Kognitiv Beteendeterapi

Om Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en form av psykoterapi som strävar efter att hjälpa människor att förändra dysfunktionella tankar och beteenden. KBT fokuserar på hur våra tankar, känslor och beteenden är sammankopplade och påverkar varandra. Inom ramen för KBT finns flera olika terapiinriktningar, modeller och metoder som Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och Compassionfokuserad terapi (CFT).

En KBT-behandling utformas individuellt efter dina förutsättningar. Du och din KBT-psykolog samarbetar för att uppnå de mål som är viktiga för dig. Ni utforskar tanke- och beteendemönster som kanske har varit hjälpsamma tidigare i livet men som nu hindrar dig från att leva i linje med dina värderingar och mål. Din psykolog hjälper dig sedan att utveckla och prova nya tankar och beteenden genom att använda olika tekniker och strategier, exempelvis problemlösning, kommunikationsfärdigheter, acceptans, exponering och beteendeaktivering. Dessa metoder används för att hjälpa dig att ta kontroll över dina tankar och beteenden, och för att lära dig att hantera negativa tankar, känslor och beteenden på ett mer fördelaktigt sätt.

KBT-behandling är en effektiv metod för att hantera en rad olika mentala hälsoproblem och psykiska störningar. Dess evidensbaserade tillvägagångssätt gör det till ett pålitligt alternativ för dig som söker hjälp med dina mentala hälsoproblem. En legitimerad KBT-psykolog är utbildad för att ställa rätt diagnos och sedan veta vilken behandling som är rätt för den diagnosen och dina förutsättningar.

Om du söker en utbildad och legitimerad KBT-psykolog som kan hjälpa dig med din individuella samtalsterapi och KBT-behandling kan Inemotion Psykologi vara rätt för dig. Du behöver ingen remiss. Låt oss hitta den behandlingsform som passar dig bäst och hjälpa dig att förbättra ditt psykiska välbefinnande och din självkänsla. Inemotion psykologi kan erbjuda både psykologisk behandling i fysiska möten på plats hos oss och internetbaserad KBT online.

KBT har sina rötter i flera olika teoretiska inriktningar

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en sammanslagning av flera olika teoribildningar inom det psykologiska fältet. 

Tredje vågens KBT

Under 1990-talet introducerades vad som kom att kallas den tredje vågens KBT som utgör en utveckling av den kognitiva beteendeterapin (KBT) och introducerades på 1990-talet. Den riktar sig mot att hjälpa människor att lära sig att acceptera och hantera oönskade tankar och känslor istället för att kämpa emot dem. Istället för att försöka ändra dessa tankar och känslor, fokuserar tredje vågens KBT på att hjälpa människor att utveckla en ökad medvetenhet om sina tankar och känslor och att lära sig att acceptera och hantera dem på ett mer effektivt sätt. 

Den tredje vågens kognitiv beteendeterapi (KBT) består av flera olika behandlingsmetoder som alla delar en gemensam filosofi och angreppssätt. Här är några av de mest kända behandlingsmetoderna inom den tredje vågens KBT:

Dessa behandlingsmetoder är olika i sina tillvägagångssätt och tekniker, men de delar gemensamma teman som betoning av mindfulness, acceptans, medvetenhet och betydelsen av att leva i enlighet med personliga värden.

Är KBT en strikt och formell terapiform?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en strukturerad terapiform som också ofta innefattar att klienten arbetar med hemuppgifter och övningar. Det finns personer som har tidigare erfarenheter av behandling med KBT som en lite strikt och formell terapi. Men även om KBT ofta är strukturerad och fokuserar på att identifiera och ändra negativa tankemönster och beteenden, är det möjligt för psykologen att anpassa den individuella terapin för att passa klientens behov och preferenser. En kall eller byråkratisk terapiform inte är en nödvändig del av KBT-terapi.

Inemotion Psykologi erbjuder samtalsterapi och behandling med legitimerad KBT-psykolog i en trevlig miljö. Med värme, kunskap och nyfikenhet utforskar vi i terapin funktionen av olika tankar, känslor och beteenden och tillsammans hittar vi nya beteenden som hjälper dig fram till den plats du vill vara på i livet. Utgångspunkten är att förstå dig som individ utifrån den kontext och situation du befinner dig i.

Inemotion Psykologi erbjuder en modern och samtida form av psykologisk behandling. Baserat på den tredje vågens KBT integreras flera tekniker som mindfulness, ACT och CFT som fokuserar på att öka medvetenhet och acceptans för att förbättra psykologiskt välbefinnande. Vi tror på att skapa en varm och stödjande terapeutisk miljö genom att skapa en positiv och empatisk relation med dig som klient.

Så går en behandling med KBT till

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en terapiform där klienten och psykologen arbetar tillsammans för att identifiera och utmana dysfunktionella tanke- och beteendemönster som kan bidra till psykisk ohälsa eller andra problem. 

Vanligtvis går en behandling hos psykolog till som nedan:

KBT har bevisad effekt

KBT (kognitiv beteendeterapi) är evidensbaserad vilket innebär att dess effektivitet har stöd i vetenskapliga studier och empiriskt forskningsmaterial. Detta innebär att metoden har genomgått omfattande forskning och att resultaten har visat att KBT är en effektiv och pålitlig behandlingsmetod för olika psykiska störningar och problem. Evidensbaserad praktik, inklusive evidensbaserad terapi som KBT, bygger på användning av bevis från rigorösa kliniska studier för att vägleda behandlingsbeslut. Studierna utvärderar terapins effektivitet genom att jämföra den med andra behandlingsmetoder eller kontrollgrupper som inte får behandlingen.

För att kunna klassas som evidensbaserad terapi måste KBT uppfylla vissa kriterier:

Att en terapiform, som KBT,  är evidensbaserad innebär inte nödvändigtvis att den fungerar för alla eller är den bästa behandlingen för varje individuell situation. Men det bör ge både psykologer och klienter förtroende för att KBT har en solid vetenskaplig grund och att det är en effektiv behandlingsmetod för en mängd olika psykiska problem och störningar.

Forskning har också visat att KBT är minst lika effektiv som medicinering för många psykiska hälsoproblem, med långvarig effektivitet och med färre biverkningar. KBT är också en föredragen behandlingsform för många patienter på grund av dess inriktning på att lära sig färdigheter för att hantera problem på ett självständigt sätt.

Behandling av depression med KBT

Depression är ett tillstånd som orsakar intensiv nedstämdhet, brist på energi, minskad intresse för aktiviteter och kan påverka en persons förmåga att fungera normalt i vardagen. Det kan också vara en allvarligare sjukdom som djupare påverkar en persons känslor, tankar, kroppsliga hälsa och beteende. 

Några av de vanligaste symtomen på depression är dessa:

Symtomen kan vara väldigt påträngande och om de tar över din vardag kan det vara svårt att få livet att fungera som vanligt. Om du upplever några av dessa symtom och de påverkar ditt dagliga liv ska du söka hjälp från en psykolog som hjälper dig att komma ur din depression och hitta tillbaka till glädjen i ditt liv.

Depression kan ta olika former och ha olika symtom. Här är några av de vanligaste formerna av depression:


Kognitiv beteendeterapi (KBT) med en legitimerad KBT-psykolog visat sig vara en effektiv behandling mot depression om den genomförs med rätt kunskap på ett korrekt sätt, oavsett hur djup just din depression är och exakt vad den beror på. Enligt forskning kan KBT vara minst lika effektivt som mediciner som antidepressiva läkemedel för vissa personer. Behandling mot depression fokuserar på att hjälpa dig att identifiera de tankar och beteenden som håller depressionen vid liv för att sedan ersätta dem med nya och mer positiva tankar och handlingar. Det kan låta svårt, men det är en process som ofta ger mycket positiva resultat och som som hjälper dig komma ur depressionen. Behandlingen kan innefatta olika delar som till exempel:

Depression är en vanlig sjukdom och det inte är något att skämmas för. Vissa personer kan känna att de mår dåligt utan anledning, men något känns fel och man mår psykiskt dåligt och orkar kanske inte jobba. En del känner att man mår dåligt i själen. Om du är nedstämd och känner att det kan vara depression du lider av, så är det viktigt att söka hjälp från en legitimerad psykolog som kan hjälpa dig att hantera dina symtom och återfå din livskvalitet. Om din depression inte går över finns det hjälp att få och du inte behöver kämpa ensam. Genom att ta det första steget och söka professionell hjälp, kan du ta kontroll över ditt liv och återfå en positiv syn på framtiden. Inemotion Psykologi kan utöver behandling i fysiska möten också erbjuda internetbaserad KBT (som genomförs helt eller delvis online) och som kan vara ett fungerande alternativ för dig som lider av mild till måttlig depression och som av någon anledning hellre vill träffa psykolog online istället för i fysika möten hos oss. 

Om någon i din närhet visar tecken på att vara deprimerad, var lyhörd och visa att du förstår och bryr dig om personens känslor. Undvik att bagatellisera deras upplevelser eller försöka tvinga dem att "rycka upp sig” och låt istället personen ventilera sina tankar utan att avbryta eller döma. Ibland kan det vara till hjälp att bara ha någon som lyssnar utan att försöka lösa problemen. Uppmuntra gärna personen att delta i självhjälpsaktiviteter som motion och mindfullness eller aktiviteter tillsammans med andra som varit uppskattade tidigare. Försök skapa en positiv och stödjande miljö, uppmuntra personen att söka professionell hjälp och stötta genom behandlingsprocessen. Du kan till exempel erbjuda dig att hjälpa personen att komma igång i behandling eller se till att personen kommer till terapisessioner genom att följa med om personen känner sig osäker eller ovillig att gå ensam.

Behandling av ångest med KBT

Ångest orsakas som en naturlig respons på fara eller hot, och har hjälpt oss att överleva genom att aktivera vår "kamp eller flykt"-reaktion. När vi känner ångest, frigörs stresshormoner som adrenalin och kortisol i vårt system, vilket gör att vi blir mer alerta och redo att hantera hotande situationer. För oss människor har det haft ett syfte och har givit oss en evolutionär fördel.

Så även om ångest kan vara normalt i vissa situationer finns det andra situationer där det inte finns någon akut fara, till exempel när man tänker på framtiden eller oroar sig för sociala relationer. Att leva med ångest kan innebära starka känslor av oro, rädsla eller obehag som kan vara fysiskt och mentalt påfrestande. När ångesten blir överdriven eller ständigt närvarande kan det ha stor påverkan på livet.

Ångest och oro kan orsaka en mängd olika symtom, både fysiska och emotionella. Här är några av de vanligaste symtomen på ångest:


Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv behandling som hjälp mot ångest och används ofta för att lära sig hantera ångest och övervinna sina ångestsymtom. Behandling med KBT kan vara ett sätt att bli av med ångest utan medicin. En legitimerad KBT-psykolog kan säkerställa rätt diagnos vilket är en förutsättning för rätt behandling.

När du drabbas av ångest kan det kännas som att världen krymper omkring dig och det begränsar dina val. Dina negativa tankar gör att du undviker situationer som du tror kommer att orsaka ångest. Det kan leda till en ond spiral där ångesten blir alltmer intensiv. Kanske upplever du känslan av av ångest som starkast på morgonen, så kallad morgonångest, som en stark rädsla för vad som kan hända under dagen eller som en känsla av att du inte är redo för vad som komma skall. Genom behandling tillsammans med en KBT-psykolog finns det sätt att bryta denna spiral och öppna upp för nya möjligheter.

Högfungerande ångest är en form av ångest där du lever med din ångest som påverkar ditt liv, men som samtidigt inte syns eller hindrar dig från att fullfölja dina dagliga uppgifter eftersom du genom att dölja den kan fortsätta att upprätthålla jobb, familj och sociala relationer. Kanske upplever du då att omvärlden har svårt att förstå hur någon som du kan ha ångest samtidigt som du verkar klara av allt. Du är i så fall inte ensam då högfungerande ångest är ett tillstånd som påverkar många människor med symtom som oro, rädsla och självkritik. Denna typ av ångest är vanlig att behandla med KBT.

Generaliserat ångestsyndrom (GAD) är en ångestsjukdom som innebär en konstant och överdriven oro och ångest över olika saker i vardagen. Om du lider av GAD upplever du vanligtvis oro och ångest som kan kännas överväldigande och konstant relaterat till vanliga situationer i arbete, relationer, hälsa, ekonomi och andra vardagliga bekymmer. Denna oro kan vara oproportionerlig, ibland till och med orealistisk, i förhållande till situationen och svår att kontrollera. Att leva med ständig ångest kan kännas som att du har en konstant klump i magen eller en tyngd på bröstet och du kan också uppleva fysiska symtom som muskelspänningar, rastlöshet, sömnproblem, koncentrationssvårigheter och irritabilitet. För att få diagnosen GAD måste symtomen vara närvarande under minst sex månader. GAD behandlas ofta med KBT.

Genom en gradvis ökad exponering för de situationer som orsakar din ångest kan du lära dig att hantera den och återigen ta kontroll över ditt liv. Att komma att bli exponerad för dessa situationer kanske kan kännas skrämmande i början, men genom att arbeta med en legitimerad KBT-psykolog och ta det i din egen takt kan du lära dig att hantera din ångest på ett säkert och effektivt sätt. När du väl har lärt dig att hantera din ångest kommer du förhoppningsvis upptäcka en ny värld av möjligheter och frihet. Att kunna göra saker som du tidigare undvikit med ett bättre självförtroende och en livskvalitet som kan öka markant.

Medveten närvaro, acceptansbaserade övningar, avslappningsträning och andningsövningar är andra tekniker som används inom KBT-behandling mot ångest, som kan hjälpa dig att minska stress och dämpa ångest i akuta situationer.

Internetbaserad behandling mot ångest online hos Inemotion Psykologi kan, om det passar klienten och förhållandena i övrigt, vara ett alternativ vid olika ångeststörningar, inklusive generaliserat ångestsyndrom, social ångest, panikångest och specifika fobier.

Behandling av panikångest med KBT

Panikångest och ångestattacker kan behandlas effektivt med KBT. Behandlingen fokuserar på att minska intensiteten och frekvensen av panikattacker, och att hjälpa klienten att hantera sina symtom på ett effektivt sätt. Med behandling hos en KBT-psykolog finns hjälp att få mot din panikångest.

Panikångest yttrar sig i plötsliga och intensiva attacker av panik och rädsla. En person som upplever panikångest kan ha fysiska symtom som andningssvårigheter, hjärtklappning, svettningar, yrsel, känslor av kvävning eller att tappa kontrollen. Andra tecken på panikångest som många personer upplever är en känsla av rädsla eller dödsångest som kan vara mycket obehaglig och överväldigande. Symtom på panikångest kan variera från person till person och kan också variera i intensitet och frekvens.

Panikattacker kan inträffa oväntat eller kan utlösas av vissa situationer eller stimuli som personen har kommit att associera med panikångest. Dessa ångestattacker varar vanligtvis i några minuter, men kan känns mycket längre och kan leda till en oro för att uppleva fler attacker. Att vakna med panikångest på natten är inte inte ovanligt men kan vara en obehaglig upplevelse eftersom man efter en mardröm också kan vara disorienterad och osäker på situationen man befinner sig i.

Att hantera en panikångestattack kan vara mycket utmanande, men det finns olika strategier som kan hjälpa dig att lugna ned dig. Här är några sätt som kan hjälpa dig att hantera en ångestattack i stunden:

Om du upplever återkommande panikångestattacker eller om de påverkar din livskvalitet betydligt, bör du söka professionell hjälp från en en psykolog som kan ge dig en mer skräddarsydd behandling och hjälp mot din panikångest.

Även om panikattacker i sig själva inte är farliga, kan de leda till fysiska symtom som bröstsmärtor eller andningssvårigheter som kan förväxlas med symtom på hjärtattack eller andra sjukdomar, vilket kan öka ångesten och leda till mer ångestattacker. Rädsla för nya panikattacker leder ofta till undvikanden av olika aktiviteter, platser och sammanhang där det finns en farhåga att de skulle kunna uppstå. Inte bara det privata livet påverkas utan även i yrkeslivet kan kan man möta situationer och sammanhang som till exempel att tala inför en grupp av andra människtor, som kan utlösa en panikångestattack.

Behandling mot panikångest med kognitiv beteendeterapi (KBT) inkluderar vanligtvis följande element:

Andningstekniker kan vara särskilt användbara vid de första tecknen på en panikattack för att förebygga att ångesten eskalerar. Genom att träna på dessa tekniker regelbundet, även när du inte har en panikattack, kan du också stärka ditt förmåga att hantera och minska intensiteten av framtida attacker.

Kognitiv omstrukturering är en aktiv och delaktig process där klienten lär sig att observera och förändra sina tankemönster. Det kan ta tid och övning att integrera dessa nya sätt att tänka, men det kan vara mycket effektivt för att minska ångest och panikattacker över tiden. En KBT-psykolog kan lära dig utföra dessa tekniker under professionell övervakning och vägledning för att hjälpa dig till det bästa resultatet.

Exponering är en process som sker i samråd med psykologen och anpassas till klientens individuella behov och förmåga. Det är viktigt att genomföra exponeringen under professionell övervakning för att säkerställa att det sker på ett säkert och effektivt sätt. Genom att gradvis möta sina rädslor och undvika att undvika utmanande situationer kan klienten öka sitt självförtroende och minska frekvensen och intensiteten av panikattacker över tid.

Längden på behandlingen mot panikånget och ångestattacker kan variera beroende på svårighetsgraden, men vanligtvis krävs 8-12 sessioner för att se en betydande förbättring. KBT har visat sig vara en effektiv behandling för panikångest, med många patienter som upplever betydande lindring av sina symtom efter behandling. En legitimerad KBT-pykolog kan ge dig hjälp mot panikångest.

Behandling av hälsoångest med KBT

Hälsoångest är en form av ångest som uppstår när en person är orolig för sin hälsa eller tror sig ha en allvarlig sjukdom, trots bristande eller inga medicinska bevis för det. Många människor kan uppleva hälsoångest ibland, men att leva med hälsoångest under längre tid kan bli ett problem som påverkar det dagliga livet och välbefinnandet.

Inom ramen för det som brukar sammanfattas med hälsoångest finns också andra benämningar på problemen;

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv behandlingsmetod som kan hjälpa dig hantera din hälsoångest. Genom behandling kan du lära dig att identifiera och utmana dina oroliga tankar kring din hälsa på ett mer funktionellt sätt. Tillsammans med en legitimerad KBT-psykolog kan du lära dig avslappningstekniker och genom gradvis exponering lära dig hantera situationer som annars skulle kunna utlösa din ångest. När du samtidigt lär dig mer om sjukdomar och hälsa så får du en mer realistisk uppfattning om dina risker och förbättrar din förmåga att tolka fysiska symptom på ett mer balanserat sätt.

Behandling av social ångest (fobi) med KBT

Social ångest, även känd som social fobi, kan yttra sig på olika sätt hos olika personer. Men generellt sett kännetecknas social ångest av en överdriven oro för att göra bort sig inför andra människor eller att bli bedömd eller kritiserad av dem. Här är några exempel på hur social ångest kan yttra sig:


Personer med social ångest kan känna en stark ångest inför olika sociala situationer.  Det är också möjligt att personer med social ångest kan ha specifika fobier, såsom att tala inför kameran eller att göra telefonsamtal, som kan utlösa ångest. Här följer exempel på situationer som kan vara lite utmanande för oss alla men som ofta är extra utmanande och ångestframkallande för personer med social ångest:


Social fobi kan också vara mycket hämmande för en persons yrkesliv. Här är några sätt som social fobi kan påverka en persons karriär:


Kognitiv beteendeterapi (KBT) med en legitimerad KBT-psykolog är en effektiv behandlingsmetod för social fobi. Det går att övervinna och minska eller helt få bort den obehagskänsla som personer med social fobi känner i och inför olika sociala situationer. Även i yrkeslivet kan behandling hjälpa personer att hantera sin ångest och på det viset fungera bättre i sin yrkesroll. Under terapi kan personen lära sig att identifiera och utmana sina negativa och orealistiska tankar om sig själv, andra människor och sociala situationer. Genom gradvis exponering under kontrollerade förhållanden kan personen tillsammans med psykologen successivt lära sig att hantera sin ångest och bygga upp ett självförtroende inför situationer som tidigare upplevts som obehagliga.

Andra KBT-metoder som kan användas för att behandla social fobi inkluderar avslappningstekniker, andningstekniker, färdighetsträning för social interaktion och kognitiv omstrukturering.

Behandling av PTSD med hjälp av KBT

PTSD står för posttraumatiskt stressyndrom och är ett tillstånd som kan utvecklas efter att en person har upplevt eller bevittnat en traumatisk händelse som innebar allvarlig fara eller hot om skada.

Det finns olika typer av traumatiska upplevelser som orsakar posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Här är några exempel på de vanligaste typerna av psykiskt trauma:

PTSD är inte begränsat till dessa specifika typer av psykiska eller emotionella trauman. Det kan uppstå som en följd av vilken traumatisk händelse som helst som hotar en persons liv eller fysiska integritet. Varje individs upplevelse är unik, och det är de individuella faktorerna och reaktionerna som spelar en roll i utvecklingen av PTSD.

En människas reaktion på psykiskt trauma och kris kan variera beroende på flera faktorer, såsom typen av händelse, tidigare erfarenheter av trauma eller stress, personliga resurser och stöd i omgivningen. Reaktioner kan uppstå omedelbart efter händelsen eller en tid senare. Om reaktionerna kvarstår under en längre tid och påverkar den dagliga funktionen och det dagliga livet, kan det vara en indikation på att man behöver professionell hjälp av psykolog.

Symtom och reaktioner på PTSD och obearbetade trauman kan variera från person till person, men här är några vanliga symtom:


Komplex PTSD (C-PTSD) beskriver en mer omfattande och långvarig form av trauma. C-PTSD uppstår vanligtvis efter långvarig och upprepad traumatisk exponering, som t.ex. upprepad fysisk, sexuell eller emotionell misshandel, våldtäkt, krig, fångenskap eller tortyr.

Symtomen på C-PTSD kan vara liknande dem vid PTSD, men vanligtvis mer komplexa och utbredda. Dessa kan inkludera förlust av självkänsla och självuppfattning, skam, skuld, dissociation, känslomässig instabilitet och problem med självreglering. Personer med C-PTSD kan också ha svårigheter med interpersonella relationer, inklusive svårt att etablera och bibehålla nära relationer.

C-PTSD anses ibland vara en mer adekvat diagnos för personer som har utsatts för långvarigt trauma än PTSD, eftersom det bättre beskriver de olika och ofta komplexa symptomen som dessa personer upplever.  PTSD och C-PTSD är olika diagnoser och kräver olika behandlingsmetoder. En legitimerad psykolog har utbildningen som krävs att ställa rätt diagnos för att sedan kunna sätta in rätt behandling.


Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv behandlingsmetod vid posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), trauma och kriser. KBT-behandling mot PTSD består oftast av flera olika steg och tekniker som anpassas till klientens individuella behov.

En legitimerad KBT-psykolog kan hjälpa dig att bearbeta de traumatiska minnen och känslor som orsakar din PTSD. En vanlig teknik som används inom KBT-behandling mot PTSD är exponeringsterapi, där du gradvis utsätts för minnen eller situationer som påminner om traumat, medan psykologen hjälper dig att lära dig hantera dina känslor och reaktioner på ett mer funktionellt sätt. Andra viktiga tekniker som används inom KBT-behandling mot PTSD inkluderar avslappningsträning och andningsövningar, som kan hjälpa dig att minska stress och ångest. Det kan också hjälpa dig att utveckla strategier för att hantera PTSD-symtom som sömnstörningar, irritabilitet och hyperreaktivitet.

Studier har också visat att compassionfokuserad terapi (CFT) har givit goda resultat vid behandling av PTSD och upplevda trauman.

Med en legitimerad KBT-psykolog som kan ställa rätt diagnos får du en skräddarsydd behandling för dina unika behov och symtom, vilket kommer ge en positiv inverkan på din livskvalitet och funktionsförmåga.

Behandling av tvångssyndrom (OCD) med KBT

Tvångssyndrom, eller OCD (Obsessive-Compulsive Disorder), är en psykisk sjukdom som med symtom som kännetecknas av tvångstankar och tvångshandlingar. Personer med OCD upplever upprepade och ihållande tankar, idéer eller impulser (tvångstankar) som de inte kan kontrollera eller ignorera. Dessa tankar kan vara oroande eller obehagliga, och personen kan känna sig tvungen att utföra vissa ritualer eller handlingar för att minska ångesten som tvångstankarna orsakar (tvångshandlingar).

Tvångstankar kan handla om rädsla för smitta, rädsla för att skada sig själv eller andra, fixering vid symmetri eller ordning, eller ständiga tvivel på om man har gjort något rätt. Tvångshandlingar eller tvångsbeteende kan vara att tvätta händerna, kontrollera saker upprepade gånger, ordna eller räkna saker på ett speciellt sätt, eller upprepa ord eller fraser i huvudet.

Tvångssyndrom kan vara mycket påträngande och kan påverka en persons förmåga att fungera normalt i vardagen. Om du tror att du lider av tvångssyndrom (OCD), kan du söka hjälp hos en psykolog för att få hjälp att behandla dina symtom.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en vanlig och evidensbaserad behandlingsform som visat sig vara effektiv mot tvångssyndrom. 

Exponering med responsprevention är det vanligaste behandlingsalternativet inom KBT vid OCD. Det innebär att klienten tillsammans med psykologen kartlägger vilka tvångstankar och tvångshandlingar som förekommer, samt vad klienten är rädd för ska hända om tankar och handlingar inte utförs enligt plan. Därefter hjälper psykologen klienten att utföra olika moment i vardagen utan att använda sig av tvångstankar och -beteenden.  Syftet med detta är att klienten ska få till stånd en ominlärning, för att på sikt kunna använda nya, mer flexibla beteenden i sin vardag, minska sin ångest och få en ökad livskvalitet.

KBT vid långvarig smärta

Kognitiv beteendeterapi (KBT) kan vara en effektiv behandling för personer som lider av långvarig smärta. Smärta kan vara komplex och påverka både kropp och själ, och KBT fokuserar på att hjälpa klienten att utveckla strategier för att hantera smärtan på ett mer adaptivt sätt.

Vid långvarig smärta är det vanligt att många olika områden i livet blir påverkade - alltifrån arbetssituation till sociala kontakter, fritid, sömn, stress och humör. Det är vanligt att personer med långvarig smärta upplever att livet krymper då de slutar göra mycket av det som de tidigare tyckt om på grund av smärtan.

Den vanligaste inriktningen inom KBT vid behandling av långvarig smärta är Acceptance and Comittment Therapy (ACT). Det är en vetenskapligt förankrad metod som fokuserar på acceptans utifrån förutsättningarna och återupptagande av värderade aktiviteter för klienten. I korthet är målsättningen med en ACT-behandling att öka förmågan att agera i linje med livsvärden också i situationer som präglas av smärta och annat obehag.

Psykologen arbetar med klienten för att utveckla nya tanke- och beteendemönster som kan bidra till ett nytt förhållningssätt till smärta. Psykologen kan också använda gradvis exponering, där klienten gradvis utsätts för aktiviteter som de tidigare har undvikit på grund av smärta. Detta kan hjälpa klienten att öka sin fysiska aktivitet och förbättra deras funktionsnivå. Andra tekniker som används är övningar i medveten närvaro och kognitiv defusion.

KBT vid sömnproblem

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en beprövad metod för att behandla sömnproblem och sömnsvårigheter. Starkast stöd i forskningen har KBT-behandling vid insomni, som är en term som används för att beskriva en sömnstörning där en person har symtom som:

Som ett resultat av problem med insomni kan en person 


Olika former av inomni och svårigheter att sova är vanligt och det kan påverka din livskvalitet. Här följer några vanliga orsaker till att man har svårt att sova på natten:


Insomni kan vara kortvarig (tillfällig) eller kronisk, beroende på hur länge sömnproblemen varar. Insomni bedömns vara kronisk om den varar under minst tre nätter i veckan i mer än tre månader. 

Om du upplever svårigheter med att somna eller sova igenom natten kan en legitimerad KBT-psykolog hjälpa dig att identifiera de underliggande faktorerna som orsakar just dina sömnproblem. För behandlingen utvecklar psykologen en behandlingsplan som är anpassad efter dina specifika behov och din livssituation. Under KBT-behandlingen kommer din psykolog att hjälpa dig att förstå hur dina tankar, känslor och beteenden kan påverka din sömn. Genom att lära dig att identifiera och utmana negativa tankemönster och beteenden som kan störa din sömn, kan du gradvis förbättra dina sömnvanor och få tillbaka en mer hälsosam sömnrytm.

En KBT-behandling mot sömnproblem och insomni kan innefatta flera steg, som exempelvis:

Genom att ta hjälp och få behandling av en legitimerad KBT-psykolog hos Inemotion Psykologi som är specialiserad på sömn och smärta kan du få tillbaka en sund sömnrytm och uppleva en bättre livskvalitet. Inemotion Psykologi kan också erbjuda internetbaserad sömnbehandling online tillgänligt för alla i hela Sverige.

Minska stressrelaterade problem med hjälp av KBT

Långvarig stress kan ha allvarliga konsekvenser för både den fysiska och psykiska hälsan. När kroppen utsätts för ständiga eller återkommande stressreaktioner under en längre tid, kan det påverka olika organsystem och leda till en rad negativa hälsoeffekter. 

Vanliga fysiska konsekvenser av långvarig stress:

Vanliga psykiska konsekvenser av långvarig stress:

Vanliga beteendemässiga konsekvenser av långvarig stress:

Det är därför viktigt att söka stöd och hjälp hos en psykolog om stressen blir överväldigande. Att lära sig stresshanteringsstrategier, som mindfulness, motion, avslappningsövningar och adekvat sömn, kan vara till stor hjälp för att minska de negativa effekterna av stress på både kroppen och sinnet. Om långvarig stress påverkar din hälsa och välbefinnande bör du kontakta en psykolog för rådgivning och behandling.

Med hjälp av tredje vågens KBT (kognitiv beteendeterapi) och mindfulness kan en psykolog hjälpa en person som lider av stress och ångest genom att öka medvetenheten om stressreaktioner, genom övningar lära ut tekniker för att hantera stressen i nuet, utmana negativa tankemönster och främja acceptans och värdebaserad handling. Genom att integrera dessa metoder kan klienten få verktyg för att hantera stress mer effektivt och förbättra sitt välbefinnande. Här är några sätt hur psykologen kan använda dessa metoder för att hjälpa klienten:

KBT har visat sig vara en effektiv behandling för stress och många klienter som upplever betydande lindring av sina symtom efter behandling. Terapin ger även klienten verktyg för stresshantering som klienten sedan kan använda på egen hand efter avslutad terapi för att minska stressrelaterade problem.

Utmattningssyndrom och KBT

När man blir "utbränd" upplever man vanligtvis en allvarlig form av fysisk och mental utmattning på grund av långvarig stress. Termen "utbrändhet" används ofta i vardagligt tal och kan referera till olika tillstånd. Inom den psykologiska och medicinska världen finns det dock ingen specifik diagnos som kallas "utbrändhet". Istället används olika diagnostiska termer för att beskriva tillståndet och symtomen som uppstår vid långvarig stress och utmattning.

En av de vanligaste diagnoserna som kan kopplas till långvarig stress och utmattning är utmattningssyndrom som kännetecknas av en känsla av total utmattning, både fysiskt och mentalt. Andra vanliga symptom inkluderar brist på energi, minskad motivation, nedsatt prestation och försämrat minne. Dessa symtom är varningssignaler som bör tas på allvar i ett så tidigt skede som möjligt då det kan ta lång tid att återhämta sig från utmattningssyndrom och ”utbrändhet” .
Värt att notera är att utmattningssyndrom inte är en officiell diagnos enligt den senaste uppdateringen av det diagnostiska manualen (DSM-5).

Utöver utmattningssyndrom kan personer som upplever långvarig stress och utmattning också uppfylla kriterierna för andra psykologiska diagnoser som:

Vid behandling av utmattningssyndrom (även känt som utmattningssyndrom eller burnout syndrome) fokuserar man vanligtvis på en holistisk och individanpassad strategi som innefattar både medicinska och psykologiska åtgärder. Målet är att minska symtomen, återställa energinivåerna och hjälpa personen att återhämta sig både fysiskt och mentalt. Nedan beskrivs några vanliga behandlingsmetoder för utmattningssyndrom:

Behandlingen behöver skräddarsys efter individens behov och man bör känna till att det kan ta lång tid att återhämta sig från utmattningssyndrom.

KBT som behandling mot fobier

Fobier kan behandlas effektivt med KBT genom en behandlingsform som kallas för exponeringsbaserad terapi. Denna behandling hjälper klienten att gradvis konfrontera och öva på att hantera de situationer eller objekt som de är rädda för.

Det finns många saker man kan utveckla en fobi för men här följer några av de vanligaste fobierna som människor kan uppleva:

Det finns många andra fobier, eftersom människor kan ha rädsla för nästan vad som helst. Fobier kan vara begränsade till specifika situationer eller objekt, och de kan också variera i svårighetsgrad, från milda besvär till att påverka en persons dagliga liv och välbefinnande. Om du lider av en fobi och känner att det påverkar ditt liv negativt, kan det vara värdefullt att söka professionell hjälp hos en psykolog. Chanserna är goda att du kan bli av med din fobi eller i alla fall lindra den.

Behandlingen inkluderar vanligtvis följande element:

Behandlingens längd kan variera beroende på svårighetsgraden av fobin, men vanligtvis krävs 6-10 sessioner för att se en betydande förbättring. KBT har visat sig vara en effektiv behandling för fobier, med många patienter som upplever betydande lindring av sina symtom efter behandling.

Legitimerad psykolog hos Inemotion Psykologi

Att vända sig till en legitimerad psykolog som har vidareutbildning inom relevanta områden samt har erfarenhet av behandling för det specifika problemet du söker hjälp för är en bra förutsättning för en lyckad behandling. Inemotion Psykologi har gedigen kunskap och erfarenhet av behandling med KBT, ACT och CFT.

Läs mer här.

Intresserad, vill veta mer eller komma igång direkt med din terapi?

Om du är intresserade av att veta mer, har frågor eller vill komma igång med din terapi, ta kontakt via kontaktformuläret. Det går såklart också bra att ringa eller skriva ett mail (glöm inte att uppge ditt telefonnummer). Mottagningen finns i Upplands Väsby, norr om Stockholm. Du kan utan remiss komma igång med din samtalsterapi och behandling tillsammans med legitimerad psykolog hos Inemotion Psykologi.