Vanliga frågor

Hur mycket kostar ett besök?

Ett besök hos Inemotion Psykologi kostar ungefär 1400 kronor beroende på vilken behandling som är aktuell. Behandlingens längd och dina behov kan variera. En bedömning och plan för fortsatta samtal görs vid första besöket.

Vilken psykolog är rätt för mig?

Att välja psykolog är såklart ett väldigt personligt val. Det ska kännas rätt. Vi rekommenderar välja en legitimerad psykolog med rätt utbildning och erfarenhet. Det borgar för kvalitet och resultat i  behandlingen.

När ska jag besöka en psykolog?

Mår du inte bra och känner av ångest och oro, långvarig stress eller befinner dig i en livssituation som påverkar dig negativt kan det vara dags att besöka en psykolog. Är det dags för en förändring i livet kan samtalet ge dig verktyg och kraft att förändra din situation.

Borde jag prata med en psykolog?

Vi människor hanterar mycket av det vi är med om i livet på ett bra sätt. Men om du ställs inför svåra situationer och om beteenden som du tidigare använt dig av inte längre fungerar kan det leda till försämrat mående och påverkan i vardagen. Då kan en psykolog hjälpa dig att komma vidare.