitimation

Andra personer kan arbeta inom området psykologi

Det är tillåtet för personer utan legitimation att arbeta inom området psykologi, men de måste då använda en annan titel, till exempel samtalsterapeut, samtalscoach, psykologisk rådgivare eller psykologisk coach. I Sverige är titeln "terapeut" inte skyddad och det finns ingen kravspecifikation för att få använda den. Det innebär att vem som helst kan använda sig av ordet terapeut i sin titel, oavsett utbildning eller erfarenhet.  

Det är viktigt att den som söker psykologisk hjälp eller rådgivning är medveten om skillnaden mellan legitimerade psykologer och andra yrkesgrupper inom psykologin, för att kunna göra informerade val om vilken typ av hjälp de behöver. Det är bra att göra en utvärdering av terapeutens utbildning och erfarenhet innan man väljer att inleda en terapiprocess.  Det är ingen skillnad på de krav du bör ställa på den som behandlar vid internetbaserad psykologisk behandling online vilket kanske kan vara lätt att glömma eller till och med strunta i bara för att samtalet sker via videosamtal.

KBT-terapeut är inte detsamma som KBT-psykolog

I Sverige används ofta begreppet "KBT" för att hänvisa till kognitiv beteendeterapi. Både de som kallar sig KBT-terapeuter och är KBT-psykologer är personer som använder sig av kognitiv beteendeterapi i sitt arbete, men det finns viktiga skillnader i deras utbildning och yrkesbakgrund.

Skillnaderna är stora och att det alltid är bra att kolla på individuella terapeuters eller psykologers utbildning och erfarenhet när du letar efter professionell hjälp.

Ta inte risken i att välja en terapeut utan legitimation

Det kan finnas risker med att söka hjälp av någon utan legitimation vid psykisk ohälsa:


Även icke-legitimerade terapeuter har en skyldighet att följa de etiska riktlinjer och lagar som gäller för terapeutisk verksamhet även om de inte alltid vet om det. 

Träffa en legitimerad psykolog utan remiss

För att träffa en legitimerad psykolog hos Inemotion Psykologi krävs ingen remiss. Vi finns här för att hjälpa dig och samtidigt göra det så smidig som möjligt att ta kontakt för att boka tid hos psykologen. Om du har några frågor eller bekymmer, tveka inte att kontakta oss. Vi är här för att ge dig samtalsstöd och någon att prata med om du mår dåligt så att du kan ta kontrollen över ditt liv och ditt välbefinnande.

Ta hjälp av en legitimerad psykolog om du lider av psykisk ohälsa

Legitimerade psykologer har genomgått en gedigen utbildning och har erfarenhet av att behandla personer med psykiska problem och sjukdomar. De har även ett etiskt ansvar gentemot sina patienter och är bundna av lagar och regler som säkerställer konfidentialitet och säker personuppgiftshantering.

Att vända sig till en legitimerad psykolog (leg psykolog) som har vidareutbildning inom relevanta områden samt har erfarenhet av behandling för det specifika problemet du söker hjälp för är en bra förutsättning för en lyckad behandling. Inemotion Psykologi har gedigen kunskap och erfarenhet av behandling med KBT, ACT och CFT avseende bland annat långvarig smärta och stress, ångest och depressioner både hos vuxna och ungdomar. Här kan du hitta en privat psykolog som passar dig.

Om du är intresserade av att veta mer, har frågor eller vill komma igång med din terapi, ta kontakt via kontaktformuläret. Det går såklart också bra att ringa eller skriva ett mail (glöm inte att uppge ditt telefonnummer)

Mottagningen finns i Upplands Väsby, norr om Stockholm. Inemotion Psykologi tar emot besök av klienter från hela Storstockholm även om de flesta kommer från norrort och angränsande kommuner som Täby, Vallentuna, Sollentuna, Åkersberga, Märsta och Sigtuna. Du behöver ingen remiss eller egenremiss för att komma igång med din samtalsterapi och behandling tillsammans med legitimerad psykolog hos Inemotion Psykologi.

Inemotion Psykologi är medlem i Psykologföretagarna

Inemotion Psykologi är medlem i Psykologföretagarna omfattas av den patientförsäkring som tecknats av organisationen. Verksamheten täcks av en patient- och företagsförsäkring som också bland annat innefattar en ansvarsdel och patientolycksfall. Alla vårdgivare i Sverige är enligt patientskadelagen skyldiga att ha en patientförsäkring som täcker eventuella ersättningsanspråk. 

Som privat vårdgivare följer vi de lagar och föreskrifter som reglerar verksamhet inom hälso- och sjukvårdens område., samt också Psykologförbundets yrkesetiska principer.

För den journal som enligt patientdatalagen måste föras använder Inemotion Psykologi ett eget journalsystem på den väletablerade tekniska lösningen från det svenska företaget Kaddio. Det är enbart den psykolog som deltar i din behandling hos Inemotion Psykologi som kan nå och se din journal. Det innebär att inte ens om en annan vårdgivare frågar efter journalen så kommer Inemotion Psykologi att lämna ut den utan ditt uttryckliga samtycke.

Medlem Psykologföretagarna