Existensiella frågor

Vad är egentligen meningen med livet?

I en tid av stor osäkerhet, som vi lever i nu, kan existentiella frågor och tankar bli mer framträdande i många människors liv. Händelser som krig, naturkatastrofer, pandemier och ekonomisk kris kan skaka vår grundläggande trygghetskänsla och få oss att fundera över livets mening och vårt syfte i världen.

Dessa frågor och tankar kan väcka starka känslor av ångest, oro, hopplöshet och meningslöshet. När vi står inför sådana existentiella utmaningar kan det bli svårt att hantera dem på egen hand. Att söka sig till en psykolog kan då vara ett värdefullt steg för att få stöd och verktyg för att kunna hantera dessa komplexa existensiella frågor.

Inemotion Psykologi erbjuder en trygg och trevlig miljö där du kan utforska dina existentiella tankar och känslor utan rädsla för att bli dömd. Psykologen har verktyg och metoder för att hjälpa dig att:

Vi upplever alla existentiella frågor på vårt eget sätt. Det finns inget rätt eller fel sätt att tänka eller känna om meningen med livet. En psykolog kan hjälpa dig att navigera och hitta din egen väg genom dessa frågeställningar. Att utveckla en personlig filosofi som ger dig mening och riktning i ditt liv. Vägen till att hitta mening i livet är en resa, inte en destination. Det finns inget enkelt svar på frågan om vad som ger livet mening. Men genom att tillsammans med psykologen utforska dina värderingar och sedan engagera dig i aktiviteter som du tycker om kan du hitta din egen väg till mening och tillfredsställelse.

Om att uppleva en existensiell livskris

En existentiell livskris är en period där du börjar ifrågasätta meningen med ditt liv, din plats i världen och vad som verkligen är viktigt för dig. Kanske har denna kris kan utlösts av någon specifik händelse, såsom en stor förändring i ditt liv, förlusten av en älskad, eller så har helt enkelt en känsla av tomhet smugit sig på utan någon tydlig anledning. Under en existentiell kris kan det kännas som om grunden du har byggt ditt liv på börjar skaka. Du ställs inför frågor som du aldrig tidigare har behövt konfrontera.

Att genomgå en existentiell livskris är omvälvande. Du kanske upplever en känsla av att inte längre känna igen dig själv. Det är en tid då dina gamla svar och tryggheter inte längre känns tillräckliga. Men det är också nu du kan du börja utforska vad som verkligen ger ditt liv mening. Genom att i samtal dela dina tankar och känslor med någon annan kan du få nya perspektiv.

En existentiell kris behöver inte bara vara något negativt – det är också en möjlighet till transformation. Krisen kan bli en katalysator till att du ska hitta en djupare, mer autentisk känsla av syfte och tillfredsställelse. När du tar dig tid att verkligen lyssna på dina innersta känslor och tankar, kan du upptäcka nya insikter om vad som verkligen betyder något för dig. Var snäll mot dig själv under denna tid. Ge dig själv utrymme att känna och tänka utan att döma dig själv för det du upplever. Kanske är det ett bra tillfälle att utforska compassionfokuserad terapi eller ACT tillsammans med din psykolog.

Vanliga existensiella frågeställningar

Vilka existentiella frågor som tar plats i medvetandet varierar mycket från person till person. Men vissa teman förekommer lite oftare än andra, som till exempel dessa:

Det finns såklart inte några enkla svar på dessa frågor. Existentiella frågor är komplexa och utmanande, och de har filosofer och teologer funderat över i århundraden. 

Frågor som väcker känslor

Att grubbla över existentiella frågeställningar är ett djupt mänskligt fenomen som ofta väcker en mångfald av känslor. Att brottas med dessa frågor kan vara en svår och smärtsam process, men det kan också vara en värdefull och meningsfull del av livet. Tanken tar dig till livets djupaste och mest fundamentala frågeställningar – om meningen med livet, vår plats i universum och vad det innebär att vara människa.

När du befinner dig i dessa tankegångar kan det hända att du får en känsla en stark ångest. Det är vanligt att uppleva en sådan oro när man konfronterar det okända och det ogripbara. Existentiella frågor kan vara överväldigande och leda till en känsla av förvirring och osäkerhet, när svaren inte är enkla eller omedelbart tillgängliga.

Ibland kan denna resa också kännas ensam. Det är inte ovanligt att känna sig isolerad när man grubblar över djupa frågor. Men i denna ensamhet kan det också finnas en plats för reflektion och självinsikt. Att ställa dessa frågor hjälper dig att förstå mer om dig själv och vad du värderar mest i livet.

Samtidigt kan den här typen av grubblande leda till en djupare känsla av mening och syfte. När du utforskar och försöker förstå dina egna svar på stora frågor, kan du upptäcka nya insikter som ger ditt liv en större betydelse. Det kan vara en källa till intellektuell tillfredsställelse att komma fram till egna slutsatser om dessa komplexa ämnen.

Men existentiella grubblerier kan också väcka en känsla av förundran över livets mysterier och universums storhet. Att tänka på dessa stora frågor kan öppna ditt sinne för den magnifika skönheten och komplexiteten i tillvaron, vilket kan vara en djup källa till inspiration.

Denna resa i tanken är sällan enkel och den kan ofta vara fylld av ambivalenta känslor. Du kan känna både ångest och förundran samtidigt, och det är en del av det mänskliga tillståndet att kunna hålla dessa motsatta känslor i balans. Det är en naturlig del av att vara människa att söka förståelse och mening i en till synes kaotisk värld. Dina grubblerier kan bli en viktig del av din personliga utveckling och din kunskap om hur dina verkliga värderingar ser ut.

Relationer och sociala problem

Om du känner dig vilsen och upplever att du är omgiven av påfrestande relationer eller sociala problem så har det sannolikt en negativ inverkan på din mentala och emotionella hälsa. Ensamhet, konflikter i relationer och svårigheter att hantera sociala situationer kan leda till många påfrestande utmaningar. Det kan till exempel handla om:

Alla upplever relationer och sociala situationer på olika sätt. Det som är ett problem för en person kanske inte utgör ett problem för en annan. Det viktigaste är att du kan hitta ett sätt att känna dig bekväm och trygg i dina relationer och att du har en känsla av tillhörighet och meningsfullhet i ditt sociala liv.

Att söka hjälp hos en psykolog kan vara ett avgörande steg för att hantera relationer och sociala utmaningar. Psykologen kan:

Det finns inget rätt eller fel sätt att reagera på denna typ av utmaningar. Men vissa kan hantera dem bättre än andra. Att kunna ta hand om sig själv är också en viktig del av att hantera relationer och sociala ptoblem. Att se till att du får tillräckligt med sömn, att du äter hälsosam mat och motionerar regelbundet kan förbättra din mentala och fysiska hälsa och göra det lättare att hantera den stress och ångest som utmaningarna ofta medför. Men när det inte räcker till eller när du känner att du vill ha hjälp på vägen kan en psykolog hjälpa dig att hitta nya strategier och lösa upp knutar så att du kommer vidare livet och dina relationer.

Om du behöver hjälp att bearbeta sorg

Att gå igenom sorg kan vara en av de mest utmanande perioderna i livet. Om du känner att du har svårt att hantera dina känslor och att sorgen överväldigar dig, kan det vara till stor hjälp att tala med en psykolog. Inemotion Psykologi kan erbjuda dig en trygg och stödjande miljö där du kan uttrycka dina känslor och tankar utan att bli dömd. Här kan du få hjälp av en psykolog att förstå och bearbeta din sorg på djupet.

När du träffar psykologen kommer du att få möjligheten att prata om din förlust och de känslor som kommer med den. Psykologen kan hjälpa dig att sätta ord på det som kan kännas obeskrivligt svårt och smärtsamt. Genom samtal kan du få hjälp att identifiera och förstå de olika faserna av sorg som du antagligen kommer gå igenom, såsom förnekelse, ilska, förhandling, depression och acceptans.

En psykolog kan också i sorgterapin ge dig sätt att hantera din sorg i vardagen. Det kan handla om att utveckla nya sätt att minnas den du har förlorat, att hitta rutiner som ger struktur och mening i din tillvaro, och att hitta sätt att ta hand om dig själv både fysiskt och känslomässigt. Om du känner att du fastnat i din sorg och inte ser någon väg framåt kan psykologen hjälpa dig att hitta nya perspektiv och sätt att bearbeta dina känslor. Det är inget konstigt eller ovanligt att ta hjälp och att ingen ska behöva gå igenom sorgens svårigheter ensam. Det finns sätt att hitta ljuset igen, även i de mörkaste stunderna.

Uppnå existensiell hälsa

Existentiell hälsa handlar om en individs upplevelse av mening, syfte och sammanhang i livet. Det omfattar förmågan att hantera de stora livsfrågorna och existentiella utmaningarna som vi alla möter. När du har en god existentiell hälsa, upplever du sannolikt en känsla av tillfredsställelse, balans och inre frid. Du kan känna att ditt liv har mening och att du har ett syfte som driver dig framåt. Du har också förmågan att hantera och finna mening i svåra livshändelser och motgångar.

Faktorer som kan bidra till existentiell hälsa inkluderar:

Existentiell hälsa innebär att känna att ens liv har mening och syfte, att kunna hantera livets utmaningar och att uppleva en inre balans och tillfredsställelse. Det är en viktig aspekt av vårt övergripande välbefinnande och påverkar vår förmåga att hantera både vardagliga situationer och större livskriser.

I terapiformer som Compassionfokuserad terapi, ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och Mindfulness finner man komponenter som går i linje med att på olika sätt hitta vägen till existensiell hälsa.

Existensiella samtal

Med värme, kunskap och nyfikenhet kan vi utforska funktionen av olika tankar, känslor och beteenden och tillsammans hitta nya beteenden som hjälper dig fram till den plats du vill vara på i livet. Utgångspunkten är att förstå dig som individ utifrån den kontext och situation du befinner dig i.

Inemotion Psykologi har gedigen kunskap och erfarenhet av samtalsterapi och behandling med tredje vågens KBT inklusive mindfulness, KBT, ACT och CFT.

Intresserad, vill veta mer eller komma igång direkt med samtal?

Om du är intresserad av att veta mer, har frågor eller vill komma igång med din samtalsterapi, ta kontakt via kontaktformuläret. Det går såklart också bra att ringa eller skriva ett mail (glöm inte att uppge ditt telefonnummer). Mottagningen finns i Upplands Väsby, norr om Stockholm.

Inemotion Psykologi tar emot besök av klienter från hela Stockholm även om de flesta kommer från norrort och angränsande kommuner som Täby, Vallentuna, Sollentuna, Åkersberga, Märsta och Sigtuna. Du behöver ingen remiss eller egenremiss för att komma igång med din samtalsterapi och behandling tillsammans med legitimerad psykolog hos Inemotion Psykologi.


Samtal med privat psykolog online

Om du av någon anledning inte kan ta dig till mottagningen på Villa Ed i Upplands Väsby så erbjuder Inemotion Psykologi också samtalsterapi med privat psykolog online. Kanske uppskattar du bara flexibiliteten att kunna träffa din psykolog online de dagar tiden inte riktigt räcker till för det fysiska mötet, eller när avståndet gör restiden stor. För dig som bor i Upplands Väsby eller angränsande kommuner och vill träffa en psykolog i fysiska möten kan samtalsterapin genomföras i en mix av fysiska möten och möten online om det passar dig bättre. Samtidigt, och särskilt i dessa tider av digitalisering, är det fysiska mötet mellan psykolog och klient ofta mer uppskattat än någonsin tidigare.